Sitemap

SlowoNp
rachityczność nierówność, ospałość 62 
radio włączać ustawiać, nakręcać 
radio zamykać wyłączać, gasić 
radiofoniczny radiowy, radiokomunikacyjny 
radionadajnik radio, radiostacja 
radiooperator listonosz, doręczyciel 
radioreportaż artykuł, sprawozdanie 
radioreporter pismak, komentator 15 
radiosłuchacz odbiorca, słuchacz 
radiotelegram depesza, radiogram 
radykalizować nasilać, natężać 16 
rafa koralowa rafa, xD 
ramię w ramię masowo, jednogłośnie 47 
ratyfikowanie uznanie, przyjęcie 11 
raz na zawsze zdecydowanie, bezspornie 11 
rdzeń atomowy jądro 
reakcjonistka ignorantka, wsteczniczka 
reaktywizacja wznowienie 
reaktywowanie recydywa, przywrócenie 
realistycznie solennie, rzetelnie 67 
realizuje się wykonuje 
recepcjonista portier, recepcjonistka 
redemptorysta zakonnik, mnich 
redukować coś zmniejszać, ograniczać się 
redukować się kurczyć się, zniżać się 44 
redystrybucja zaopatrzenie, rozpowszechnianie 13 
reeksportować wywieźć, eksportować 
reemigrowanie cofanie, wracanie 
refinansowany wspomagany, sponsorowany 
refleksyjność melancholia, melancholijność 
reflektowanie tłumienie, uspokajanie 20 
reformatorski oryginalny, śmiały 46 
reformatorsko nowocześnie, awangardowo 11 
regalistyczny monarchistyczny, rojalistyczny 
regeneracyjny treściwy, bogaty w kalorie 15 
regenerowanie odtwarzanie, modernizowanie 21 
reglamentacja restrykcja, bariera 31 
reglamentować dawać, rozdzielać 78 
regulować się równać się, stabilizować się 
rehabilitacja oczyszczenie, kuracja 13 
rehabilitować odciążać, tłumaczyć 22 
rejestrowanie dostrzeganie, widzenie 62 
rekapitulacja ocena, wniosek 37 
rekapitulować porównywać, sumować 20 
rekapitulując podsumowując, reasumując 
reklamiarstwo rezonerstwo, zuchwałość 44 
rekomendowany wskazany, promowany 12 
rekompensować pokrywać, wyrównywać 40 
rekoncyliacja porozumienie, kompromis 
rekonesansowy badawczy, naukowy 22 
rekonstrukcja odtworzenie, odtwarzanie 41 
rekonstruować naprawiać, kopiować 33 
relacjonujący sprawozdawca, opowiadający 11 
relaksacyjnie kojąco 
relegalizacja atest, uwierzytelnienie 
relegalizować uwierzytelnić, certyfikować 19 
relief płaski bas-relief, płaskorzeźba 
reminescencje wspomnienia 
reminiscencja przypomnienie, wspomnienie 23 
reminiscencje wspomnienia, echa 
renaturyzacja rekultywacja, rewitalizacja 
reorganizacja gadżet, przetworzenie 69 
reorganizator wynalazca, animator 25 
reorganizować powiększać, przeorywać 68 
repatriacyjny emigracyjny, imigracyjny 
repolonizować spolszczać, polonizować 
reportażowość krótkość 
reportażystka eseistka, dziennikarka 10 
represjonować ciemiężyć, dręczyć 74 
reprezentacja wyobrażenie, zespół 30 
reprezentanci sport 
reprezentować wyręczać, zastępować 43 
reprodukcyjny rozrodczy, prokreacyjny 
republikański liberalny, fair 16 
respektowanie uznanie, wnioskowanie 37 
responsywność wrażliwość, czułość 
restauracyjka lokal, bistro 11 
restauracyjny wagon, modernizacyjny 
restauratorka promotorka, nowatorka 
restaurowanie odtwarzanie, odnawianie 20 
restytuowanie odtwarzanie, odnawianie 
resztkami sił raptem, z trudem 
retrospektywa interpretacja, opis 29 
retrowybranka bogdanka 
rewalidacyjny leczniczy, rehabilitacyjny 
rewaloryzacja modernizacja, odnawianie 23 
rewaloryzować przeorywać, rewidować 132 
rewelacyjność fenomen, geniusz 49 
rewindykowany odebrany, odzyskany 
rewitalizacja odtworzenie, ożywienie 37 
rewitalizować przywołać, rewaloryzować 16 
rewizytowanie odwiedzanie 
rewolucjonizm bojowość 
rewolucyjność nowoczesność, rola 62 
rewolwerowiec zabijaka, najemnik 
reżyserowanie pozorowany, mistyfikowanie 
ręce do pracy zespół, człowiek 25 
ręczyć za coś zapewniać, zaręczać 
robert burdol banasik 
robić bałagan skazić, brudzić 27