Sitemap

SlowoNp
uaktywniać się wstępować na arenę, przygotowywać się 19 
uargumentowany słuszny, udokumentowany 12 
uatrakcyjniony ubarwiony 
ubezpieczający asekurant, ochronny 
ubezpieczyciel asekurant, asekurator 
ubezpłodnienie sterylizacja 
ubiegający się kandydat, starający się 
ubiór do ziemi długi, do ziemi 
ubiór mikołaja guwno a nie synonim 
ubranie męskie garnitur 
ubzdurać sobie majaczyć się, zdawać się 
uchwycić uchem dosłyszeć, posłyszeć 
uchybiać komuś ubliżać, odtrącać coś 28 
uchylić czapki uściskać, uścisnąć 
ucieleśnić się przybrać postać, dojść do skutku 21 
ucywilizowanie uszlachetnienie 
uczeń pierwszy doskonały, idealny 
uczestniczenie związek, towarzystwo 22 
uczłowieczanie wyrażanie, urzeczywistnianie 14 
uczłowieczenie antropomorfizm, nadanie ludzkich cech 
uczucia budzić powodować, wywoływać 
uczucie gniewu uraza 
uczuciem kogoś uczucie, adorować 18 
uczynić aluzję napomykać 
uczynić kaleką okaleczyć, zniekształcić 
uczynić pustym usunąć, opróżnić 
uczynić zadość ulżyć, nasycić 
udaremniać coś zawadzać, uniemożliwiać 12 
udawać mądrego pouczać, popisywać się 
uderzać biczem młócić, chłostać 
uderzać motyką kopać, ryć 
uderzać w oczy uderzać, zaskakiwać 14 
uderzenie krwi kongestia 
uderzenie nogą kopniak, kopnięcie 
uderzyć celnie trafić, nie chybić 
uderzyć w oczy zaskoczyć, zastrzelić 18 
udobruchać się uspokoić się, zmięknąć 13 
udokumentowany autentyczny, rzeczywisty 21 
udowadniać coś przekonywać, argumentować 
udzielać porad radzić, doradzać 
udzielać zgody akceptować, aprobować 12 
uefektywnianie pomaganie, wspieranie 
uefektywnienie udogodnienie, dostosowanie 23 
ufortyfikowany przegrodzony, zagrodzony 13 
ugruntować się utrwalić się, znieruchomieć 34 
ugruntowywanie uzasadnianie, budowanie 10 
uiścić zapłatę pokryć, wnieść 10 
ująć w ramiona ogarniać, objąć 
ujdzie w tłoku jak cię mogę, jako tako 30 
ujednostajniać upraszczać, schematyzować 13 
ujednoznacznić wytknąć, oznaczyć 50 
ujęcie w słowa wyrażenie, słowo 
ujmować czegoś obcinać, redukować 16 
ujmować w ramy obsadzać, oprawiać 
ujmowaćw słowa stawiać, serwować 20 
ukierunkowanie orientacja, światopogląd 53 
ukierunkowywać kontrolować, obracać 21 
układać do snu kołysać, usypiać 
układać w loki kręcić, zwijać się 
ukochana osoba sympatia, kochanie 
ukonkretnienie konkretyzacja 
ukonstytuowany ustalony, zawarty 
ukontentowanie błogostan, szczęście 24 
ukorzeniać się krzewić się, wrastać 10 
ukrycie prawdy kamuflaż 
ukryty w głębi tajemniczy, głęboko utajony 
ukształtowanie orientacja, konstrukcja 80 
ukształtowywać realizować, kształtować 
ukulturalniony uszlachetniony, uwznioślony 
ulec wypadkowi rozbić się, ulec katastrofie 
ulegać atrofii rozpływać się, pryskać 
ulegać gojeniu zdrowieć, leczyć się 
ulegać zmianie zamienić się, robić się 31 
ulegać zmianom odnawiać się, ewoluować 17 
ulepszanie się rozwój, wzrost 
ultracystyczny ekstremalny 
ultradźwiękowy ponaddźwiękowy 
ultraradykalny fanatyczny, krańcowy 18 
ultrareakcyjny niepostępowy, obskurancki 
ulubienica muz znakomitość, gwiazda 
ulubieniec muz mocarz, mistrz 13 
ułamek sekundy moment, sekunda 14 
ułożenie ciała postawa, poza 
ułożyć na nowo przestawić, poprawić 
umiejscowienie stanowisko, organizacja 37 
umieszczać się lokować się, rozkładać się 
umniejszać coś bagatelizować, lekceważyć 28 
umniejszać się kurczyć się, zniżać się 18 
umniejszyć się opaść, spaść 20 
umożliwiać coś pozwalać, dopuszczać do czegoś 
umysłowo chory obłąkany, nienormalny 12 
unarodowić się naturalizować się, przyjąć obywatelstwo 
uniemożliwiany paraliżowany, przekreślany 
uniemożliwiony skomplikowany, pokrzyżowany 
unieruchamiany ograniczany, spowalniany 19 
unieruchomiony zepsuty, zamroczony 47 
unieszkodliwić pobić, pokonać 113 
uniknąć czegoś ocaleć, uchować się 
uniwersyteckie studia 
unosić się nad wielbić, podziwiać