Sitemap

SlowoNp
uczulić się wyczulić się, uwrażliwić się 
uczulony subtelny, nadwrażliwy 15 
uczuwać doświadczać, wyczuwać 
uczyć rozwijać, rozprzestrzeniać 120 
uczyć czegoś wdrażać, wpajać 
uczyć kogoś dobrych manier ociosywać, okrzesywać 15 
uczyć kogoś moresu dyscyplinować, pouczać 14 
uczyć kogoś rozumu karać, nakładać karę 
uczyć moresu dyscyplinować, moralizować 18 
uczyć nawyków wdrażać, wprawiać 
uczyć pokory upokarzać, hańbić 14 
uczyć rozumu wymierzać, stosować 
uczyć się ryć, kuć 91 
uczyć się czegoś opanowywać, przyuczać się 
uczyć się na wyższej uczelni studiować, uczyć 
uczyć się zawodu uczyć się, zaprawiać się 14 
uczynek dzieło, numer 27 
uczynek niemoralny występek, grzech 
uczynić pociągnąć, przyprawić 56 
uczynić aluzję napomykać 
uczynić bezsilnym razić, związać 12 
uczynić coś jasnym przeniknąć, rozwiązać 28 
uczynić coś lepszym zracjonalizować, poprawić 17 
uczynić coś zrozumiałym przeniknąć, rozwiązać 28 
uczynić kaleką okaleczyć, zniekształcić 
uczynić kogoś aktywnym ożywić, postawić kogoś na nogi 39 
uczynić kogoś bezsilnym razić, uwięzić 13 
uczynić komuś uwagi zarzucić, przyłożyć 30 
uczynić komuś wymówki zarzucić, przyłożyć 59 
uczynić niezdolnym zablokować, unieszkodliwić 
uczynić pustym usunąć, opróżnić 
uczynić się widocznym odsłonić się, ujawnić się 
uczynić spadkobiercą zapisać, przepisać 
uczynić spustoszenie zniszczyć, porujnować 15 
uczynić trudności zablokować, zawadzić 30 
uczynić ustępstwa kapitulować, poddać się 39 
uczynić użytek z czegoś pobrać, wziąć 24 
uczynić widocznym odkryć, odsłonić 
uczynić zadość ulżyć, nasycić 
uczynić zadość czemuś wypełnić, dopiąć 26 
uczynić zadość wymaganiom unieść, posłużyć 27 
uczynić zadość wymogom usatysfakcjonować, zadowolić 12 
uczynienie opracowanie, sporządzenie 37 
uczynienie zadość realizacja, dostosowanie 
uczyniony zorganizowany, wypełniony 30 
Uczynna mądrze 
uczynniać nasilać, natężać 34 
uczynnić powiększyć, nasilić 30 
uczynnie ofiarnie, mile 54 
uczynność pilność, przychylność 45 
uczynny miły, przyjemny 67 
uczytelniać prostować, wygładzać 20 
uczytelnić uprościć, wyretuszować 30 
ućknąć uciec 
uda pośladki, lędźwie 
udać odwalić, powieść 34 
udać się pokonać, wyrwać 117 
udać się do pojechać, odejść 16 
udać się dokądś posunąć, wyleźć 32 
udać się na spoczynek spocząć, iść spać 
udający fałszywy, sztuczny 14 
udający się zmierzający 
udaje pozorant 
Udaje że gra gówno, idiota 
udały dobry, celny 35 
udamawiać poskramiać, ujarzmiać 
udanie przygotowanie, zmyślenie 62 
udanie się sukces, powodzenie 
udany przyjemny, dobry 126 
udar cios, uderzenie 
udar mózgu szlag, apopleksja 
udarcie urwanie 
udaremniać zawadzać, grzebać 78 
udaremniać coś zawadzać, uniemożliwiać 12 
udaremniać coś komuś zawadzać, udaremniać 11 
udaremniać plany niszczyć, niweczyć 
udaremnianie udaremnienie, zakłócenie 34 
udaremniany kreślony, kasowany 13 
udaremnić zniszczyć, zrujnować 81 
udaremnienie przekonanie, zawód 37 
udaremniony skomplikowany, strawiony 10 
udarowa wiertarka 
udarty rozerwany, oderwany 10 
udatnie fachowo, porządnie 44 
udatny dobry, harmonijny 55 
udawacz komediant, matacz 14 
udawaczka blagierka, kłamczucha 
udawać rżnąć, odwalać 136 
udawać coś pozorować, udawać 15 
udawać Greka udawać, symulować 
udawać kogoś odstawiać, udawać 
udawać mądrego pouczać, popisywać się 
udawać się ciągnąć, dążyć 175 
udawać się do kogoś kierować się, uciekać się 
udawać się dokądś ruszać, posuwać 26 
udawać się gdzieś iść, zdążać 
udawać się po radę radzić się, zasięgać rady 
udawać się pod czyjąś opiekę prosić, powierzać się 
udawać się pod opiekę prosić, powierzać się 
udawać się z kimś odprowadzać, dotrzymywać towarzystwa komuś