Sitemap

SlowoNp
schaboszczak stek, potrawa 
schabowy stek, potrawa 
schadzka szczyt, zgromadzenie 19 
schamieć upaść, popsuć się 41 
scharakteryzować oznaczyć, ponaznaczać 75 
scharakteryzować się nazwać się, określić się 
scharakteryzowanie wyobrażenie, wyrażenie 18 
scharakteryzowany oddany, odzwierciedlony 32 
scheda zapis, spadek 12 
schemat idea, koncepcja 163 
schemat myślowy wyobrażenie, model 12 
schematycznie kiepsko, licho 117 
schematyczność szarość, szarzyzna 115 
schematyczny stary, skostniały 207 
schematyzm szarość, szarzyzna 63 
schematyzować oddzielać, porządkować 45 
scherlały bezsilny, słaby 10 
scherzando żartobliwie 
schizma rozkład, rozdział 36 
schizmatycki szkodliwy, destrukcyjny 26 
schizmatyk buntownik, dysydent 26 
schizofrenia psychoza, paranoja 
schizofreniam szał szaleństwo, obłęd 
schizofreniczny obłąkany, zbzikowany 18 
schlać nawalić, spić 
schlać się upijać, wlać się 48 
schlany sztywny, pijany 55 
schlapać obłocić, obryzgać 32 
schlastać pobić, wrąbać 238 
schlebia lizus, pochlebca 
schlebiać chwalić, wychwalać 113 
schlebiać niskim instynktom dogadzać 
schlebiająco lokajsko, pochlebczo 
schlebiający przymilny, pochlebczy 
schlebianie kares, pochlebstwo 30 
schlebić poruszyć, ucieszyć 19 
schludnie ładnie, porządnie 28 
schludno porządnie, czysto 
schludność dyscyplina, porządek 17 
schludny przyjemny, harmonijny 40 
schładzacz klimatyzator 
schładzać zwalniać, redukować 41 
schładzanie oziębienie, mitygowanie 15 
schładzany mitygowany, studzony 10 
schładzarka lodówka, chłodziarka 
schładziarka chłodziarka 
schłodzenie ostudzenie, oziębienie 
schłodzić zwolnić, ograniczyć 47 
schłodzony zmarznięty, zziębnięty 11 
schłopieć zubożeć, podupaść 16 
schnący obumierający, podupadający 12 
schnąć kurczyć się, opadać z sił 92 
schnąć z tęsknoty tęsknić, cknić się 12 
schnąć z żalu boleć, desperować 24 
schnięcie niszczenie, ubożenie 34 
schodek występ, stopień 
schodki mostek, trap 
schodnia schody, schodki 
schody klatka, klatka schodowa 
schodzenie zniszczenie, obniżka 20 
schodzić pokonać, zniszczyć 174 
schodzić komuś z drogi podporządkowywać się, naginać się 26 
schodzić komuś z oczu omijać, robić uniki 51 
schodzić na bezdroża gnić, degenerować się 59 
schodzić na bok uchylać się 
schodzić na dziady ginąć, degenerować się 34 
schodzić na ląd lądować, dobijać do brzegu 
schodzić na manowce gnić, degenerować się 59 
schodzić na psy ginąć, gnić 81 
schodzić na złą drogę gnić, degenerować się 55 
schodzić nogi ubiegać się, schodzić się 23 
schodzić pod powierzchnię zanurzać się 
schodzić pod wodę zanurzać się, nurkować 
schodzić się ciągnąć, dotykać 134 
schodzić w dół opuszczać, spadać 
schodzić z drogi zwalniać, odchodzić 12 
schodzić z drogi komuś zwalniać, odchodzić 
schodzić z półek sprzedawać się, jest popyt na coś 
schodzony wyświechtany 
scholar żak, studenciak 
scholaryzacja szkolnictwo 
schorowany bezsilny, słaby 74 
schorzały bezsilny, słaby 75 
schorzenie przypadek, słabość 33 
schować osłonić, poosłaniać 58 
schować głowę w piasek uciec, zrobić unik 
schować ogon pod siebie zreflektować się, skamienieć 72 
schować pod sukno ukrywać, tuszować 
schować się zakopać się, taić się 45 
schować się jak ślimak w skorupie pozrywać, zerwać 62 
schować się w kąt zakopać się, pozapadać 14 
schować sprawę pod sukno odsunąć, poodsuwać 23 
schowanie wprowadzenie, pogrzebanie 26 
schowanko azyl, schronienie 15 
schowany cichy, podskórny 39 
schowek azyl, schronienie 48 
schron azyl, schronienie 16 
schron bojowy bunkier 
schron turystyczny chatka, bacówka 
schronić powtykać, wetknąć 14