Sitemap

SlowoNp
ubytek dziura, szczelina 63 
ubywać ginąć, zmniejszać 54 
ubywać czegoś kurczyć się, maleć 
ubywający zanikający, niknący 
ubywanie zmniejszenie, deficyt 28 
ubzdryngolić się wlać się, zaprawić się 44 
ubzdryngolony sztywny, pijany 58 
ubzdurać wykoncypować, wydumać 10 
ubzdurać się wydać się, przyjść na myśl 
ubzdurać sobie majaczyć się, zdawać się 
ubzduranie urojenie, zmyślenie 
ubzdurany wydumany, zmyślony 
ucałować pogładzić, pocałować 25 
ucałowania serdeczności, życzenia 10 
ucałowanie pocałunek 
ucapić chapnąć, chapsnąć 47 
ucapić się wziąć się, uczepić się 11 
ucapienie zaiwanienie, zakoszenie 
ucapiony ujęty, podiwaniony 23 
ucharakteryzować poprzebierać, przebrać 
ucharakteryzować się ubrać się, przebrać się 
uchatka foka, ssak 
uchlać nawalić, spić 
uchlać się wlać się, zaprawić się 47 
uchlany sztywny, pijany 57 
ucho uchwyt, oko 23 
uchodzenie parowanie, czmychanie 
uchodzić zawracać, nawracać 138 
uchodzić nogi ubiegać się, schodzić się 23 
uchodzić się ubiegać się, zmęczyć się 31 
uchodzić za być, robić 18 
uchodźca zbieg, zesłaniec 19 
uchodźczy wędrowny, emigracyjny 
uchodźczyni tułaczka, emigrantka 
uchodźstwo ucieczka, wygnanie 14 
uchować osłonić, pozasłaniać 41 
uchować się oprzeć się, ocaleć 55 
uchowaj Boże akurat, nie 15 
uchowanie zabezpieczenie, ustrzeżenie 10 
uchowany osłonięty, uratowany 14 
uchowywać zachowywać 
uchronić osłonić, pozasłaniać 33 
uchronić kogoś od czegoś wyciągnąć, obronić 15 
uchronić się ocaleć, uchować się 30 
uchronienie zabezpieczenie, ustrzeżenie 10 
uchroniony osłonięty, uratowany 11 
uchwalać ugadywać, wybierać 54 
uchwalający decydujący 
uchwalanie omawianie, decydowanie 31 
uchwalany ustanawiany 
uchwalenie zdecydowanie, rozstrzygnięcie 13 
uchwalić wyznaczyć, umyślić 72 
uchwalony zdecydowany, ustalony 20 
uchwała deklaracja, enuncjacja 66 
uchwycenie pojęcie, zrozumienie 12 
uchwycić chapnąć, porwać 121 
uchwycić sens zrozumieć, poznać 
uchwycić się wziąć się, poprzyczepiać się 19 
uchwycić uchem dosłyszeć, posłyszeć 
uchwycić wzrokiem dojrzeć, odnotować 14 
uchwycony przyswojony, ujęty 25 
uchwyt oparcie, trzon 69 
uchwyt ślusarski szczęki, imadło 
uchwytnie wyraźnie, wyczuwalnie 
uchwytność wyrazistość, namacalność 
uchwytny charakterystyczny, prawdziwy 57 
uchwytny dla ucha słyszalny 
uchyb błąd 
uchybek strata, szkoda 
uchybiać dotykać, łamać 74 
uchybiać czemuś odtrącać coś, lekceważyć 17 
uchybiać komuś ubliżać, odtrącać coś 28 
uchybiać przeciw czemuś błądzić, grzeszyć 
uchybiający godności obrażający, znieważający 
uchybianie obrażanie, ubliżanie 10 
uchybić zlekceważyć, zniszczyć 71 
uchybić godności obrazić, znieważyć 
uchybienie ale, byk 162 
uchylać odwołać, rozkładać 77 
uchylać coś odwracać, oddalać 
uchylać się opierać się, omijać 70 
uchylać się od czegoś robić uniki, odmawiać 12 
uchylanie rozkładanie, rozwieranie 21 
uchylanie się ucieczka, unikanie 
uchylany znoszony, kasowany 12 
uchylenie utworzenie, usunięcie 46 
uchylenie wyroku kasacja 
uchylić odwołać, obalić 121 
uchylić czapki uściskać, uścisnąć 
uchylić kapelusza uściskać, uścisnąć 
uchylić kurtyny odkryć, odsłonić 33 
uchylić przyłbicy ujawniać się, odkrywać się 
uchylić się omijać, odbić się 39 
uchylić zasłony odkryć, odsłonić 33 
uchylny ruchliwy, wahliwy 13 
uchylony otwarty, rozszerzony 15 
uciapać chapnąć, chapsnąć 19 
uciąć dziobnąć, pourywać 153 
uciąć sobie drzemkę przyłożyć się, drzemać 18 
uciąć sobie pogawędkę pogaworzyć, pogadać 18