Sitemap

SlowoNp
ubaw na cztery fajerki przyjęcie, komedia 51 
ubiegać się o czyjeś towarzystwo szukać, szukać czegoś 
ubiegać się o pierwszeństwo walczyć, mierzyć się 18 
ubiegający się o coś kandydat, starający się 
ubierać się nieelegancko nieporządnie, brzydko 
ubierać w coś innego przebierać, zmieniać ubranie 
ubóstwo nędzarz biedak nędza, bieda 
ubrać się jak stróż w Boże Ciało wyszykować się, odszykować się 24 
ucharakteryzować się ubrać się, przebrać się 
uchronić kogoś od czegoś wyciągnąć, obronić 15 
uchybiać przeciw czemuś błądzić, grzeszyć 
uchybiający godności obrażający, znieważający 
uchylać się od czegoś robić uniki, odmawiać 12 
uciąć sobie pogawędkę pogaworzyć, pogadać 18 
uciąć sobie rozmówkę pogaworzyć, pogadać 18 
uciążliwym dla kogoś zawstydzać, być niewygodnym 
uciec grabarzowi spod łopaty stanąć na nogi, dojść do siebie 20 
uciekać jak szczury z tonącego okrętu zmiatać, smyrgać 28 
uciekać się do czegoś opierać się, brać się 17 
uciekać się do kłamstw kręcić, zwodzić 19 
uciekać, gdzie pieprz rośnie zmiatać, smyrgać 29 
ucinać sobie drzemkę drzemać, kimać 
ucinać sobie pogawędkę gadać, mówić 
uciszać kogoś na zawsze rozwalać, tracić 30 
uciszyć coś na zawsze zabić, utłuc 18 
uciszyć kogoś na zawsze nabić, porozwalać 79 
uczeń z pierwszej ławki prymus, zdolniacha 
uczestnictwo w zawodach uczestnictwo, udział 
uczestniczka ruchu rewolucyjnego niespokojny duch, bojowniczka 
uczestniczyć aktywnie angażować się, wciągnąć się 
uczestniczyć w czymś angażować się, chodzić 11 
uczestniczyć w konkurencji walczyć, konkurować 
uczestnik demonstracji demonstrant, manifestant 
uczestnik ruchu drogowego gapowicz, podróżny 13 
uczestnik ruchu rewolucyjnego buntownik, kontestator 13 
uczęszczać do szkoły studiować, uczyć się 
uczyć kogoś dobrych manier ociosywać, okrzesywać 15 
uczyć się na wyższej uczelni studiować, uczyć 
uczynić coś zrozumiałym przeniknąć, rozwiązać 28 
uczynić kogoś aktywnym ożywić, postawić kogoś na nogi 39 
uczynić kogoś bezsilnym razić, uwięzić 13 
uczynić komuś wymówki zarzucić, przyłożyć 59 
uczynić się widocznym odsłonić się, ujawnić się 
uczynić spadkobiercą zapisać, przepisać 
uczynić spustoszenie zniszczyć, porujnować 15 
uczynić użytek z czegoś pobrać, wziąć 24 
uczynić zadość czemuś wypełnić, dopiąć 26 
uczynić zadość wymaganiom unieść, posłużyć 27 
uczynić zadość wymogom usatysfakcjonować, zadowolić 12 
udać się na spoczynek spocząć, iść spać 
udaremniać coś komuś zawadzać, udaremniać 11 
udawać się pod czyjąś opiekę prosić, powierzać się 
udawać się pod opiekę prosić, powierzać się 
udawać się z powrotem wykręcić, obrócić 
udawać że się nie rozumie ignorować, nie brać pod uwagę 
udawać że się nie widzi ignorować, nie brać pod uwagę 
uderzać czołem czemuś nadskakiwać, przymilać się 18 
uderzać czołem komuś nadskakiwać, przymilać się 18 
uderzać czołem pokłony czemuś kokietować, mizdrzyć się 76 
uderzać czołem pokłony komuś kokietować, mizdrzyć się 99 
uderzać czołem przed czymś kokietować, mizdrzyć się 84 
uderzać czołem przed kimś kokietować, mizdrzyć się 105 
uderzać do w konkury kokietować, mizdrzyć się 37 
uderzać komuś czołem pokłony nadskakiwać, przymilać się 35 
uderzać się w piersi żałować, bić się w piersi 13 
uderzać w koperczaki kokietować, mizdrzyć się 37 
uderzenie oddziału kawalerii atak, szarża 
uderzyć do kogoś o coś poprosić, domówić się 
uderzyć się w piersi zmięknąć, złagodnieć 27 
uderzyć w czyjąś czułą strunę zakłócić komuś spokój, dowalić 140 
uderzyć w czyjeś czułe miejsce zakłócić komuś spokój, dowalić 140 
uderzyć w czyjś czuły punkt zakłócić komuś spokój, dowalić 140 
udostępniać coś komuś oddawać, przekazywać 
udzielać błogosławieństwa błogosławić 
udzielać gościny komuś częstować, przyjmować 
udzielać informacji komuś o czymś komunikować, informować 11 
udzielać komuś lekcji wykładać, uczyć 21 
udzielać komuś nagany przycinać, krytykować 35 
udzielać komuś pochwały chwalić, wychwalać 26 
udzielać komuś pomocy pomagać, sprzyjać 39 
udzielać komuś poparcia pomagać, sprzyjać 34 
udzielać komuś reprymendy przycinać, krytykować 69 
udzielać konsultacji radzić, doradzać 
udzielać ostrzeżenia gromić, zwracać uwagę 12 
udzielać pełnomocnictwa legalizować, dawać prawo 
udzielać przyzwolenia akceptować, aprobować 24 
udzielać sobie nawzajem pomocy wspierać się, pomagać sobie 
udzielać zgody na coś zgadzać się, pozwalać na coś 
udzielić błogosławieństwa pobłogosławić, dać błogosławieństwo 
udzielić komuś nagany przyciąć, podkręcić 61 
udzielić komuś pochwały wyróżnić, podziękować 
udzielić komuś pomocy wyforować, wesprzeć 50 
udzielić komuś poparcia wyforować, wesprzeć 28 
udzielić komuś reprymendy nawymyślać, powymyślać 64 
udzielić przyzwolenia usankcjonować, zaakceptować 22 
udzielić rozgrzeszenia rozgrzeszyć, dać rozgrzeszenie 
uganiać się za czymś gonić, ganiać 20 
uganianie się za czymś zabieganie, pośpiech 12 
ugiąć przed czymś czoła zniżać się, posypać sobie głowę popiołem 19 
ugiąć przed czymś głowy zniżać się, posypać sobie głowę popiołem 19