Sitemap

SlowoNp
renifer ssak, ren 
renkloda owoc, śliwa 
renoma atencja, opinia 89 
renomowanie ekskluzywnie, luksusowo 12 
renomowany celny, czołowy 93 
renowacja odtworzenie, serwis 39 
renowacyjny ochronny, pielęgnacyjny 11 
renowator odnowiciel, restaurator 
renta odrobkowa pańszczyzna 
rentgen radiogram, obraz rentgenowski 
rentgenogram prześwietlenie, rentgen 
rentgenoskopia prześwietlenie, radioskopia 
rentownie korzystnie, dochodowo 
rentowność dochodowość, intratność 10 
rentowność kontraktu rentowność 
rentowny pokupny, dobry 25 
rentowny ź pokupny, intratny 12 
rentujący zyskiwać 
reorganizacja gadżet, przetworzenie 69 
reorganizacyjny reformatorski, reformistyczny 
reorganizator wynalazca, animator 25 
reorganizować powiększać, przeorywać 68 
reorganizować się przekształcać się, przebudowywać się 
reorganizowanie doskonalenie, zmiana 25 
reorganizowany adaptowany, modernizowany 23 
reorientacja rozwój, odmiana 37 
reorientować przestawiać, zmieniać 
rep rutyniarz, wyga 11 
reparacja naprawa, zadośćuczynienie 
repartycja rozkład, dystrybucja 
repatriacja emigracja, powrót 
repatriacyjny emigracyjny, imigracyjny 
repatriancki pionierski, kolonizacyjny 10 
repatriant pionier, przybysz 22 
repatriować przesiedlać, dokonywać repatriacji 
reper osnowa, poligon 
reperacja serwis, poprawa 31 
reperkusja wynik, produkt 34 
reperkusje osiągnięcia, reakcja 20 
reperować dłubać, naprawiać 32 
reperowanie modernizowanie, odnawianie 15 
reperowany modernizowany, odnawiany 13 
repertorium rysunek, zestawienie 25 
repertuar układ, magazyn 57 
repeta uzupełnienie, dodatek 
repetent drugoroczniak, drugoroczny 
repetitio powtórka, powtórzenie 
repetować ładować, nabijać 17 
repetycja repetytorium, powtórka 
repetytorium książka, podręcznik 
replay powtórka, powtórzenie 
replika dezaprobata, następstwo 45 
replikować dyskutować, mówić 29 
replikowanie postępowanie, harmonizowanie 12 
repolonizować spolszczać, polonizować 
reportaż tekst, szkic 19 
reportaż fotograficzny fotoreportaż 
reportażowość krótkość 
reportażowy krótki, historyczny 
reportażyk artykuł, sprawozdanie 
reportażysta pismak, eseista 16 
reportażystka eseistka, dziennikarka 10 
reporter pismak, wysłannik 16 
reporterka eseistka, dziennikarka 13 
reporterstwo reporterka, praca reportera 
reporterzy prasa, dziennikarze 
reporterzyna dziennikarz, sprawozdawca 
repozycja nastawienie 
repozytorium skład, nagromadzenie 
represalia rozrachunek, porachunek 13 
represja nagana, napomnienie 64 
represje przemoc, nacisk 17 
represjonować ciemiężyć, dręczyć 74 
represjonowanie bicie, krytykowanie 34 
represjonowany dysydent, opozycjonista 45 
represyjnie karnie, dyscyplinarnie 
represyjny karny, poprawczy 10 
reprezentacja wyobrażenie, zespół 30 
reprezentacja narodowa team, ekipa 
reprezentacyjnie bogato, ekskluzywnie 65 
reprezentacyjność ułożenie, obfitość 67 
reprezentacyjny gładki, najlepszy 137 
reprezentanci sport 
reprezentant sportowiec, sportsmen 91 
reprezentant gatunku egzemplarz, indywiduum 
reprezentant rodzaju egzemplarz, indywiduum 
reprezentant typu egzemplarz, indywiduum 
reprezentantka symbol, uczestniczka 30 
reprezentatywność dostatek, bogactwo 11 
reprezentatywny idealny, modelowy 51 
reprezentować wyręczać, zastępować 43 
reprezentować pogląd myśleć, wnioskować 42 
reprezentowanie znaczenie, oznaczanie 
reprint biały kruk, dzieło 41 
reprodukcja obraz, odtworzenie 48 
reprodukcyjny rozrodczy, prokreacyjny 
reprodukować odbijać, imitować 26 
reprodukowanie odtworzenie, odtwarzanie 14 
reprymenda uwaga, admonicja 63 
reprymendy krzyczeć, zwracać uwagę 18