Sitemap

SlowoNp
w pełnym tego słowa znaczeniu najlepiej, doskonały 57 
w perspektywie lat kiedyś, nieprędko 
w perzynę totalnie, do ostatka 15 
w pewnej chwili raz, kiedyś 
w pewnej mierze nie bardzo, lekko 56 
w pewnym sensie właściwie, w zasadzie 20 
w pewnym stopniu nie bardzo, lekko 47 
w pewnym zakresie częściowo, fragmentarycznie 14 
w pędzie galopem, pędem 
w pierwszej chwili wyjściowo, najpierw 10 
w pierwszej kolejności bardzo, szczególnie 28 
w pierwszym okresie wyjściowo, najpierw 
w pierwszym porywie bezmyślnie, automatycznie 20 
w pierwszym rzędzie bardzo, szczególnie 25 
w pigułce cząstkowo, częściowo 46 
w piłce nożnej skrzydłowy napastnik, skrzydłowy 
w piórach pierzasty, opierzony 
w plamach brudny, liszajowaty 40 
w plamy różnobarwny, różnokolorowy 16 
w planie zajęć okienko pauza, przerwa 
w płynie płynny, ciekły 
w pobliżu tuż, koło 45 
w podeszłym wieku stary, podstarzały 33 
w podnieceniu gorączkowo, nerwowo 10 
w podobny identycznie, jednakowo 12 
w podobny sposób identycznie, jednakowo 18 
w podskokach błyskawicznie, bez zwłoki 106 
w podziw zaskakiwać, fascynować 13 
w pojedynkę sam, jednostkowo 39 
w pojedynkę samopoczucie humor oddzielnie, samopas 
w pokorze ducha grzecznie, grzeczniutko 30 
w polityce kierunek orientacja, kurs 
w połączeniu razem, wspólnie 
w połowie cząstkowo, częściowo 20 
w poprzek prostopadle, skośnie 12 
w porę wcześnie, przedterminowo 12 
w porównaniu wobec, przy 14 
w porównaniu do wbrew, na tle 
w porządku bomba, zgoda 86 
w porządku alfabetycznym kolejno, po kolei 
w porząsiu bomba, dobry 79 
w porze wieczoru wieczór, wieczorem 
w postaci w formie 
w postaci kryształu krystaliczny, założony z kryształów 
w postaci lodu zimny, zamarznięty 
w pośpiechu aby zbyć, byle jak 111 
w potrzasku w tarapatach, mający problemy 
w poważnym stanie ciężarna, brzemienna 
w pozycji w przypadku, w razie 
w półkole półokrągło, kabłąkowato 15 
w półokrąg półokrągło, kabłąkowato 15 
w praktyce właściwie, na ogół 12 
w prostej linii prosto, wprost 19 
w prostocie serca solennie, serdecznie 24 
w przebiegu choroby kryzys zwrot, przełom 
w przeciągu w ciągu, w czasie 
w przeciwieństwie przeciw, odwrotnie 
w przeciwnym kierunku przeciwnie, przeciwlegle 
w przeciwnym przypadku odmiennie, inaczej 
w przeciwnym razie inaczej, bo 
w przeciwnym wypadku inaczej, bo 
w przedmiocie pod względem, w ramach 
w przelocie galopem, gorączkowo 28 
w przenośni metaforycznie, przenośnie 
w przesadny sposób zbyt, przesadnie 
w przeszłości raz, najpierw 31 
w przeszłość wstecz 
w przód naprzód, przed siebie 
w przybliżeniu lekko, niedokładnie 34 
w przypadku jeśli, jeżeli 
w przyszłości niebawem, niedługo 29 
w publikacji suplement aneks, uzupełnienie 
w punktach esencjonalnie, hasłowo 22 
w ramach w przedmiocie, pod względem 
w razie gdyby, jeśli 12 
w razie czego ewentualnie, w ostateczności 
w relacji do wobec, w stosunku do 
w rezultacie razem, łącznie 32 
w rodzaju pozornie, jak gdyby 
w rozkwicie dojrzały, rozwinięty 
w rozproszeniu jednostkowo, rzadko 14 
w roztargnieniu aby zbyć, byle jak 49 
w równej mierze identycznie, jednakowo 
w równym stopniu identycznie, jednakowo 14 
w różny sposób źle, odmiennie 19 
w różowym humorze miły, zachwycony 46 
w ruchu bieżący, w użyciu 
w ruinie zniszczony, zgrzybiały 
w rzecz samej w istocie, tak naprawdę 
w rzeczy samej racja, serdecznie 52 
w rzeczywistości właściwie, w zasadzie 32 
w rzędzie miarowo, regularnie 11 
w sam raz dobry, zgodny 63 
w samej rzeczy serdecznie, właściwie 42 
w samotności pojedynczo, samotnie 
w sądzie zeznawać poinformować, informować 
w sąsiedztwie tuż, koło 31 
w sąsiedztwie czegoś tuż, koło 12 
w sąsiedztwie kogoś tuż, koło 12 
w sejmie interpelacja problem, pytanie