Sitemap

SlowoNp
zyskiwać kontrolę nad kimś podporządkowywać, zniewalać 21 
zyskiwać na znaczeniu potężnieć 
zyskiwać nad czymś kontrolę łamać, neutralizować 55 
zyskiwać nad kimś kontrolę łamać, neutralizować 51 
zyskiwać pewność sprawdzać, przekonywać się 
zyskiwać popularność przebijać się, wybijać się 
zyskiwać sympatię urabiać, ujmować 
zyskiwać względy jednać 
zyskiwanie kaperownictwo, werbunek 15 
zyskiwany pozyskiwany, składany 26 
zyskownie korzystnie, z korzyścią 10 
zyskowność rentowność, dochodowość 
zyskowny pokupny, dobry 29 
zziajać się zmęczyć się, zadyszeć się 
zziajanie duszność, zadyszenie 
zziajany zmęczony, bez tchu 
zzieleniały stary, zastały 78 
zzielenieć nadgnić, pobutwieć 43 
zziębły skostniały, zmarznięty 
zziębnąć skostnieć, namarznąć się 43 
zziębnięcie zebranie, skostnienie 13 
zziębnięty skostniały, zgrabiały 13 
zziębnięy skostniały, zmarznięty 
zzuć zdjąć, zdejmnąć 
zzuwać zdejmować, zrzucać 
zzuwanie ściąganie, zestawianie 
zżąć odciąć, poodcinać 76 
zżerać dręczyć, gnębić 96 
zżeranie czytanie, połykanie 44 
zżęcie wykoszenie, nacięcie 
zżółkły pożółkły, żółty 
zżółknięty pożółkły, żółty 
zżuć pogryźć, żuć 
zżycie przywiązanie, przyjaźń 
zżyć dopasować, nawyknąć 
zżyć się liznąć, zbliżyć się 87 
zżyć się z czymś wciągnąć się, nawyknąć 12 
zżymać się wyrzekać, biadać 45 
zżymać się na coś zżymać się, denerwować się 10 
zżymnąć się żachnąć się, zagotować się 60 
zżynać ścinać, ciachać 13 
zżynanie obcinanie, ścinanie 
zżyty harmonijny, zgodny 29 
zżywać się poznawać, zapoznawać się 37 
zżywać się z czymś zaprawiać się, wdrażać się 17 
zżywać się z kimś przywykać, przyzwyczajać się