Sitemap

SlowoNp
ubezwłasnowolnić ograniczyć, zamknąć 
ubrać się czysto ubrać się, ochajtnąć się 
ubzdryngolić się wlać się, zaprawić się 44 
ucharakteryzować poprzebierać, przebrać 
uchwyt ślusarski szczęki, imadło 
uchybić godności obrazić, znieważyć 
uchylenie wyroku kasacja 
uciekać od kogoś uciekać, usuwać się 18 
uciekać z lekcji wagarować, chodzić na wagary 
ucywilizować się przetrzeć się, rozwinąć się 15 
uczennica liceum licealistka 
uczuć dogłębność moc, głębia 
uczuć namiętność ogień, płomień 
uczyć się czegoś opanowywać, przyuczać się 
uczyć się zawodu uczyć się, zaprawiać się 14 
udaremniać plany niszczyć, niweczyć 
uderzać blaskiem olśniewać, oślepiać 
uderzać do kogoś apelować, prosić 
uderzać do panny kokietować, mizdrzyć się 37 
uderzać młotkiem młotkować, kuć na kowarce 
uderzać od spodu uderzać, pchać 
uderzać zbrojnie nacierać, atakować 
uderzyć w kimono cisnąć się, wyciągnąć się 42 
uderzyć w śmiech zaryczeć, roześmiać się 10 
udzielać dotacji dopomagać, finansować 10 
udzielać dymisji zwalniać, dymisjonować 
udzielać gościny częstować, podejmować 
udzielać kredytu użyczać, wspierać 13 
udzielać rozwodu ględzić, rozwodzić 
udzielić dymisji odwołać, zdymisjonować 23 
udzielić kredytu wesprzeć, wypożyczyć 13 
udzieł wyjaśnień poinformował o 
ugruntowanie się umocnienie, konsolidacja 
ugruntowywać się upewniać się, utrwalać się 15 
uintensywnić się wzmocnić się, rozszerzyć się 53 
uiścić należność rozliczyć się, spłacić 15 
ujawnienie sensu interpretacja, wyjaśnienie sensu 
ująć coś w karby ograniczyć, przygłuszyć 72 
ująć coś w kluby ograniczyć, przygłuszyć 72 
ujednocześnienie uzgodnienie, synchronizacja 
ujednostajnienie unifikacja, normalizacja 
ujednoznaczniony sformułowany, zdefiniowany 
ujść zniszczeniu ocaleć, przetrwać 
układ krwionośny krwioobieg 
układać na krzyż krzyżować 
układać projekty układać, preliminować 14 
układać w całość rozmieszczać, składać 
układać w system porządkować, szeregować 10 
ukonkretniać się dochodzić do skutku, spełniać się 24 
ukontentować się poprzestać na czymś, zadowolić się 
ukrywanie czegoś tajemnica, tajność 
ukształtować się wystąpić, pojawić się 75 
ukształtowywanie kształtowanie, realizowanie 10 
ukulturalnić się przetrzeć się, rozwinąć się 15 
ulec degeneracji wyrodzić się, zdegenerować się 15 
ulec deprecjacji pomniejszyć się, potanieć 
ulec katastrofie popękać, spękać 29 
ulec odbarwieniu wypełznąć, wybielać się 34 
ulec rozmrożeniu potopić się, rozpłynąć się 12 
ulec skostnieniu skostnieć, odrętwieć 13 
ulec uszkodzeniu paść, popsuć się 15 
ulec zapomnieniu zaginąć 
ulegać abnegacji wyrzekać się, odmawiać sobie 
ulegać obniżeniu zniżać się, obniżać się 
ulegać wstrząsom chodzić, poruszać się 
ulica poprzeczna przecznica 
ulicznik paryski gawrosz 
ultranowocześnie pomysłowo, nowocześnie 23 
ulubiona potrawa rarytas, cymes 11 
ułańska fantazja zdecydowanie, przebojowość 41 
umiejscawiać coś umieszczać, sytuować 
umiejscawiać się spoczywać, przystawać 22 
umieszczać adres zaadresować, adresować 
umiędzynarodowić podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości 35 
umniejszać kogoś lekceważyć, dowcipkować 20 
unieszczęśliwiać ciemiężyć, dręczyć 19 
unieszkodliwiony stonowany, zamroczony 26 
unieśmiertelniać utrwalać, upamiętniać 
uniewidocznianie maskowanie 
uniewrażliwienie desensytyzacja 
uniezależnić się usamodzielnić się, wydrzeć się 35 
unikać kontaktów spierać się, omijać z daleka 
unosić się nisko rozchodzić się, nieść się 
upadek obyczajów prymitywizm, barbarzyństwo 
uparty jak osioł twardy, bezwzględny 48 
upersonifikowana uosobienie 
upiec całkowicie dopiekać, zupełnie 
upodobnianie się kamuflaż, mimikra 
upodobnienie się adaptacja, asymilacja 
uporządkować się ułożyć się, uregulować się 
uporządkowywanie organizowanie, porządkowanie 
upostaciowywanie wyrażanie, urzeczywistnianie 12 
upowszechniający promocyjny, marketingowy 
upowszechnić się ogarnąć, przeniknąć 83 
uprawiać gatunek pisać 
uprawiać nierząd prostytuować się, sprzedawać się 
uprawiać sabotaż niweczyć, paraliżować 
uprzemysłowienie cywilizacja, przemysł 
uprzykrzyć sobie zmęczyć się, znudzić się 
uprzytamniać coś przypominać, zwracać uwagę na coś