Sitemap

SlowoNp
z całą świadomością specjalnie, planowo 18 
z czymś wyrywać się wyjeżdżać, wyskakiwać 
z dobrego materiału luksusowy, wysokiej klasy 
z dobrym rezultatem z powodzeniem, skutecznie 
z otwartą przyłbicą oficjalnie, otwarcie 16 
z pocałowaniem ręki ochoczo, z chęcią 11 
z podniesioną głową dumnie, z godnością 
z poprzedniego dnia wczorajszy 
z przeciwnej strony przeciw, przeciwnie 
z przymrużeniem oka paradnie, żartując 55 
z wrodzoną dobrocią przesympatycznie, serdecznie 21 
z wyrazami szacunku z poważaniem 
za siedmioma górami het, hen 
za siedmioma lasami het, hen 
zaaklimatyzować się liznąć, wciągnąć się 37 
zabieg chirurgiczny operacja, zabieg operacyjny 
zabierać bezprawnie przywłaszczać sobie, zakosić 
zabierać się za coś ruszać, zaczynać 
zabytek przeszłości antyk, staroć 
zachodzić na siebie mieszać się, zlewać się 
zachować dla siebie wziąć, zachować 10 
zachowujący dystans oschły, obojętny 11 
zachowywać czujność uważać, unikać 25 
zachowywać od zguby ratować, ocalać 
zachowywać optymizm nie załamywać się, trzymać się 
zachwianie porządku kapryśność, anarchizacja 19 
zachwycać się czymś chwalić, wychwalać 58 
zaciągać się gdzieś wstępować, wpisywać się 
zacinać się w czymś nie ustępować, nie dawać za wygraną 
zacząć klepać biedę zubożeć, podupadać 32 
zaczepiać się o coś przyczepiać się, przyklejać się 11 
zadać komuś porażkę zdegradować, pobić 37 
zadawać czemuś kłam rozbijać, odrzucać 74 
zadawać kłam czemuś podważać, kwestionować 26 
zadawać komuś fałsz odkrywać, kompromitować 18 
zadowalać byle czym pozbywać się, spławiać 
zadowalać się czymś obchodzić się, obywać się 
zaglądać do butelki ciągnąć, zaprawiać się 40 
zagłębiać się w coś przerzucać, penetrować 22 
zagrzewać do czegoś kusić, mamić 20 
zająć jakąś postawę podejść, zareagować 
zajmować mieszkanie gnieździć się, stać 17 
zajmować się ogniem zajmować się, płonąć 
zajmować stanowisko zasiadać, brać w czymś udział 
zajść kogoś z mańki nabrać, nabić kogoś w butelkę 60 
zakładać instalacje montować, instalować 
zakładanie urządzeń instalacja, montowanie 
zakłamana moralność ignorancja, nietolerancja 23 
zakłócenie porządku spór, awantura 12 
zakodowany w genach dziedziczny, odziedziczony 
zakończony sukcesem udany, szczęśliwy 
zakres działalności kompetencja, resort 
zakuć kogoś w okowy zamknąć, zatrzymywać 21 
zalany w drobny mak sztywny, pijany 54 
załadować dodatkowo przywalić, dodać 12 
załatwiać komuś coś przyznawać, wyrażać zgodę na coś 
załatwiać spotkanie umawiać, organizować spotkanie 
założyciel fundacji fundator 
zamieniać miejscami przekładać, przesuwać 
zamieniać się w coś obracać się, przeradzać się w coś 14 
zamieniać się w lód lodowacieć, marznąć 14 
zamienić kilka słów pogaworzyć, pogadać 18 
zamknąć na coś oczy znosić, cierpieć 21 
zamknąć się w sobie ścichnąć, ucichnąć 23 
zamknąć w granicach odgraniczyć, ograniczyć 12 
zamydlić komuś oczy nabrać, zdezorientować 68 
zamykać na coś oczy ustępować, darowywać 11 
zamykać się w sobie milknąć, ucichać 
zamykać uszy na coś ignorować, pomijać 51 
zamykać w granicach obwodzić, okalać 12 
zanadto obładowywać przeciążać, przeładowywać 
zaniepokojony czymś niepewny, niespokojny o coś 
zanieść się płaczem zaszlochać, zapłakać 
zanosić się płaczem chlipać, kwilić 
zaopatrywać w racje przydzielać 
zapanować nad czymś opanowywać, poskramiać 
zapatrzony w siebie interesowny, egocentryczny 10 
zapędzać w kozi róg szachować 
zapierać się czegoś wydawać, zrywać z kimś 11 
zapoczątkowywać coś zaczynać, rozpoczynać 
zapowiedź proroctwo przepowiednia, horoskop 
zaprawiać do czegoś uczyć, wdrażać 
zaprzestawać czegoś kończyć, zrywać 12 
zapuszczać korzenie utrwalać się, zadomawiać się 14 
zapuścić spojrzenie obejrzeć, podpatrzyć 36 
zapytanie poselskie wniosek, propozycja 
zarzucać coś czemuś krytykować, czepiać się 
zarzucać komuś winę zarzucać, obciążać 25 
zarzucać się gdzieś ginąć, przepadać 
zarzucić komuś winę obciążyć, pomówić 20 
zasada postępowania mądrość, myśl przewodnia 13 
zasady postępowania prawo, kodeks 11 
zasięgać informacji brać kogoś na spytki, ciągnąć kogoś za język 27 
zasięgnięcie opinii konsultacja, porada 
zasięgnięcie porady konsultacja, porada 
zaskarbić sobie coś ująć, ugadać 18 
zasłaniać coś czymś pokrywać, przykrywać 
zasłaniać od widoku kryć, osłaniać 
zaspokoić swój głód dogodzić brzuchowi, podjeść 27 
zastawiać coś czymś zarzucać, zakładać