Sitemap

SlowoNp
rekrutować kokietować, nęcić 45 
rekrutować się dawać początek, wynikać z czegoś 16 
rekrutowanie ustanawianie, desygnowanie 30 
rekrutowany pozyskiwany, powoływany 10 
rektyfikacja prostowanie, destylacja 
rekultywacja środowisko, czarowanie 23 
rekuperator podgrzewacz 
rekurs odwołanie, apelacja 
rekuza odmowa, sprzeciw 
rekwirować podporządkowywać, okupować 39 
rekwirować coś zagarniać, konfiskować 
rekwirowanie łupienie, okradanie 20 
rekwirowany zabierany, konfiskowany 
rekwizycja zajęcie, areszt 23 
rekwizyt biały kruk, cudo 14 
rekwizyty akcesorium, oprzyrządowanie 21 
relacja ciekawostka, deklaracja 165 
relacja międzyludzka, kontaktowanie, komunikowanie się 
relacja stosunek dochodów do wydatków związek, zależność 
relacje wsparcie, informacje 39 
relacjonować oddawać, ciągnąć 191 
relacjonowanie pokazanie, omawianie 52 
relacjonujący sprawozdawca, opowiadający 11 
relacyjka raporcik 
relacyjny pokrewny 
relaks sen, gra 60 
relaksacja ulga, odskocznia 25 
relaksacyjnie kojąco 
relaksacyjny kojący, relaksowy 20 
relaksować rozluźniać, koić 16 
relaksować się spoczywać, opanowywać się 29 
relaksowanie odtwarzanie, odnawianie 28 
relaksowo ładnie, urokliwie 41 
relaksowy lekki, miły 97 
relatywizm moralny bierność, obojętność 
relatywna granica 
relatywnie na ogół, umiarkowanie 10 
relatywność niejednoznaczność, względność 
relatywny względny, zmienny 
relegacja usunięcie, wydalenie 
relegalizacja atest, uwierzytelnienie 
relegalizować uwierzytelnić, certyfikować 19 
relegować odwołać, zdymisjonować 67 
relegowanie nagana, usunięcie 21 
relegowanie ze studiów nagana, degradacja 
relegowany usunięty, eliminowany 21 
relewancja trafność, zgodność 
relewantny wyjątkowy, typowy 18 
relief rzeźba, bas-relief 
relief płaski bas-relief, płaskorzeźba 
religia przekonanie, światopogląd 24 
religia mojżeszowa judaizm, mozaizm 
religia prawosławna ortodoksja, prawosławie 
religiancki święty, nabożny 16 
religianctwo dewocja, bigoteria 
religiant świętoszek, moralista 
religiantka bigotka 
religijnie uroczyście, ceremonialnie 19 
religijność wiara, bogobojność 11 
religijny święty, ceremonialny 51 
religijnym praktykować, być wierzącym 
relikt rudyment, cień 58 
relikt przeszłości przeżytek, przestarzałość 10 
reliktowy epizodyczny, incydentalny 42 
relikwia wspomnienie, widmo 14 
relikwie szczątki, świętość 
reling oparcie, poręcz 
relokacja przemieszczenie, wyprowadzka 
relokować przemieścić 
remake obraz, produkcja 24 
remanent ocena, opis 49 
remanenty zapasy, wyroby 
rembrandt holender, grafik 
remedium pomoc, rada 49 
reminescencje wspomnienia 
reminiscencja przypomnienie, wspomnienie 23 
reminiscencje wspomnienia, echa 
remis pat, nierozegrana 
remisja remis 
remisowy patowy, nierozstrzygnięty 
remitent lichwiarz, kredytodawca 
remiza baza, zajezdnia 
remont udogodnienie, racjonalizacja 48 
remont gruntowny główny, gruntowny 
remontować naprawiać, odtwarzać 40 
remontowanie doskonalenie, odtwarzanie 29 
remontowany odnawiany, poprawiany 
remontowy reformatorski, reformistyczny 14 
remuneracja basarunek, wynagrodzenie 
ren humanitarność, żen 
renaturyzacja rekultywacja, rewitalizacja 
renault koleos, alpine 26 
rencista staruszek, starzec 
rencistka emerytka 
rendez vous szczyt, zgromadzenie 16 
renegat bazyliszek, buntownik 43 
renegocjacje dyskusja, obrady 
renegocjować rozmawiać, negocjować 11 
renesans rozwój, popularność 22 
renesansowy humanistyczny, odrodzeniowy