Sitemap

SlowoNp
salut artyleryjski ogień, strzał 
sama rzeczywistość prawda 
samochód ciężarowy gablota, pojazd mechaniczny 13 
samochód policyjny suka, radiowóz 
samochód sanitarny pogotowie, ambulans 
samowystarczalność swoboda, wolność 17 
satysfakcjonowanie obsługiwanie, usługiwanie 21 
sąsiadować z czymś opierać się, przylegać 
scentralizować się połączyć się, zbić się 20 
scharakteryzowanie wyobrażenie, wyrażenie 18 
schizofreniam szał szaleństwo, obłęd 
schodzić na dziady ginąć, degenerować się 34 
schron turystyczny chatka, bacówka 
schronisko krasowe schron, schronisko podskalne 
segregator biurowy segregator 
serdeczne stosunki sympatia, koleżeństwo 17 
serdeczny stosunek życzliwość, serdeczność 
sformułować opinię podkreślić, zaakcentować 29 
sformułować zdanie podkreślić, zaakcentować 29 
siedmiostrzałowiec nagan 
siedziba probostwa probostwo, plebania 
siedzieć jak mumia milczeć, nie odzywać się 19 
siedzieć kamieniem pokutować, być 10 
siedzieć nad czymś układać, ryć 50 
siedzieć spokojnie akceptować, nie podskakiwać 
sięgać do kieszeni partycypować, świadczyć 34 
sięgać do portfela partycypować, świadczyć 34 
silne pociągnięcie szarpnięcie 
silnik przepływowy silnik, turbina 
siła oddziaływania magia, wpływ 
siła przyciągająca magia, atrakcyjność 12 
siostra przełożona matrona 
skakać koło czegoś kombinować, starać się 18 
skarżyć się na coś chorować, cierpieć 17 
skazać na gilotynę czapa, śmierć 
skażenie powietrza degradacja powietrza 
składać gratulacje życzyć, gratulować 
składać na ołtarzu dedykować, oddawać 12 
składać propozycję proponować, sugerować 14 
składać reklamację reklamować, zgłaszać reklamację 
składać rezygnację występować, wypowiadać pracę 12 
składać się na coś liczyć, obejmować 20 
składać ślubowanie zaręczać, deklarować 24 
składać zamówienia zlecać, kontrahować 
składać zamówienie zlecać, rezerwować 10 
skłaniać do czegoś brać, wyciągać 
skłaniać ku czemuś nęcić, przyciągać 
skłaniać z za dużo nakłaniać, namawiać 
skompromitować się kropnąć się, machnąć się 41 
skonkretyzować się ukształtować się, wytworzyć się 14 
skracać cierpienia uśmiercać, wykańczać 
skreślić parę słów napisać, wyrazić słowami 12 
skrócić cierpienia wykończyć, ukatrupić 
skrócić czas biegu zmalał 
skrystalizować się ukształtować się, wytworzyć się 14 
skrzepnąć od mrozu ściąć się, zestalić się 10 
skupiać coś w ręku dzierżyć, przytrzymywać 18 
skupienie na sobie egocentryzm, narcyzm 
słabnąć w zapędach wyrzekać się, kłaść na coś lachę 26 
słabo dostrzegalny słaby, lekki 
słabo zaangażowany umiarkowany, trywialny 24 
słabość psychiczna chwiejność, niezdecydowanie 
słodki do przesady mdły, cukierkowaty 
służącego odprawić zwolnić, usunąć 10 
snuć przewidywania sądzić, uważać 21 
snuć się po głowie roić się, marzyć się 
spadek temperatury oziębienie, chłód 11 
spełniać czynności być czynnym, działać 
spełniać obietnice działać, realizować 
spełniaćzapowiedzi działać, realizować 
spełznąć na niczym paść, zawieść 14 
spędzać sen z oczu dręczyć, gnębić 28 
spierać się z kimś dyskutować, kontrargumentować 
spisanie na straty rozrzutność, marnotrawstwo 
splamić swój honor ośmieszyć się, skompromitować się 21 
splendid isolation izolacjonizm, secesjonizm 
splot okoliczności ewenement, wydarzenie 13 
spocząć na laurach niewiem 
spoczywać na czymś dotykać, opierać się 
spoglądać chmurnie chmurnie, spode łba 17 
spojrzeć przez coś przejrzeć, spojrzeć 
spokój przed burzą cisza, bezruch 
spopularyzować się ogarnąć, przeniknąć 24 
sposób odtwarzania interpretacja, kreacja 
sposób opowiadania narracja 
sposób traktowania nastawienie, optyka 11 
sposób wykonywania technika, sprawność 
sposób załatwiania procedura, przebieg 
spotkanie sportowe gra, zawody 
spotkanie w gronie bbbbb 
spowijać się w coś otaczać się, zasnuwać się czymś 
spowodować paraliż sparaliżować, dotknąć paraliżem 
sprawdzać dotykiem dotykać, macać 
sprawiać przykrość dręczyć, gnębić 46 
sprawiać sobie coś nabywać, kupować 
sprawić komuś baty ciąć, rąbać 29 
sprawność fizyczna sprawność, forma 16 
sprawować kontrolę kontrolować, kręcić 72 
sprytne posunięcie fortel, sztuczka 
sprzeciwiający się nieżyczliwy, krytyczny 28