Sitemap

SlowoNp
refleks wspomnienie, błyskotliwość 70 
refleks szachisty flegmatyczność, niemrawość 
refleksja uwaga, adnotacja 110 
refleksje zapatrywania, wnioski 10 
refleksyjnie przygnębienie, smutno 26 
refleksyjność melancholia, melancholijność 
refleksyjny sztywny, delikatny 42 
refleksywny zwrotny 
reflektanci chętni, kupujący 
reflektant gość, konkurent 22 
reflektantka odbiorczyni, amatorka 12 
reflektor lampa, szperacz 18 
reflektorek szperacz, jupiter 
reflektować łamać, wybierać 108 
reflektować się rozumieć, hamować się 66 
reflektowanie tłumienie, uspokajanie 20 
reforma nowinka, przetworzenie 75 
reformacja poprawa, nawiązanie 
reformator protektor, duch 70 
reformatorka siła twórcza, ambasadorka 34 
reformatorski oryginalny, śmiały 46 
reformatorsko nowocześnie, awangardowo 11 
reformista innowator, modernizator 19 
reformistyczny oryginalny, śmiały 44 
reformizm nowoczesność, pomysłowość 20 
reformom konserwatywny, reakcyjny 
reformować przeorywać, przestawiać 56 
reformowanie doskonalenie, zmiana 34 
reformowany adaptowany, modernizowany 26 
reformy doskonalenie, rozwój 27 
refrakcja załamanie, załamanie fali 
refren powtórka, przyśpiewka 
refugium ostoja, kolonia 
refundacja zwrot, spłata 18 
refundować pokrywać, wyrównywać 27 
refundowanie dotowanie, finansowanie 18 
refundowany wspomagany, odrabiany 16 
refutować obalać 
regalia insygnia 
regalik szafka, biblioteczka 
regalista monarchista, rojalista 
regalistyczny monarchistyczny, rojalistyczny 
regał szafka, biblioteczka 
regata zero, Fiat 36 
regatowiec marynarz, samotnik 
regaty zawody, wyścig 
regenaracja odbudowa stanu psychicznego i fizycznego 
regeneracja odtworzenie, serwis 33 
regeneracyjnie treściwie, krzepiąco 10 
regeneracyjny treściwy, bogaty w kalorie 15 
regenerować aktywizować, pobudzać 34 
regenerować się wzrastać, uspokajać się 42 
regenerować siły uspokajać się, pauzować 24 
regenerowanie odtwarzanie, modernizowanie 21 
regenerujący kojący, leczniczy 16 
regent brylant, diament 
reggae jamajska muzyka 
regiel łęg, zalesienie 15 
region dział, pole 49 
regionalizm prowincjonalizm 
regionalna tutejsza, lokalna 
regionalnie rzadko, z rzadka 
regionalny peryferyjny, gminny 47 
regiony teren, kraj 
reglamentacja restrykcja, bariera 31 
reglamentować dawać, rozdzielać 78 
reglamentowanie ograniczanie, wydzielanie 
reglamentowany ograniczony, odmierzany 14 
reglan raglan 
regres pretensja, ulga 109 
regres gospodarczy kryzys, recesja 
regresja ulga, uszczuplenie 29 
regresja ewolucyjna regres, atawizm 
regresyjny wsteczny, impasowy 10 
regresywny ograniczony, kołtuński 14 
regulacja nastawienie, uporządkowanie 54 
regulacje zasady, instrukcja 
regulacyjny normalizacyjny, standaryzacyjny 11 
regulamin katechizm, norma 41 
regulaminowo fachowo, adekwatnie 54 
regulaminowy umiarkowany, dobry 54 
regularnie fachowo, ciągle 127 
regularność fachowość, kompetentność 78 
regularny atletyczny, sztywny 162 
regularny równy krok równy, jednostajny 
regulator suwak, przełącznik 
regulować oddawać, pokrywać 117 
regulować nakręcać ustawiać, nastawiać 
regulować należności finansowe liczyć się, rachować się 
regulować rachunek płacić, uiszczać 
regulować rachunki obliczać, liczyć się 
regulować się równać się, stabilizować się 
regulować zobowiązanie opłacać, płacić 12 
regulowalny nastawny, nastawialny 
regulowanie doskonalenie, koordynowanie 62 
regulowanie odstępów uporządkowanie, rozstawianie 
regulowany ograniczany, dopasowywany 26 
reguła filozofia, oznajmienie 103 
reguła życiowa mądrość, ostrzeżenie 29 
reguły orientacja, światopogląd 24