Sitemap

SlowoNp
rabowanie defraudowanie, grabienie 55 
rabunkowa rozrzutny, gospodarka księżycowa 
rabunkowo nieracjonalnie, niewydajnie 
rabunkowy chuligański, nieprzepisowy 44 
rachityzm nierówność, słabość 22 
rachowany kalkulowany, liczony 15 
raczkować ruszać, zaczynać 18 
radarowcy chłopcy 
radialnie promieniście, gwiaździście 
radiogram zdjęcie, radiotelegram 
radowanie prowadzenie, krzywdzenie 18 
radykalny twardy, szeroki 196 
radziecki Ruski, komunistyczny 
rafinacja oczyszczanie 
rafinować oczyszczać, cedzić 
rajstopki rajstopy, rajtuzy 
rakietowa wyrzutnia 
rakoczego marsz 
rakskloty korale, paciorki 
rama okna rama, framuga 
ramiączko wieszak, kołek 10 
ramownica rama 
randomowe losowe, przypadkowe 
ranić się ranić, tłuc się 12 
raptownie błyskawicznie, dziko 59 
raptularz dziennik, diariusz 
ratowanie pomoc, ratunek 16 
ratunkowy awaryjny, rezerwowy 
raz jeden wyjątkowo, raz 
raz tylko wyjątkowo, raz 
rąbać się potykać się, walczyć 14 
rąbnięcie ugodzenie, walnięcie 13 
rdzeniowy pierwotny, autochtoniczny 
rdzewieje korozja 
reachment bogactwo 
reakcyjny skostniały, zastały 39 
reaktywny podatny 
realizuje spełniać się 
rebeliant awanturnik, rozrabiacz 60 
recenzent śmieszek, żartowniś 51 
receptura kompozycja, skład 
recesyjny impasowy, kryzysowy 
recesywny wsteczny, regresyjny 
recycling utylizacja, recykling 
recykling wykorzystanie, przerób 
recypować kopiować, naśladować 32 
recytacja deklamacja, mówienie z pamięci 
recytator dyskutant, referent 12 
recytować wymieniać, odczytywać 31 
redagować redukować, korygować 22 
redukować układ, odejmować 199 
reeksport wywóz, eksport 
reelekcja wybór, selekcja 
refektarz stołówka, jadalny 
referacik opracowanie, studium 13 
referować ciągnąć, rozpuszczać 218 
refleksja uwaga, adnotacja 110 
refleksje zapatrywania, wnioski 10 
reflektor lampa, szperacz 18 
reformizm nowoczesność, pomysłowość 20 
refrakcja załamanie, załamanie fali 
refutować obalać 
regalista monarchista, rojalista 
regulacja nastawienie, uporządkowanie 54 
regulacje zasady, instrukcja 
regulamin katechizm, norma 41 
regularny atletyczny, sztywny 162 
regulator suwak, przełącznik 
regulować oddawać, pokrywać 117 
rejterada ratunek, ucieczka 28 
rejterant dezerter 
rekamiera leżanka, kozetka 
reklamant przenośnik, kustosz 
reklamowy pokazowy, sloganowy 11 
rekordowa najlepsza, najważniejsza 
rekordowe najlepsze 
rekordowo maksymalnie, bardzo 22 
rekordowy szybki, najlepszy 37 
rekreacja sen, odskocznia 31 
rekwizyty akcesorium, oprzyrządowanie 21 
relacyjka raporcik 
relacyjny pokrewny 
relaksowo ładnie, urokliwie 41 
relaksowy lekki, miły 97 
relatywna granica 
relatywny względny, zmienny 
relegacja usunięcie, wydalenie 
relegować odwołać, zdymisjonować 67 
religiant świętoszek, moralista 
religijny święty, ceremonialny 51 
reliktowy epizodyczny, incydentalny 42 
relokacja przemieszczenie, wyprowadzka 
relokować przemieścić 
remanenty zapasy, wyroby 
rembrandt holender, grafik 
remontowy reformatorski, reformistyczny 14 
rencistka emerytka 
renowacja odtworzenie, serwis 39 
renowator odnowiciel, restaurator 
rentownie korzystnie, dochodowo