Sitemap

SlowoNp
udzielać porady radzić, konsultować 
udzielać pozwolenia uznawać, akceptować 30 
udzielać pożyczki dawać, użyczać 
udzielać promocji promować, kwalifikować do następnej klasy 
udzielać przestrogi uprzedzać, upominać 11 
udzielać przyzwolenia akceptować, aprobować 24 
udzielać rabatu przeceniać, bonifikować 
udzielać rad radzić, sugerować 12 
udzielać rady przekonywać, radzić 10 
udzielać reprymendy wymawiać, odżegnywać się 
udzielać rozwodu ględzić, rozwodzić 
udzielać się rozsadzać, unosić 50 
udzielać sobie nawzajem pomocy wspierać się, pomagać sobie 
udzielać upomnienia przywoływać do porządku, gromić 17 
udzielać upomnień krytykować, gromić 10 
udzielać wskazówek korygować, pouczać 14 
udzielać wsparcia wyciągać, pomagać 
udzielać zapomogi wspomagać, sponsorować 
udzielać zgody akceptować, aprobować 12 
udzielać zgody na coś zgadzać się, pozwalać na coś 
udzielający aktywny, narkotyczny 
udzielający się prężny, obrotny 24 
udzielanie proponowanie, kładzenie 30 
udzielany cedowany, przeznaczany 26 
udzielenie udostępnienie, danie 
udzielenie rady konsultacja 
udzielić wyłożyć, nadać 54 
udzielić amnestii ułaskawić, amnestionować 
udzielić aprobaty przytwierdzić, potwierdzić 42 
udzielić błogosławieństwa pobłogosławić, dać błogosławieństwo 
udzielić czegoś dać, zapewnić 
udzielić dymisji odwołać, zdymisjonować 23 
udzielić informacji podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości 48 
udzielić instrukcji objaśnić, uświadomić 13 
udzielić komuś nagany przyciąć, podkręcić 61 
udzielić komuś pochwały wyróżnić, podziękować 
udzielić komuś pomocy wyforować, wesprzeć 50 
udzielić komuś poparcia wyforować, wesprzeć 28 
udzielić komuś rady zalecić, zarekomendować 11 
udzielić komuś reprymendy nawymyślać, powymyślać 64 
udzielić kredytu wesprzeć, wypożyczyć 13 
udzielić nagany zwymyślać, skrzyczeć 11 
udzielić objaśnień objaśnić, wyjaśnić 13 
udzielić odpowiedzi odpowiedzieć, odezwać się 13 
udzielić pozwolenia uznać, zaakceptować 20 
udzielić przestrogi zaalarmować, uprzedzić 
udzielić przyzwolenia usankcjonować, zaakceptować 22 
udzielić rady zalecić, dać radę 
udzielić reprymendy zwymyślać, skrzyczeć 11 
udzielić rozgrzeszenia rozgrzeszyć, dać rozgrzeszenie 
udzielić się porwać, unieść 34 
udzielić urlopu urlopować, posłać na urlop 
udzielić wskazówek wykazać, objaśnić 11 
udzielić zezwolenia autoryzować, upoważnić 
udzielnie swobodnie, samowolnie 14 
udzielny rządzący, swobodny 26 
udzielny książę mydłek, bubek 34 
udzielony pożyczony, zapożyczony 
udzieł wyjaśnień poinformował o 
udzierać wydzierać, odrywać 16 
udziobać dziobnąć, ciąć 26 
udziwniać komplikować, gmatwać 
udziwnianie osobliwość, dziwactwo 16 
udziwnić urozmaicić, uniezwyklić 
udziwnienie zjawisko, dziw nad dziwy 38 
udziwniony szokujący, fantastyczny 62 
udźwig zasięg, wytrzymałość 11 
udźwignąć znieść, unieść 57 
udźwignięcie uniesienie, przebrnięcie 12 
udźwignięty uniesiony 
UE unia, Unia Europejska 
uefektywniać pomagać, sprzyjać 31 
uefektywnianie pomaganie, wspieranie 
uefektywnić uprościć, zracjonalizować 32 
uefektywnienie udogodnienie, dostosowanie 23 
uefektywniony odnowiony, odświeżony 20 
uelastyczniać rozluźniać, neutralizować 28 
uelastycznianie rozluźnianie, liberalizowanie 
uelastycznić wyciszyć, dobrać 39 
ufać stawiać, opierać się 61 
ufać czemuś liczyć, ufać komuś 
ufać komuś liczyć, wierzyć 14 
ufający komuś wierzący, religijny 
ufajdać zabrudzić, zanieczyścić 66 
ufajdać się zwalać się, powycierać się 38 
ufajdanie utytłanie, zabrudzenie 15 
ufajdany brudny, czarny od brudu 66 
ufanie wierzenie, dowierzanie 
ufarbować pofarbować 
ufetować ulokować, podjąć 13 
ufetowanie ugoszczenie, poczęstunek 
ufetowany poczęstowany, podjęty 
ufnie niepoważnie, wesoło 35 
ufność głos, mniemanie 69 
ufny jeleń, dobry 59 
ufny w coś pewny, przekonany 
Ufo ex, ufok 15 
ufok obcy, kosmita 
ufoludek obcy, kosmita 10 
ufonauta obcy, kosmita