Sitemap

SlowoNp
tropiki ogień, żar 11 
tropikowy tropikalny, podzwrotnikowy 
tropiony szpiegowany, ścigany 
tropnąć się odkryć, przejrzeć 59 
tropy ślady 
troska uwaga, atencja 135 
troska o coś opieka, piecza 17 
troska o kogoś opieka, piecza 17 
troska o szczegóły przenikliwość, finezja 31 
troskać martwić, niepokoić 
troskać się boleć, łamać sobie głowę 33 
troskanie drętwienie, gnębienie 16 
troskany dręczony, gnębiony 11 
troski tarapaty, trudności 14 
troskliwie kunsztownie, porządnie 83 
troskliwość opieka, przychylność 54 
troskliwy delikatny, łagodny 79 
troszczenie dbanie 
troszczenie się opieka, troska 27 
troszczenie się o coś opieka, troska 
troszczyć pielęgnować, pilnować 
troszczyć się dążyć, rozwijać 176 
troszczyć się kimś zajmować się, uważać 
troszczyć się o coś oszczędzać, piastować 84 
troszczyć się o kogoś piastować, myśleć 78 
troszeczkę lekko, maleńko 49 
troszeńkę lekko, maleńko 43 
troszkę lekko, maleńko 47 
trotuar bulwar, ścieżka 13 
trója dostateczny, państwowy 
trójbok trójkąt 
trójca trójka 
trójchloroetylen rozpuszczalnik, tri 
trójczyna dostateczny, państwowy 
trójdźwięk akord, triada 
trójgraniasty klinowaty, klinowy 
trójka klucz, dostateczny 
trójkącik klin, trójkąt 
trójkąt figura, kwadrat 10 
trójkątny ostry, ścięty 
trójnóg statyw, stojak 
Trójporozumienie Alianci, Ententa 
trójskoczek sportowiec, koń 
trójstronny klinowaty, klinowy 
trójtlenek arsenu arszenik, cyjanek 
trójwiersz tercyna 
trójwymiarowo plastycznie, przestrzennie 
trójwymiarowość plastyczność, klocowatość 
trójwymiarowy plastyczny, bryłowaty 
trubadur rymopis, wierszopis 27 
truchcik bieg, rozgrzewka 
truchleć drętwieć, martwieć 35 
truchła trumna 
truchło szkielet, kościotrup 92 
trucht gonitwa, bieg 11 
truchtać dążyć, pędzić 61 
truchtem biegiem, chyżo 14 
truciciel wandal, burzyciel 11 
trucie dukanie, narzekanie 75 
trucizna jad, substancja trująca 
truć degradować, zatruć 188 
truć się boleć, łamać sobie głowę 35 
trud troska, zajęcie 110 
trudna zmartwienie, klęska 
trudna sytuacja troska, dramat 25 
trudnawy niezręczny, aluzyjny 58 
trudne dni okres, menstruacja 
trudne położenie ambaras, kłopot 13 
trudne pytanie łamigłówka, zagwozdka 
trudnić babrać 
trudnić się ryć, zasuwać 54 
trudnić się czymś pracować, zajmować się 
trudno ale, misternie 68 
trudno i darmo trudno, bywa 
trudno osiągalny odległy, daleki 
trudno strawna ciężki, ciężkostrawna 
trudno zauważalny minimalny, niewyraźny 
trudności troska, ambaras 134 
trudność dezaprobata, filozofia 159 
trudny drętwy, niekompetentny 334 
trudny do kierowania uparty, krnąbrny 
trudny do obserwacji subtelny, nikły 11 
trudny do określenia niezdecydowany, niesprecyzowany 
trudny do prowadzenia oporny, uparty 
trudny do przewidzenia niepewny, ryzykowny 
trudny do realizacji fantastyczny, wydumany 
trudny do sprawdzenia teoretyczny, abstrakcyjny 
trudny do uchwycenia subtelny, nikły 11 
trudny do urzeczywistnienia abstrakcyjny, nierealny 
trudny do wyobrażenia abstrakcyjny, niewyobrażalny 
trudny do zapamiętania nikły, przelotny 
trudny do zniesienia wielki, niemiłosierny 
trudny do zniszczenia solidny, mocny 
trudny do zrozumienia skomplikowany, niezrozumiały 
trudny wybór dylemat, problem 12 
trudnym językiem mętnie, niejasno 
trudy trudności, udręki 16 
trudzenie harowanie, oranie 22 
trudzenie się praca, mordęga 14 
trudzić dręczyć, gnębić 71