Sitemap

SlowoNp
rachować kości tłuc, obijać 11 
racjonalizacja nowinka, gadżet 43 
racjonalizator protektor, duch 59 
racjonalizować odmotywać, wykładać 90 
rada ministrów urząd, centrum 12 
rada nadzorcza centrala, zarząd 14 
radioabonentka abonentka 
radioodbiornik radio, odbiornik 10 
raz, dwa, trzy rachu-ciachu, szybko 
reakcja na coś przyjęcie, postrzeganie 
realizować się udawać się, wychodzić 37 
recepcjonistka portier, recepcjonista 
redemptorystki zakon 
refinansowanie dotowanie, finansowanie 10 
reformistyczny oryginalny, śmiały 44 
regeneracyjnie treściwie, krzepiąco 10 
reglamentowany ograniczony, odmierzany 14 
reguła życiowa mądrość, ostrzeżenie 29 
reintegracyjny unifikacyjny, integracyjny 
reklamować się prezentować się, sprzedawać się 
rekomendowanie protekcja, rekomendacja 17 
rekompensowany uzupełniany, odrabiany 
rekonfigurować przekształcać 
rekonstruowany odtwarzany, odnawiany 
rekonstruujący przywracający 
rekonwalescent chory, badany 
rekrutować się dawać początek, wynikać z czegoś 16 
rekwirować coś zagarniać, konfiskować 
relacjonowanie pokazanie, omawianie 52 
relaksować się spoczywać, opanowywać się 29 
rentgenoskopia prześwietlenie, radioskopia 
reorganizowany adaptowany, modernizowany 23 
represjonowany dysydent, opozycjonista 45 
reprezentantka symbol, uczestniczka 30 
reprodukowanie odtworzenie, odtwarzanie 14 
reprywatyzacja prywatyzacja, denacjonalizacja 
resocjalizacja proces powtórnej socjalizacji 
restauratorski innowacyjny, nowatorski 23 
retransmitować puszczać, emitować 
retrospekcyjny przeglądowy, historyczny 
retrospektywny przeglądowy, historyczny 
rewaloryzowany poprawiany, przeglądany 10 
rewanżować się wynagradzać, nagradzać 34 
rewanżystowski mściwy, odwetowy 
rewindykowanie zwrot, odnalezienie 
rewoltować się powstawać, przeciwstawiać się 
rewolucjonista warchoł, innowator 49 
rękodzielniczy mistrzowski, ekologiczny 
robić byle jak odwalać, pełnić 
robić interesy zarabiać, czerpać zyski 
robić na złość dręczyć, gnębić 23 
robić nadzieję zobowiązywać się, przyrzekać 
robić niedbale odwalać, pełnić 17 
robić operację operować, krajać 
robić podchody zwodzić, oszukiwać 
robić ponownie powtarzać, ponawiać 
robić porządek porządkować, układać 11 
robić porządki porządkować, sprzątać 22 
robić się mdło nudzić, mdlić 
robić w balona naciągać, mamić 32 
robić w majtki popuszczać, smrodzić 
robić wrażenie udawać, imponować 16 
robić wzmiankę wzmiankować, zauważyć 
robić wzmianki poruszać, wzmiankować 
robot kuchenny malakser, mikser 
robotnik rolny pomocnik, parobek 
rody magnackie arystokracja, magnateria 
rodzinne progi siedlisko, chałupa 21 
rosnąć dookoła przerastać, obrastać 
roszczeniowość postulatywność 
rozanielać się cieszyć się, radować się 
rozanielić się rozweselić się, rozpromienić się 
rozbestwić się popsuć się, zepsuć się 49 
rozbijać okowy uwalniać się, wyzwalać się 24 
rozbisurmaniać rozpuszczać, zachęcać 31 
rozbryzgać się porozchodzić się, rozejść się 78 
rozbryzgiwanie dystrybucja, dystrybuowanie 17 
rozbryznąć się porozchodzić się, rozejść się 78 
rozbrzmiewanie dźwięczenie, pobrzmiewanie 
rozbudować się wzmocnić się, rozprzestrzenić się 42 
rozchlapać się rozlać się, wyciec 17 
rozchlapywanie dystrybucja, dystrybuowanie 11 
rozchodzić się głos, ciągnąć 371 
rozciągnąć się porozchodzić się, przerzucić się 95 
rozcieńczalnik ogranicznik, reduktor 
rozczarowujący niedostateczny, nieodpowiedni 
rozczepiać się odłączać się, rozdzielać się 
rozczęstowywać dawać, wręczać 43 
rozczochraniec czupiradło, włochacz 
rozdawać karty kierować, panować 
rozdrażniający denerwujący, irytujący 11 
rozdrażnić się zagotować się, zakipieć 65 
rozdrobnić się rozejść się, podzielić się 59 
rozdyskutowany ożywiony, głośny 31 
rozdysponowano rozparcelowano 
rozdysponowany dany, przekazany 
rozdziawić się rozłożyć się, odsunąć się 
rozdzielać coś oddzielać, odłączać 
rozdzielać się rozłączać, wychodzić 122 
rozdzielić się zerwać, porozchodzić się 141