Sitemap

SlowoNp
racjonalizatorstwo nowoczesność, przebojowość 27 
racjonalizować się przekształcać się, przebudowywać się 
radiokomunikacyjny radiowy, radiofoniczny 
radość oczekiwania czekanie 
radować czyjeś oko porywać, uwodzić 32 
radykalnie zmienić odwrócić 
radzenie nad czymś debata, dyskusja 
raptem lub z wolna w końcu, prędzej czy później 
rata amortyzacyjna amortyzacja, umorzenie 
Raz dobrze raz źle Burzliwe uczucia 
reakcja alergiczna uczulenie, alergia 
regres gospodarczy kryzys, recesja 
regulować nakręcać ustawiać, nastawiać 
regulować rachunek płacić, uiszczać 
regulować rachunki obliczać, liczyć się 
rekonwalescencyjny zdrowotny 
relatywizm moralny bierność, obojętność 
religia mojżeszowa judaizm, mozaizm 
relikt przeszłości przeżytek, przestarzałość 10 
restrukturalizacja doskonalenie, zmiana 36 
restrukturyzowanie reformowanie, restrukturyzacja 
retrowychowawczyni guwernantka 
rezerwować miejsce zajmować 
rezygnować z kogoś dedykować, oddawać w ofierze 19 
rezygnować z walki ustępować, kapitulować 
robić coś byle jak odwalać, odbębniać 
robić coś do późna długo, dożywotnio 10 
robić coś za kogoś wyręczać, zastępować 
robić kogoś w jajo nabić kogoś w butelkę, wpuścić kogoś w maliny 55 
robić komuś kłopot martwić, ambarasować 15 
robić oszczędności składać, odkładać 11 
robić się na kogoś grać, kopiować 14 
robić słodką minkę przewracać, kokietować 18 
robić sobie kłopot urządzić się, załatwiać się 
robić sobie żartył szydzić, żartować 
robić wielkie oczy osłupieć, postawić oczy w słup 23 
robić wodę z mózgu mamić, nabierać 15 
robić z igły widły przejaskrawiać, przesadzać 22 
robienie pieniędzy bogacenie się, dorabianie się 
robotnicy i chłopi lud, ludność wiejska 
roić się od czegoś obfitować, opływać 
roszczenie zwrotne regres 
roszek to pierdoła poperdułka 
rościć sobie prawo starać się, ubiegać się 
rozbieżność opinii spór, kontrowersja 
rozbijać na części rozdzielać, rozczłonkowywać 
rozbisurmaniać się psuć się, demoralizować się 11 
rozciągać pomiędzy napinać, naciągać 
rozciągnąć szeroko rozłożyć, rozcapierzyć 
rozdać między sobą podzielić się, rozczęstować 
rozdawać coś komuś rozdzielać, obdzielać kogoś czymś 
rozemocjonować się wciągnąć się, napalić się 47 
rozentuzjazmowanie duch, fantazja 59 
rozgorączkować się napalić się, zaangażować się 82 
rozładowywać stres mitygować się, opanowywać się 16 
rozłożony wygodnie wyciągnięty 
rozmawiać z Bogiem modlić się, chwalić Boga 
rozmowa towarzyska konwencjonalny, wymiana zdań 
rozpatrywać sprawę osądzać, skazywać 
rozpieszczać kogoś opiekować się, troszczyć się o coś 
rozpoczynać podróż wyjeżdżać, wychodzić 
rozpolitykować się roztrajkotać się, rozplotkować się 
rozporządzać czymś korzystać z czegoś, użytkować 13 
rozpowiadać wokoło rozgadywać, rozgłaszać 
rozpowszechnić się ogarnąć, przeniknąć 74 
rozpoznawać sprawę osądzać, sądzić 11 
rozprawa doktorska rozprawa, dysertacja 
rozprawiać o czymś dyskutować, konferować 
rozprostować kości rozprostować się, przeciągnąć się 
rozprostowywać się prasować, wywijać się 20 
rozpróżniaczać się gnuśnieć, rozleniwiać się 
rozpróżniaczyć się spleśnieć, zepsuć się 16 
rozprzestrzenianie rozszerzanie, krzewienie 18 
rozprzestrzenienie organizacja, system 40 
rozpuszczać wieści paplać, rozgadywać 
rozregulowywać się sypać się, rozsypywać się 
rozrywać na części odrywać, drzeć 
rozstać się z kimś odwołać, zdymisjonować 72 
rozstrajać nerwowo drażnić, denerwować 
rozszczebiotać się rozszumieć się, puścić cugle językowi 16 
rozsznurowywać się rozpuszczać się, rozwiązywać się 10 
roztrząsać w myśli dumać, kontemplować 
rozważyć w myślach namyślić się, pomedytować 13 
rozwiązanie spółki zamknięcie, likwidacja 
rozwielmożniać się ogarniać, przenikać 122 
rozwój gospodarczy bonanza, boom 12 
równać się z czymś wyrównywać, doganiać 20 
równowaga umysłowa normalność, zdrowie psychiczne 
ruchome połączenie staw, przegub 
ruszać do natarcia zaczepiać, uderzać 38 
ruszyć do natarcia natrzeć, zaczepić 41 
rwać się do czegoś dążyć, skłaniać się 82 
rzadko występujący anormalny, atypowy 18 
rządy twardej ręki dyktat, reżim 21 
rzemieślników cech organizacja, związek 17 
rzucać cień na coś hańbę, kompromitować 14 
rzucać oszczerstwa obrabiać, plotkować 16 
rzucać podejrzenia podejrzewać, pomawiać 
rzucać podejrzenie zarzucać, oskarżać 
rzut z rogu boiska róg, korner