Sitemap

SlowoNp
uaktualnianie uwspółcześnianie 
uaktualnienie uzupełnienie, doskonalenie 21 
uaktywniająco zachęcająco, ożywczo 12 
uaktywniający zachęcający, ekscytujący 15 
uaktywnić się rozwinąć się, spotężnieć 19 
uargumentować wykazać, uzasadnić 24 
uatrakcyjniać zdobić, łagodzić 21 
ubezpieczanie asekurowanie, chronienie 
Ubezpieczenia pojazd 
ubezpieczenie opieka, schronienie 23 
ubieganie się współzawodnictwo, walka 
ubieranie się toaleta, strojenie się 
ubiór dobrany odpowiedni, pasujący 
ubiór strojny bogaty, ozdobny 
ubiór zakonny habit, sukienka mnisia 
ubliżać komuś wymyślać, uchybiać 19 
uboczny efekt margines, drugi plan 
ubogi w treść umiarkowany, trywialny 22 
ubóstwo ducha bezmyślność, schematyczność 51 
ubranie łatać naprawiać, poprawiać 
ubywać czegoś kurczyć się, maleć 
ubzdryngolony sztywny, pijany 58 
uchodzić nogi ubiegać się, schodzić się 23 
uchwycić sens zrozumieć, poznać 
uchylanie się ucieczka, unikanie 
uciechy stołu aprowizacja, jedzenie 30 
ucieleśnianie wyrażanie, realizowanie 19 
ucieleśnienie wyrażenie, zrealizowanie 30 
ucywilizowany uszlachetniony, uwznioślony 
uczenie kogoś nauka, uczenie się 
uczestniczący kooperant, odwiedzający 10 
uczęszczający czynny, łazikujący 11 
uczta duchowa rozkosz, czar 
uczta miłości agapa, agape 
uczta pijacka przyjęcie, impreza 24 
uczucie głodu głód, apetyt 
uczuleniowiec alergik, atopik 
uczyć nawyków wdrażać, wprawiać 
uderzać batem młócić, chłostać 
uderzać kogoś uderzać, tłuc 32 
uderzać lekko klepać 
uderzać mocno tłuc, obijać 11 
uderzać o coś tłuc się, obijać się o coś 
uderzać w coś ośmieszać, szarpać 29 
uderzyć w bek porozmazywać się, rozmazać się 26 
uderzyć w gaz wlać się, zaprawić się 44 
udokumentować wykazać, naznaczyć 67 
udoskonalanie doskonalenie, zmiana 30 
udoskonalenie nowinka, gadżet 73 
udostępnianie odkrycie, ujawnienie 73 
udostępnienie wsparcie, udogodnienie 18 
udowadniający dowodzący, poglądowy 
udramatyzować dramatyzować 
udynamiczniać nasilać, natężać 57 
udzielać rady przekonywać, radzić 10 
udzielić rady zalecić, dać radę 
uefektywniony odnowiony, odświeżony 20 
uelastyczniać rozluźniać, neutralizować 28 
ufający komuś wierzący, religijny 
uformować się wystąpić, pojawić się 69 
ufortyfikować osłonić, obwarować 10 
uganianie się zabieganie, pośpiech 14 
ugaszczać się rąbać, wpierniczać 41 
ugrupować się ściągnąć, podzielić się 40 
ugrzecznienie życzliwość, ułożenie 42 
uintensywniać nasilać, natężać 66 
ujawniać sens interpretować, wyjaśniać sens 
ujednolicanie organizowanie, integracja 29 
ujednolicenie uporządkowanie, scalenie 35 
ujemna strona ale, słabość 36 
ujędrniać się sztywnieć, twardnieć 
ujmować kogoś pozyskiwać, zjednywać 
ujmować sobie urabiać, pozyskiwać 12 
ujmowanie się obrona, wstawienie się 
ujść z życiem ocaleć, przetrwać 36 
ukamienowanie kaźń, stracenie 11 
ukartować coś ukartować, intrygować 
ukazać prawdę odtajnić, ujawnić 
ukierunkowany zorganizowany, spójny 35 
układ czasowy stoper, sekundnik 
układ scalony kostka, chip 
układ zdarzeń treść, fabuła 
układać plany kalkulować, obmyślać 26 
układać sobie planować, projektować 
ukonstytuować ułożyć, zbudować 13 
ukontentowany miły, zachwycony 46 
ukorzenić się zakorzenić się, wzejść 
ukształtowany ściśnięty, zdecydowany 27 
ukulturalniać rozwijać, uczyć 30 
ulec ewolucji przeistoczyć się, przekształcić się 25 
ulec kontuzji podźwigać się, przemęczyć się 25 
ulec poprawie polepszyć się, poprawić się 
ulec redukcji zejść, rozpłynąć się 21 
ulec rozbiciu rozsypać się, rozpaść się 
ulegać czemuś podporządkowywać się, zgadzać się z czymś 
ulegać erozji niszczeć, erodować 
ulegać presji ustępować, rejterować 14 
ulica Wiejska parlament, izba niższa 11 
ulżyć boleści pocieszać, podtrzymywać na duchu 12 
ułagadzać się rozpływać się, niknąć 13