Sitemap

SlowoNp
ubiegać się o kogoś szukać, poszukiwać 
ubiegać się o urząd aspirować, kandydować 
uciąć sobie drzemkę przyłożyć się, drzemać 18 
uciąć sobie rozmowę pogaworzyć, pogadać 18 
uciążliwy obowiązek pańszczyzna 
uciec się do czegoś wzmocnić się, wziąć coś za podstawę 20 
uczciwość małżeńska przywiązanie, lojalność 
uczestniczyć w grze grać, bawić się 
uczestnik przetargu partycypant 
uczestnik wycieczki wycieczkowicz 
uczynić coś lepszym zracjonalizować, poprawić 17 
uczynić komuś uwagi zarzucić, przyłożyć 30 
udawać się do kogoś kierować się, uciekać się 
uderzyć w kalendarz skończyć, uświerknąć 76 
udostępniać drukiem wydawać, tłoczyć 15 
udzielać bonifikaty przeceniać, bonifikować 
udzielać informacji referować, pouczać 50 
udzielać instrukcji pouczać, objaśniać 11 
udzielać odpowiedzi poinformować, informować 18 
udzielać pozwolenia uznawać, akceptować 30 
udzielać przestrogi uprzedzać, upominać 11 
udzielać reprymendy wymawiać, odżegnywać się 
udzielać upomnienia przywoływać do porządku, gromić 17 
udzielić informacji podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości 48 
udzielić instrukcji objaśnić, uświadomić 13 
udzielić komuś rady zalecić, zarekomendować 11 
udzielić odpowiedzi odpowiedzieć, odezwać się 13 
udzielić pozwolenia uznać, zaakceptować 20 
udzielić przestrogi zaalarmować, uprzedzić 
udzielić reprymendy zwymyślać, skrzyczeć 11 
udzielić zezwolenia autoryzować, upoważnić 
uganiać się za kimś dręczyć, męczyć 97 
ujawniać w zaufaniu powierzać, wyznawać 
ujmować coś w karby obcinać, redukować 56 
ujmować coś w kluby obcinać, redukować 56 
ujmować nierzeczowo naciągać, naginać 
ujmować się za kimś tłumaczyć, popierać 30 
układać się szeroko rozpościerać się, rozkładać się 
układać się w fałdy drapować się 
ukręcić łeb sprawie ukrywać, tuszować 
ukręcić sprawie łeb zamaskować, zatuszować 19 
ukształtować nawyki wprawić, przysposobić 
ulegać komplikacjom mieszać się, wikłać się 12 
ulegać modyfikacjom ewoluować, zmieniać kształt 
ulegać pauperyzacji podupadać, deklasować się 10 
ulegać stwardnieniu kamienieć, twardnieć 
ulegać zmniejszeniu maleć, iść w dół 
ulotka informacyjna prospekt 
umawiać się o pracę godzić się, najmować się do pracy 
umiarkowanie gorący ciepły, niegorący 
umieszczać na czymś nakładać, kłaść na czymś 
umieszczać w prasie umieszczać, wydawać 
umiłowanie ojczyzny patriotyzm, miłość do ojczyzny 
umoralniająca nauka pouczenie, morał 
umożliwiać poznanie udostępniać, ujawniać 
umysłowość kołtunów tępota, prymitywizm 27 
unieszczęśliwić się oberwać, doigrać się 12 
unieśmiertelnić się utrwalić się, zapisać się 19 
uniezależnienie się emancypacja, wyzwolenie się 
uniknąć zniszczenia ocaleć, przetrwać 29 
uniwersalizować się roznosić się, rozprzestrzeniać się 23 
unosić się nad kimś wychwalać, adorować 34 
upiększać upiększyć adornować, dekorować udekorować 
upojenie alkoholowe nietrzeźwość, opilstwo 
upominek pamiątkowy gratis, podarunek 
uprawiać konszachty intrygować, knować 12 
uprawiać propagandę propagować, rozpowszechniać 
uprawiać żeglarstwo pływać, płynąć 
uprzedzony do kogoś nieżyczliwy, niechętny 
urabiać sobie kogoś pozyskiwać, zjednywać 
uregulowanie prawne twierdzenie, zasada 
uroczyste przyjęcie impreza, uczta 15 
uroczystość weselna gody, wesele 
uroczystość żałobna konsolacja, stypa 
uroczysty charakter szlachetność, odświętność 16 
urodziwy przystojny piękny, okazały 
uruchomić mechanizm nakręcić, uruchomić 
urządzenie kodujące koder 
urzeczywistniać coś przeprowadzać, realizować 
urzeczywistniać się udawać się, wychodzić 44 
usatysfakcjonowanie zadowolenie, spełnienie 
usiłować coś zrobić dążyć, czynić 12 
usługi transportowe transport 
usnąć snem wiecznym skończyć, uświerknąć 68 
usposobić kogoś źle wprowadzić ferment, dotknąć 71 
usprawiedliwiać się żałować, bić się w piersi 33 
ustawać kończyć się mijać, przechodzić 
ustąpienie z czegoś rezygnacja, kapitulacja 
ustrój monarchiczny monarchia 
usuwać rozbieżności równać, ujednolicać 
uśmierzać konflikty uspokajać, łączyć 
uświadomienie sobie pojęcie, poznanie 
uświęcony zwyczajem tradycyjny, zwyczajowy 
utracić temperaturę zmarznąć, zziębnąć 18 
utrata przytomności omdlenie, niemoc 12 
utrata stateczności wyboczenie 
utrwalony na piśmie pisemny 
utrzymywać kontakty przestawać, odwiedzać kogoś 13 
utrzymywać porządek inspekcjonować, kontrolować 
utrzymywać stosunki przestawać, kontaktować się 29