Sitemap

SlowoNp
w czterech ścianach w, w głębi 
w czyjejś obecności otwarcie, głośno 
w dzierżawę oddawać oddawać, marnować 
w głównych zarysach ogólnikowo, pobieżnie 14 
w gospodarce kryzys regres, spadek 12 
w grze odgrywać się odgrywać się, odbijać się 
w identyczny sposób ciągle, sztywno 32 
w konsekwencji tego więc, dlatego 
w krótkich abcugach błyskawicznie, bez zwłoki 106 
w książce suplement aneks, uzupełnienie 
w odczucia pacjenta subiektywna 
w odległych czasach wcześnie, najpierw 27 
w ogólnych zarysach ogólnikowo, pobieżnie 16 
w olbrzymim stopniu bardzo, diabelnie 24 
w ostatecznym razie najwyżej, w rezultacie 13 
w ostatnich czasach wczoraj, świeżo 11 
w pierwszym okresie wyjściowo, najpierw 
w pierwszym porywie bezmyślnie, automatycznie 20 
w pierwszym rzędzie bardzo, szczególnie 25 
w polityce kierunek orientacja, kurs 
w postaci kryształu krystaliczny, założony z kryształów 
w sąsiedztwie kogoś tuż, koło 12 
w sferze spekulacji akademicki, naukowy 
w sposób metodyczny planowo, konsekwentnie 
w sposób ostateczny jednoznacznie, niedwuznacznie 16 
w sposób zamierzony intencjonalnie, z rozmysłem 
w szerokim zakresie szeroko 
w szkole nauczyciel pan, wychowawca 
w szybkich abcugach błyskawicznie, bez zwłoki 106 
w świetle jupiterów oficjalnie, otwarcie 
w tym samym miejscu tamże, ibidem 
w ustawie preambuła wstęp, początek 15 
w wielkim pośpiechu szybko 
w wielu przypadkach często, niejednokrotnie 
w wodzie rozrzedzać rozpuszczać, rozcieńczać 
w zaciszu gabinetów dyskretnie, nieoficjalnie 
w zrozumiały sposób zrozumiale 
walczyć ze śmiercią ginąć, odchodzić 28 
wartość bezwzględna moduł 
warunki klimatyczne pogoda, środowisko 
ważyć w myślach coś medytować, myśleć 
wątłej budowy ciała słaby, delikatny 
wątpliwej czystości obrzydliwy, brudny 66 
wbić sobie do głowy zapamiętać, zakarbować 13 
wbić sobie w pamięć zapamiętać, zakarbować 13 
wbijać komuś szpile ciemiężyć, dręczyć 100 
wchodzić w dygresje dywagować, rozważać 
wcielać coś w życie przeprowadzać, wypełniać 28 
wcielać się w kogoś wystawić, przedstawić 
wcielać się w życie wyrażać się, dochodzić do skutku 22 
wcielić coś w życie wypełnić, dopiąć 31 
wcielić się w kogoś wystąpić, przedstawić 17 
we własnym zakresie odrębnie, indywidualnie 15 
we właściwym czasie punktualnie, na czas 
wejść komuś na kark ułożyć, omotać 60 
wejść komuś w drogę narozrabiać, wprowadzić zamęt 135 
wejść komuś w słowo zablokować, zamknąć 51 
wejść z kimś w spór ściąć się, zadrzeć 32 
wentylator tłoczący nawiew, dmuchawa 
wiadomość oficjalna informacja, ogłoszenie 
wiatrak wieżyczkowy holender 
wić się jak piskorz kręcić, kluczyć 50 
widok na przyszłość perspektywa, nadzieja 
widowisko teatralne przedstawienie, spektakl 
widzieć coś we śnie śnić, mieć sen 
wieczerza wigilijna Wigilia, kolacja wigilijna 
wiecznie skrzywiony kapryśny, wybredny 
wieczorek tańcujący dansing, potańcówka 
wielka ilość czegoś kupa, masa 
wielonarodowościowy niejednorodny, niejednolity 
wieloryb fiszbinowy fiszbinowiec, wal 
wieszać na kimś psy dręczyć, gnębić 61 
wieś zabita dechami dziura, mieścina 23 
Wikariusz Chrystusa papież, Biały Ojciec 17 
wisieć na telefonie kręcić, dzwonić 10 
witryna internetowa strona internetowa, portal internetowy 
wkładać maskę kogoś pozorować, udawać 12 
wkładać w coś serce angażować się, zajmować się 11 
wkradać się w łaski urabiać, schlebiać 16 
wlepić w kogoś oczy obejrzeć, podpatrzyć 57 
wleźć komuś na kark ułożyć, omotać 60 
władza ustawodawcza parlament, legislator 
własnoręczny podpis autograf 
włazić na nagniotek dręczyć, dokuczać 10 
włożyć w opakowanie zapakować, opakować 
wnieść uzupełnienia wyretuszować, sprawdzić 14 
wodzić się za czuby męczyć się, tłuc się 71 
wodzić się za włosy męczyć się, tłuc się 71 
wpadać w osłupienie oniemieć, nie móc wyjść z podziwu 
wpadać w szaleństwo wariować 
wpadać w uniesienie rozpalać się, rozpłomieniać się 
wpadać w zdziwienie oniemieć, nie móc wyjść z podziwu 
wpaść komuś w słowo zablokować, zamknąć 51 
wpaść na czyjś trop wyłowić, odkryć 44 
wpaść się w chorobę zapaść, dostać 15 
wpatrywać się w coś obserwować, patrzeć 14 
wpędzać kogoś w coś powodować, sprowadzać 10 
wpędzić kogoś w coś przyprawić, wywołać 
wpijać się boleśnie cisnąć, rżnąć 
wprawić w entuzjazm porwać, pociągnąć 29