Sitemap

SlowoNp
udoskonalać się dojrzewać, ćwiczyć się 14 
udoskonalanie doskonalenie, zmiana 30 
udoskonalany adaptowany, modernizowany 18 
udoskonalenie nowinka, gadżet 73 
udoskonalić uprościć, wyretuszować 66 
udoskonalić się przetrzeć się, rozwinąć się 10 
udoskonalony odnowiony, odświeżony 26 
udostepniać udostępniać coś 
udostępniać cedować, dawać 96 
udostępniać coś udostepniać 
udostępniać coś komuś oddawać, przekazywać 
udostępniać drukiem wydawać, tłoczyć 15 
udostępnianie odkrycie, ujawnienie 73 
udostępniany cedowany, przeznaczany 39 
udostępnić uprościć, podać do ogólnej wiadomości 57 
udostępnić drukiem pomieścić, ogłosić 13 
udostępnienie wsparcie, udogodnienie 18 
udostępniony otwarty, dostępny 31 
udowadnia przedstawia 
udowadniać przekonywać, wysuwać 74 
udowadniać coś przekonywać, argumentować 
udowadniający dowodzący, poglądowy 
udowadnianie argumentacja, dowodzenie 16 
udowodbiony pewien 
udowodnić wykazać, ujawnić 43 
udowodnienie argument, argumentacja 22 
udowodniony niewątpliwy, niezaprzeczalny 26 
udój wyzyskiwanie, dojenie 
udramatyzować dramatyzować 
udrapać drasnąć, skaleczyć 10 
udrapać się skaleczyć się, zadrapać się 
udrapnąć drasnąć, drapnąć 
udrapnięcie ucieczka, czmychnięcie 13 
udrapnięty draśnięty, zraniony 
udrapować zorać, pomarszczyć 
udrasnąć drasnąć, drapnąć 
udrażniać zwalniać, odkorkowywać 11 
udrażnianie potęgowanie, powiększanie 28 
udrażniany dynamizowany, ożywiany 18 
udręczać ciemiężyć, dręczyć 101 
udręczać się boleć, łamać sobie głowę 38 
udręczanie gnębienie, męczenie 19 
udręczany gnieciony, ciemiężony 26 
udręczenie troska, koszmar 72 
udręczony smętny, żałosny 38 
udręczonym podlegać, być obciążonym 
udręczyć zakłócić komuś spokój, zagryźć 193 
udręka troska, koszmar 116 
udręki kaźń, tortury 34 
udrożniać odkorkowywać, przetykać 
udrożnić odblokować, poprzetykać 10 
udrożniony przeczyszczony, przemyty 
udry awantura, utarczka 10 
udrzeć poznosić, znieść 27 
uduchawiać upiększać, uszlachetniać 
uduchowiony idealny, pobudzony 16 
udupiać dręczyć, gnębić 50 
udupić pobić, pokonać 77 
udusić dławić, dusić 
udusić się zadławić się, zapchać się 
uduszenie podniecenie, krępowanie 11 
udynamiczniać nasilać, natężać 57 
udynamicznić powiększyć, nasilić 58 
udział zaangażowanie, związek 86 
udział procentowy procent, odsetek 
udziałowiec założyciel, wspólnik 12 
udziałowy akcyjny, właścicielski 
udziec pieczeń 
udzielać cedować, dawać 65 
udzielać aprobaty przyjmować, przytwierdzać 58 
udzielać błogosławieństwa błogosławić 
udzielać bonifikaty przeceniać, bonifikować 
udzielać chrztu chrzcić, dawać ochrzcić 
udzielać czegoś użyczać, udzielać 
udzielać dotacji dopomagać, finansować 10 
udzielać dymisji zwalniać, dymisjonować 
udzielać funduszów finansować, opłacać 
udzielać gościny częstować, podejmować 
udzielać gościny komuś częstować, przyjmować 
udzielać informacji referować, pouczać 50 
udzielać informacji komuś o czymś komunikować, informować 11 
udzielać instrukcji pouczać, objaśniać 11 
udzielać komuś lekcji wykładać, uczyć 21 
udzielać komuś nagany przycinać, krytykować 35 
udzielać komuś pochwały chwalić, wychwalać 26 
udzielać komuś pomocy pomagać, sprzyjać 39 
udzielać komuś poparcia pomagać, sprzyjać 34 
udzielać komuś reprymendy przycinać, krytykować 69 
udzielać koncesji dopuszczać, koncesjonować 
udzielać konsultacji radzić, doradzać 
udzielać kredytu użyczać, wspierać 13 
udzielać lekcji uczyć, przekazywać wiedzę 
udzielać nagany przywoływać do porządku, gromić 27 
udzielać objaśnień wykładać, wyjaśniać 16 
udzielać odpowiedzi poinformować, informować 18 
udzielać ostrzeżenia gromić, zwracać uwagę 12 
udzielać pełnomocnictwa legalizować, dawać prawo 
udzielać pomocy odciążać, pomagać 37 
udzielać poparcia sprzyjać, popierać 13 
udzielać porad radzić, doradzać