Sitemap

SlowoNp
teraźniejszość warunki, okoliczności 28 
teraźniejszy faktyczny, rzeczywisty 36 
terb lantanowiec, lutet 11 
tercet trio, triumwirat 
tercja część, fragment 
tercjan woźny, pedel 
tercyna oktawa, strofa 
tere-fere wymysł, bajka 103 
teren płaszczyzna, stanowisko 116 
teren bagienny przemoczony, zalany 
teren działalności królestwo, dziedzina wpływów 
teren pograniczny przygranicze, marchia 
teren polowania pole 
teren przeczesywać przewracać, grzebać 
teren przygraniczny obrzeże, rubież 
teren trawiasty step, preria 
teren występowania zasięg, terytorium 
teren zabudowany miejscowość, miejsce 
terenowa tutejsza, lokalna 
terenowo lokalnie, regionalnie 
terenowy peryferyjny, partykularny 16 
terenówka gazik, łazik 
tereski zakon 
terezjanki zakon 
tergiwersacja wymówka, wybieg 
terkocący cienki, przenikliwy 35 
terkoczący cienki, przenikliwy 41 
terkot huk, paplanie 59 
terkotać ciągnąć, uderzać 126 
terkotanie roztrzaskiwać, druzgotanie 41 
terkotka antaba, klekotka 
terkotliwy cienki, przenikliwy 53 
terma źródło, grzejnik 14 
termiczny ciepły, cieplny 
termin idea, instruktaż 76 
termin ostateczny ostateczny, zamykający 
termin przyrodniczy adaptacja, aklimatyzacja 
termin zawity prekluzja 
terminal zakończenie, koniec 11 
terminalnie skrajnie, ostatecznie 
terminalny krańcowy, ostateczny 18 
terminarz porządek, rozkład 11 
terminarzyk kalendarzyk 
terminator debiutant, nowicjusz 16 
terminologia nomenklatura, słownictwo 
terminologicznie termin 
terminować uczyć się, zaprawiać się 14 
terminowanie nauka, termin 
terminowo punktualnie, co do minuty 10 
terminowość akuratność, punktualność 
terminowy pilny, akuratny 
termit mrówka, błonkówka 
termoizolacyjny izolacyjny, ochronny 
termojądrowa bomba 
termon kuchenka 
termoplastyczny elastyczny, gąbczasty 14 
termowentylator farelka, ogrzewacz powietrza 
termy łaźnia, parówka 
ternar trzeciak 
terra trans, panda 
terracan pony, accent 
terror strach, przemoc 53 
terrorysta ciemięzca, despota 64 
terrorystka bestia w ludzkim ciele, sabotażystka 12 
terrorystyczny zimny, nieludzki 41 
terroryzm przemoc, potworność 47 
terroryzować ciemiężyć, cisnąć 122 
terroryzować kogoś straszyć, zastraszać 
terroryzować tytan gigant mocarz, olbrzym 12 
terroryzowanie przemoc, bicie 48 
terroryzowany gnieciony, przyciskany 40 
tertoma wybrakowany, sarkoma 
terytorialny prowincjonalny, rodzimy 11 
terytorium płaszczyzna, dział 60 
test obserwacja, doświadczenie 77 
Test na prawojazdy brawurowo 
testament zapis, świadectwo 
testament anulować obalać, unieważniać 
testamentowy odziedziczony, spadkowy 
testarossa spider, ferrari 10 
tester próbka, zapowiedź 16 
tester trzeźwości probierz, alkoholomierz 
testować cedować, inspekcjonować 77 
testowanie badanie, przeglądanie 22 
testowany doświadczany, próbowany 25 
testowo próbnie, tymczasowo 
testowy przykładowy, wzorcowy 
testu klucz wynik, klucz 12 
testudo żaba, bissa 
testy znormalizowane 
teszcza teścia, teściowa 
teścia teść, cieścia 
teścina teść, cieścia 
teściowa teść, powinowata 16 
teść powinowaty, koligat 10 
tete-a-tete szczyt, zgromadzenie 21 
tetetka garłacz, gnat 18 
tetra tkanina, czterochlorek węgla 
tetrachlorometan tetra, czterochlorek węgla 
tetragon czworobok, czworokąt