Sitemap

SlowoNp
tajna organizacja podziemie, spisek 
tajne doniesienie pomówienie, denuncjacja 
tajny oskarżyciel denuncjator, donosiciel 
taksować wzrokiem lustrować, oglądać 106 
targać na strzępy wystrzępić 
tartinka sandwicz kanapka, butersznyt 
tatarak zwyczajny sitowie, szuwar 
tekst hermetyczny ciemny, mętny 11 
telefon komórkowy komórka, fon 
telekomunikacyjny przekaz, znaczek 
temperatura ciała ciepłota, temperatura 
teoria moralności filozofia, etyka 
teren pograniczny przygranicze, marchia 
termin ostateczny ostateczny, zamykający 
tester trzeźwości probierz, alkoholomierz 
tłum ludzi gwarny głośny, hałaśliwy 
tłusty kaloryczny sycący, syty 
tłuszcz zjełczały nieświeży, zepsuty 12 
toaleta publiczna szalet, toaleta 
ton koncyliacyjny łagodny, bezkonfliktowy 10 
towar importowany egzotyczny, cudzoziemski 
towarzyszka życia baba, druga połowa 14 
towarzyszyć komuś prowadzić, odprowadzać 
tracić aktualność ustępować, rozpływać się 40 
tracić orientację bystrość, głupieć 27 
tracić rozeznanie głupieć, baranieć 
trafić na miejsce dołączyć, pojawić się 60 
tragiczny wypadek katastrofa, nieszczęście 
traktować o czymś objąć, stosować się do czegoś 
transformować się odmieniać się, przeinaczać się 10 
transport szynowy kolej, droga żelazna 
transport towarów fracht, przewóz 
transportować coś odstawiać, dostarczać 
trawiony gorączką rozgorączkowany, rozogniony 
trąba jerychońska fajtłapa, niedorajda 
trójtlenek arsenu arszenik, cyjanek 
trudnić się czymś pracować, zajmować się 
trudno zauważalny minimalny, niewyraźny 
trudzić się czymś zajmować się, sprawować nadzór 
trwający wiecznie wieczysty, trwający w nieskończoność 
tryb postępowania dyscyplina, rygor 
trzydziestotomowa encyklopedia 
trzymać się razem brać w czymś udział, przykładać do czegoś rękę 
trzymać w karbach kontrolować, przełamywać 
trzymać w strachu konsternować, terroryzować 
trzymać w ukryciu kłaść, umieszczać 
tworzenie całości integrowanie, tworzenie jedności 
tworzyć na piśmie skrobać, pisać 
tworzyć przegrodę oddzielać, odłączać 26 
tworzywo sztuczne masa plastyczna, plastik 
twór patologiczny tumor, nowotwór 
twórca literatury artysta, autor 10 
twórca oryginalny innowator, kreator 
twórczość filmowa kino, kinematografia 11 
tyczyć się czegoś łączyć się z czymś, odnosić się 
tylko patrzeć jak lada dzień, niebawem 
typowy dla czegoś właściwy, charakterystyczny 10 
tyranizować kogoś dokuczać komuś, dręczyć kogoś 
tytułem przykładu przykładowo, dla przykładu