Sitemap

SlowoNp
w analogiczny sam sposób identycznie, jednakowo 12 
w analogiczny sposób identycznie, jednakowo 20 
w białych rękawiczkach wytwornie, zręcznie 25 
w bliskich stosunkach serdecznie, blisko 
w błogosławionym stanie ciężarna, brzemienna 
w błyskawicznym skrócie cząstkowo, częściowo 46 
w całej rozciągłości maksymalnie, absolutnie 49 
w całym tego słowa znaczeniu doskonały, najwyższej próby 54 
w czyichś oczach być przegranym ginąć, przepadać 
w czym chowa sie pistolet chołubnica 
w dalszej kolejności niebawem, niedługo 
w dalszej perspektywie kiedyś, nieprędko 
w drugiej kolejności na początku, dalej 
w duchu demokratyzmu fair, sprawiedliwie 
w dużej ilości lub liczbie masowo, hurtem 
w dużych odstępach od siebie rzadko, luźno 
w dyskotece discjockey prowadzący, konferansjer 11 
w dyskotece dyskdżokej prowadzący, konferansjer 11 
w dzisiejszych czasach teraz, dziś 
w gorącej wodzie kąpany szparki, szybki 74 
w gospodarce recesja regres, degradacja 18 
w gospodarce zła koniunktura regres, degradacja 11 
w granicach przyzwoitości umiarkowany, mały 
w grubszych zarysach ogólnikowo, pobieżnie 14 
w jakikolwiek sposób jakkolwiek, obojętnie jak 
w jednakowych odstępach planowo, metodycznie 12 
w językoznawstwie implikowany obowiązkowy, niezbędny 
w kolokwialnym ujęciu pospolicie, popularnie 
w kształcie piramidy piramidalny 
w logice kontradyktoryjność przeciwieństwo, przeciwstawienie 
w łamanej polszczyźnie po polskiemu, fatalną polszczyzną 
w myślach zagłębiać się pogrążać się, zatapiać się 
w najdrobniejszych szczegółach kunsztownie, porządnie 81 
w najgorszych słowach wulgarnie, brzydko 
w najlepszym gatunku najlepszy, doborowy 22 
w największym stopniu najbardziej, w najwyższym stopniu 
w najwyższym stopniu dużo, maksymalnie 90 
w następnej kolejności następny, następnie 
w niebezpieczeństwie niebezpieczny, zagrożony 
w niedalekiej przeszłości wczoraj, świeżo 13 
w niedalekiej przyszłości bezzwłocznie, natychmiast 16 
w niejednakowy sposób inaczej, niejednakowo 
w nieodległych czasach ostatnio, niedawno 
w niewielkich porcjach stopniowo, po trochu 
w niewielkiej ilości skromny, skąpy 
w niewielkiej liczbie maleńko, mało 30 
w niewielkiej odległości koło, obok 
w niewielkim stopniu słabo, mało 
w nieznacznym stopniu nie bardzo, słabo 
w obrębie, w ramach,w świetle, na podstawie, na gruncie 
w odniesieniu, w obliczu w warunkach 
w odpowiednim czasie niebawem, niedługo 
w pełni władz umysłowych normalny, odpowiedzialny 
w pełnym tego słowa znaczeniu najlepiej, doskonały 57 
w pierwszej kolejności bardzo, szczególnie 28 
w piłce nożnej skrzydłowy napastnik, skrzydłowy 
w planie zajęć okienko pauza, przerwa 
w pojedynkę samopoczucie humor oddzielnie, samopas 
w porządku alfabetycznym kolejno, po kolei 
w przebiegu choroby kryzys zwrot, przełom 
w przeciwnym kierunku przeciwnie, przeciwlegle 
w przeciwnym przypadku odmiennie, inaczej 
w przeciwnym wypadku inaczej, bo 
w publikacji suplement aneks, uzupełnienie 
w sąsiedztwie czegoś tuż, koło 12 
w sejmie interpelacja problem, pytanie 
w słowach wypowiadać zamykać, zawierać 
w sporcie wyprzedzać prowadzić, wygrywać 
w sposób definitywny zdecydowanie, jednoznacznie 22 
w sposób dorozumiany niejawnie, implicite 
w sposób godny uwagi dostrzegalnie, zauważalnie 
w sposób niewątpliwy zdecydowanie, rzetelnie 20 
w sposób zawoalowany niejawnie, tajnie 
w sposób zmechanizowany mechanicznie, samoczynnie 
w stadium dojrzewania młody, niestary 
w stanie błogosławionym ciężarna, brzemienna 
w stanie nietrzeźwym pijany, podchmielony 12 
w stanie upojenia alkoholowego pijany, podchmielony 12 
w stanie wskazującym sztywny, pijany 53 
w stanie wskazującym na spożycie sztywny, pijany 51 
w stanie wskazującym na spożycie alkoholu pijany, podchmielony 12 
w sytuacji bez wyjścia trudności, być przegranym 
w szeregu przypadkach często, nieraz 
w szeregu przypadków często, niejednokrotnie 
w świetle reflektorów oficjalnie, otwarcie 
w telegraficznym skrócie cząstkowo, częściowo 46 
w trybie natychmiastowym błyskawicznie, bez zwłoki 28 
w tym samym momencie naraz, w jednej chwili 11 
w uczuciach lekkomyślny niestały, niestateczny 
w wersji podstawowej planowo, normalnie 
w większej odległości poza, w oddaleniu 
w większości wypadków na ogół, najczęściej 
w wodzie odbijać się przeglądać się 
w zależności od czegoś stosunkowo, podlegle 
w zależności od potrzeb fakultatywnie, nieobowiązkowo 
w znacznej odległości daleko, na końcu świata 
wada manipulacja czynność usterka, zabieg 
walczyć na śmierć i życie opierać się, stawiać tamę czemuś 22 
walczyć z kimś na udeptanej ziemi bić się, boksować się 15 
walić coś komuś prosto w nos rąbać, rypać