Sitemap

SlowoNp
wart kogoś godny, godzien 
wart podkreślenia ważny, istotny 
wart polecenia prawidłowy, normalny 
wart uwagi ważny, istotny 
warta opieka, odwach 29 
wartałka bąk, fryga 
wartki gładki, lekki 70 
wartko błyskawicznie, biegiem 94 
wartkość zręczność, bystrość 41 
warto potrzeba, o 13 
wartogłów narwaniec, opętaniec 14 
wartości kultura, walory 21 
wartości pieniądza dewaluacja obniżka, redukcja 10 
wartości pieniężne Pieniądze, kasa 31 
wartościować szeregować, wybierać 38 
wartościowanie krytyka, ocena 26 
wartościowany klasyfikowany, komentowany 11 
wartościowo drogo, kosztownie 
wartościowy dobry, zdatny 97 
wartość idea, przekonanie 132 
wartość bezwzględna moduł 
wartość dominująca dominanta, najwyraźniejszy składnik 
wartość końcowa wynik, klucz 12 
wartość liczbowa skalar, wielkość skalarna 
wartość maksymalna maksimum 
wartość nominalna nominał 
wartość skrajna maksimum, ekstremum 
wartować eskortować, pilnować 15 
wartownia areszt, odwach 
wartownicy eskorta, ochrona 13 
wartowniczka strażniczka, dozorczyni 
wartownik szyldwach, cerber 14 
warunek uwaga, ale 54 
warunek konieczny gdy, tylko wtedy 
warunkach prawa 
warunki perspektywa, pociąg 133 
warunki atmosferyczne pogoda, atmosfera 10 
warunki godziwy ludzki, przyzwoity 
warunki klimatyczne pogoda, środowisko 
warunki materialne byt, utrzymanie 
warunki meteorologiczne pogoda, atmosfera 
warunki powstania czegoś przyczyna, podłoże 10 
warunki zewnętrzne postawa, kształt 21 
warunki życia byt, istnienie 16 
warunki życia ciężki zimny, ostry 
warunkować podporządkowywać, implikować 
warunkowanie ustalanie, wskazywanie 19 
warunkowy związany, prowizoryczny 18 
warunkujący uzależniający, określający 
warunkuje zapewnia 
warząchew łyżka, czerpak 10 
warząchiew kopyść 
warząchwia warzecha 
warzecha kopyść, łyżka drewniana 
warzenie gotowanie, kipienie 
warzęcha kopyść, łyżka drewniana 
warzone piwo 
warzucha warzęcha, chrzan 
warzyć pędzić, produkować 11 
warzyć się psuć się, gulgotać 10 
warzywa owoce, surowizna 
warzywniak skład, sklep 15 
warzywnik działka, ogród 
warzywny bezmięsny, jarski 
warzywo kapusta, szczaw 45 
warzywo kapustne kapusta 
wasal płaz, sługa 37 
wasalny zależny, lenny 
wasalski zależny, lenny 
wasalstwo zależność, podporządkowanie 
waserlajtung wodociąg 
waserwaga libella, poziomica 
waserwaśka libella, poziomica 
waserwoga libella, poziomica 
wasserwaga poziomnica 
wasserzupka kuroniówka, biedazupka 
wasza miłość jegomość, acan 
waszeczka waszka 
waszka waszeczka 
waszmość mężczyzna, pan 
waszmośćpan waćpan 
waszmośćpani jejmość, acani 
waszmośćpanna acani, aśćka 
waść jegomość, acan 
waśćka jejmość, acani 
waśnić rozdzielać, prowokować 34 
waśnić się spierać się, zadzierać 55 
waśnie napięcie, pretensje 103 
waśń napięcie, spięcie 75 
wat w 
wata ecie-pecie, głupota 67 
wata słowna ecie-pecie, gadka szmatka 29 
wataha zespół, czerń 74 
watalina dzianina, watolina 
watażka mistrz, zakapior 29 
watażki chuliganeria, łobuzeria 28 
waterball waterpolo 
watergate afera 
waterklozet ubikacja 
waterloo klęska