Sitemap

SlowoNp
ubolewać nad czymś żałować 
ubranie zniszczony podrzędny, kiepski 13 
uczestniczka kursu kursantka, seminarzystka 
uczyć kogoś moresu dyscyplinować, pouczać 14 
uczyć kogoś rozumu karać, nakładać karę 
uczynek niemoralny występek, grzech 
uczynić coś jasnym przeniknąć, rozwiązać 28 
uczynić niezdolnym zablokować, unieszkodliwić 
udawać się po radę radzić się, zasięgać rady 
udostępnić drukiem pomieścić, ogłosić 13 
udzielać funduszów finansować, opłacać 
udzielać objaśnień wykładać, wyjaśniać 16 
udzielać wskazówek korygować, pouczać 14 
udzielić objaśnień objaśnić, wyjaśnić 13 
udzielić wskazówek wykazać, objaśnić 11 
ugryźć się w język przycichnąć, ścichnąć 34 
uiszczać należność świadczyć, wypłacać 22 
ujawniać nieprawdę kompromitować, zadawać czemuś kłam 13 
ujawnienie sekretu niedyskrecja, brak dyskrecji 
ujednoznacznić się wykrystalizować się, sformułować się 10 
ujmować coś w ryzy obcinać, redukować 56 
ukazać się we śnie przywidzieć się, przyśnić się 
ukazywać podobiznę odbijać, odtwarzać 
ukierunkowywać się nastawiać się, specjalizować się 
ukręcić czemuś łeb zwolnić, usunąć 71 
ukrywać się czegoś uciekać, unikać 
ukształtować nawyk wprawić, wdrożyć 
ulec demoralizacji upaść, popsuć się 34 
ulec przygnębieniu zgorzknieć, podłamać się 20 
ulegać deprecjacji zniżkować, deprecjonować się 
ulegać odbarwieniu puszczać, przypełzać 16 
ulegać rozmrożeniu topić się, rozpływać się 11 
ulegać uszkodzeniu nawalać, odmawiać posłuszeństwa 
ulegać zniszczeniu ginąć, przepadać 
ultrakonserwatysta konserwatysta, tradycjonalista 
ulubieniec fortuny dziecko szczęścia, szczęściarz 
ułożyć sobie życie usamodzielnić się, poustawiać się 12 
umierać z tęsknoty tęsknić, konać z tęsknoty 
umierać ze strachu drętwieć, przerazić się 43 
umilać komuś życie rozweselać, zabawiać 
umocnienie obronne obwarowanie, fortyfikacja 
umykać przed czymś uciekać, bronić się 
unieszczęśliwianie krzywdzenie, radowanie 
unieszczęśliwienie skrzywdzenie, uszczęśliwienie 
unieść się ambicją nadąć się, naburmuszyć się 17 
unieść się zapałem wciągnąć się, napalić się 43 
unieśmiertelnianie nagrywanie, malowanie 
unieśmiertelnienie utrwalenie, sportretowanie 
unikać towarzystwa pozrywać, zerwać 86 
unikać zniszczenia dochowywać się, przechowywać się 
unosić się ambicją nadymać się, dąsać się 
unosić się gniewem zżymać się, denerwować się 10 
unosić się zapałem miłować, angażować się 53 
uosobienie dobroci wcielenie, wzór 25 
upadać coraz niżej opuszczać się, staczać się 
upić się jak bydlę wlać się, zaprawić się 47 
upominać się o coś nastawać, nalegać 
uporać się z czymś pokonywać, rozprawiać się 
uprawdopodobnienie uzasadnienie, wykazanie 
uprawiać łobuzerkę broić, się 
uprawiać malarstwo malować, portretować 
uprawianie miłości kopulacja, seks 10 
uprzedzać życzenia dogadzać, podsuwać komuś wszystko pod nos 18 
uprzedzić życzenia dogodzić, usatysfakcjonować 
uprzytamniać sobie ogarniać, pojmować 19 
uprzytomniać sobie rozumieć, uświadamiać sobie 10 
uroczyste otwarcie początek, zapoczątkowanie 
uroczyste zebranie impreza, uroczystość 
uroczystość ślubna gody, wesele 14 
urządzać maskaradę odwalać, odstawiać 12 
urządzać wycieczki wędrować, chodzić na wycieczki 
urządzenie końcowe końcówka, terminal 
urządzić maskaradę odstawić, przybrać maskę kogoś 
urzeczywistnić się nastąpić, przybrać postać 33 
urzędnik państwowy funkcjonariusz 
usamodzielniać się uwalniać się, wyzwalać się 25 
usatysfakcjonowany radosny, cały happy 23 
usilnie podkreślać nagabywać, nastawać 
usiłować robić coś próbować, starać się 
usługi turystyczne turystyka, przemysł turystyczny 
usłyszeć podstępem usłyszeć, podsłuchać 
usprawiedliwiający pochwalny, adorujący 
usprawiedliwić się wyjaśnić, ułagodzić 15 
ustanowiony prawem prawny, prawomocny 
ustawienie w linii uporządkowanie, rozstawianie 
ustępować z czegoś rezygnować z czegoś, wypowiadać pracę 
ustosunkowanie się filozofia, nastawienie 31 
ustosunkowywać się stanowisko, brać 39 
ustrój totalitarny totalitaryzm, totalizm 
usunąć uszkodzenie rewaloryzować, zrewaloryzować 17 
usuwać uszkodzenia naprawiać, poprawiać 11 
usuwać zabrudzenia oczyszczać, czyścić 
usychać z tęsknoty tęsknić, cknić się 18 
uścisk niedźwiedzi atletyczny, mocny 
utrata aktualności dezaktualizacja, pozbawienie ważności 
utrata świadomości odjazd, omdlenie 16 
utrudniać przejazd zawalać, zasuwać 17 
utrwalać w pamięci kuć, wykuwać 11 
utrwalić w pamięci powtórzyć, obkuć 
utrzymać w karbach kontrolować, władać