Sitemap

SlowoNp
uaktualniać uzupełniać, poprawiać 27 
uaktywniany popychany, inspirowany 20 
uaktywniony rozbudzony 
ubabrać się zwalać się, zawalać się 43 
ubezpieczać zasłaniać, izolować 29 
ubezpieczyć osłonić, pozasłaniać 18 
ubezwładnić obezwładnić 
ubiegać się dążyć, występować 109 
ubierać się naciągać, zarzucać 65 
ubiór letni lekki, cienki 
ubiór skąpy krótki, kusy 
ubłocić się zwalać się, oświnić się 34 
ubolewający jęczący, zawodzący 17 
ubóstwianie adoracja, apoteoza 27 
ubóstwienie uznanie, adoracja 31 
ubrałam się odziałam się 
uchodzić za być, robić 18 
uchodźczyni tułaczka, emigrantka 
uchować się oprzeć się, ocaleć 55 
uchronienie zabezpieczenie, ustrzeżenie 10 
uchwalający decydujący 
uchylać coś odwracać, oddalać 
uchylać się opierać się, omijać 70 
uchylić się omijać, odbić się 39 
uciążliwość złośliwość, przewlekłość 52 
ucichnięcie ustanie, umilknięcie 10 
uciekać się opierać się, udawać się 35 
ucieleśniać wypełniać, wykonywać 29 
uciemiężany okupowany, opanowywany 10 
uciemiężony zgnębiony, poniżony 10 
ucierać się występować, powstawać 41 
uciszać się kurczyć się, hamować się 100 
uciszyć się zreflektować się, spaść 108 
uczenie się nauka, edukacja 15 
uczepić się zaczepiać, obrobić 111 
uczęszczany ożywiony, nabity 16 
uczuciowiec mimoza, nadwrażliwiec 11 
uczuciowość bystrość, wrażliwość 27 
uczuleniowy uczulony, alergiczny 
uczulić się wyczulić się, uwrażliwić się 
uczytelniać prostować, wygładzać 20 
udać się do pojechać, odejść 16 
udający się zmierzający 
udaremniany kreślony, kasowany 13 
udaremniony skomplikowany, strawiony 10 
udekorowany strojny, ozdobiony 14 
udeptywanie wciskanie, wpychanie 44 
uderzać się tłuc się, lać się 27 
uderzeniowy zaczepny, bojowy 
uderzyć się kropnąć się, trafić się 23 
udławić się zadławić się, zapchać się 
udobruchany stonowany, oswojony 23 
udogadniany modernizowany, aktualizowany 15 
udogodniony odnowiony, odświeżony 20 
udomowienie obłaskawienie, oswojenie 
udoskonalać rozwijać, podnosić 50 
udoskonalić uprościć, wyretuszować 66 
udostepniać udostępniać coś 
udostępniać cedować, dawać 96 
udowodbiony pewien 
udowodniony niewątpliwy, niezaprzeczalny 26 
udrapać się skaleczyć się, zadrapać się 
udrapnięcie ucieczka, czmychnięcie 13 
udrażnianie potęgowanie, powiększanie 28 
uduchowiony idealny, pobudzony 16 
udziałowiec założyciel, wspólnik 12 
udzielający aktywny, narkotyczny 
udziwnianie osobliwość, dziwactwo 16 
udziwnienie zjawisko, dziw nad dziwy 38 
udźwignięty uniesiony 
uefektywnić uprościć, zracjonalizować 32 
ufać czemuś liczyć, ufać komuś 
ufajdać się zwalać się, powycierać się 38 
uformowanie konstrukcja, machina 51 
ufryzowanie fryzura 
ufundowanie wzniesienie, założenie 22 
uganiać się dążyć, szukać 121 
ugaszczanie pobieranie, przedsiębranie 14 
ugodzić się zbliżyć się, połączyć się 18 
ugoszczenie przyjęcie, zezwolenie 11 
ugościć się dogodzić brzuchowi, podjeść 37 
ugruntowany twardy, wprawiony 41 
ugrupowania kręgi, sfery 
ugrupowanie orientacja, organizacja 50 
ugrupowywać oddzielać, rozdzielać 34 
uhonorowany uznany, odznaczony 
ujarzmianie podbijanie, osłabianie 35 
ujarzmienie podbicie, opanowanie 35 
ujawnić się odezwać się, wystąpić 71 
ująć w ryzy ograniczyć, pomiarkować 30 
ujednolicać porządkować, wyrównywać 71 
ujednolicić wkomponować, zespolić 49 
ujeżdżalnia wybieg, kierat 
ujęcie wody studnia, abisynka 
ujmować coś brać, chwytać 
ujmować się sprzyjać, chwytać się 51 
ukartowanie wykoncypowanie, zaplanowanie 10 
ukartowywać chytrzyć, kombinować 17 
ukatrupiony wykończony, stłoczony 21 
uklepywanie kucie, wciskanie 53