Sitemap

SlowoNp
w chwili obecnej na bieżąco, teraz 
w dobrym gatunku dobry, kwalifikowany 14 
w dobrym zdrowiu zdrowy, zdrów 
w drodze wyjątku wyjątkowo, co jakiś czas 19 
w głównej mierze bardzo, szczególnie 33 
w gruncie rzeczy w znacznym stopniu, serdecznie 55 
w istocie rzeczy serdecznie, na serio 27 
w jakimś stopniu nie bardzo, trochę 
w jednym miejscu skoncentowane 
w jednym rzędzie ramię w ramię, obok 
w kasie superata nadmiar, nadwyżka 
w każdym wypadku w każdym razie 
w krótkim czasie natychmiast, w tej chwili 13 
w kształcie jaja jajowaty, owalny 
w kształcie kuli okrągło, koliście 
w nieskończoność ciągle, z detalami 67 
w obecnej chwili teraz, w tej chwili 13 
w obecnym czasie w tej chwili, akurat 
w odniesieniu do w związku z, co do 11 
w odrębny sposób inaczej, niejednakowo 
w pełnym świetle solennie, serdecznie 26 
w pewnym stopniu nie bardzo, lekko 47 
w podobny sposób identycznie, jednakowo 18 
w porze wieczoru wieczór, wieczorem 
w równym stopniu identycznie, jednakowo 14 
w rzeczywistości właściwie, w zasadzie 32 
w stu procentach na sto procent 
w szeregu razach często, nieraz 
w tamtym miejscu tam 
w ten sam sposób identycznie, jednakowo 
w zasięgu wzroku tuż, koło 29 
w żadnym wypadku bynajmniej, nigdy 11 
walczyć o wpływy walczyć, mierzyć się 18 
walczyć zażarcie mocno, wściekle 17 
walka wewnętrzna nierówność, kapryśność 29 
warstwa chłopska wieś, wieśniacy 
wart każdej ceny bezcenny, nieoceniony 
wartość liczbowa skalar, wielkość skalarna 
warzywo kapustne kapusta 
ważna osobistość tuz, gruba ryba 
ważne wydarzenie zwrot, przełom 
ważność dla kogo wielkość, rola 13 
ważyć się na coś posuwać się, zdobywać się na coś 
wbić nóż w plecy zdradzić, dopuścić się zdrady 
wchłaniać wilgoć nasiąkać, przesiąkać 17 
wchodzić głębiej brnąć, grzęznąć 
wchodzić na górę włazić, piąć się 
wchodzić w skład należeć, być członkiem 
wchodzić w słowo przerywać, włączać się do dyskusji 
wchodzić w życie działać, mieć miejsce 24 
wciągać do akcji mieszać, wplątywać 
wciągać do spisu rejestrować, meldować 
wciągać na listę werbować, rejestrować 
wciągać w siebie absorbować, pochłaniać 
wcinać się w coś wchodzić, wnikać 
wciskać ciemnotę naciągać, kręcić 148 
wdawać się w coś zakładać, wchodzić 
we dnie i w nocy ciągle, bezustannie 16 
wejść w komitywę dobrać się, zapoznać się 
weksel ciągniony weksel, trata 
weksel trasowany weksel, trata 
werbalna szpilka uwaga, aluzja 13 
wewnątrzpochodny endogenny 
wewnętrzna część środek, wnętrze 
węgle rozżarzone żar 
wiadomość poufna nieformalny, dyskretny 18 
wiatrem podszyty lekki, cienki 
wideokonferencja szczyt, obrady 22 
widz telewizyjny telewidz 
widzieć jako coś oceniać, traktować 15 
widzieć z oddali oglądać, patrzeć 
wiedza książkowa idea, koncepcja 19 
wiek młodzieńczy małoletniość, adolescencja 21 
wielkie skupisko ogrom, ćma 51 
wielkie wrażenie podziw, zachwyt 
wielkogabarytowo kolosalnie, monumentalnie 
wielkogabarytowy kolosalny, ogromny 21 
wieloaspektowość wszechstronność, misternie 38 
wielodziedzinowy interdyscyplinarny 
wielokształtność mnogość, wielość 27 
wielopokoleniowe pokolenie 
wielopoziomowość wszechstronność, misternie 38 
wieloskładnikowy wynikowy, złożony 10 
wielotysięczność masowość 
wielowarstwowość wszechstronność, mnogość 44 
wielowrzecionowa wiertarka 
wielowymiarowość wszechstronność, rozmaitość 22 
wierność ideałom lojalność, uczciwość 26 
wierność zasadom praworządność, obserwancja 
wierny ojczyźnie patriota 
wierzchnia część górna część, wierzch 
wietrzyć podstęp odgadywać, spekulować 13 
więźniów odbijać odbijać, uwalniać 11 
wikłać się w coś pogrążać się, popadać 
wikt i opierunek utrzymanie, wikt 
winda cumownicza kabestan, wciągarka 
wino szampańskie wino, szampan 
winszować czegoś składać, przekazywać 
wioślarska osada team, drużyna 
wishful thinking bańki mydlane, domek z kart 43