Sitemap

SlowoNp
rachitycznie licho, marnawo 101 
rachować się uwzględniać, opłacać 24 
rachu-ciachu błyskawicznie, bez zwłoki 111 
rachunkowość finanse, rachuba 
racjonalista praktyk, pragmatyk 
racjonalność mądrość, odpowiedzialność 86 
racjonowanie alokacja, dystrybucja 23 
raczyć kogoś dawać, ofiarowywać 
rada miejska samorząd, magistrat 
radca prawny adwokat, obrońca 17 
radioabonent abonent, odbiorca 
radość życia nadzieja, optymizm 12 
radujący się uszczęśliwiony, cieszący się 
radykalistka fanatyczka, obsesjonatka 
radzenie się radzenie, narada 
radzić sobie wyglądać, dawać radę 11 
rajcować się miłować, interesować się 34 
Rajski Ogród raj, Eden 
randomizacja losowanie, losowość 
raportowanie wypowiadanie, opisywanie 37 
ratyfikowany zatwierdzony, poświadczony 
raz za razem ciągle, zawsze 23 
razić ogniem przywalić, rąbać 35 
razu jednego raz, kiedyś 
reakcjonista beton, ciemniak 31 
reakcjoniści konserwa, beton 12 
reaktywowany ponowiony, powtarzany 
realia życia warunki, okoliczności 19 
realistyczny sztywny, prawidłowy 98 
realizacyjny techniczny, warsztatowy 
realizatorka promotorka, działaczka 25 
realizowalny możliwy 
realizowanie organizacja, organizowanie 59 
reanimacyjny ożywczy 
reanimowanie ratowanie, ożywianie 
reasumowanie rekapitulacja, streszczanie 
recenzowanie ocenianie 
rechotać się ryć, rżeć 31 
recydywistka złodziejka, kryminalistka 
recyrkulacja utylizacja, recykling 
recytatorski artystyczny, teatralny 16 
redegradacja rewitalizacja 
redundantnie nadmiernie 
reduplikacja podwojenie 
referencyjny wzorcowy 
refinansować wspomagać, finansować 13 
refleksyjnie przygnębienie, smutno 26 
reflektantka odbiorczyni, amatorka 12 
reformatorka siła twórcza, ambasadorka 34 
reformowanie doskonalenie, zmiana 34 
refundowanie dotowanie, finansowanie 18 
regenerujący kojący, leczniczy 16 
regulaminowo fachowo, adekwatnie 54 
regulaminowy umiarkowany, dobry 54 
reintegracja koncentracja, fuzja 14 
reinwestować ulokować, inwestować 11 
rejestrowany przepisywany, nagrywany 21 
rejterowanie rejterada 
reklamiarski pobłażliwy, arogancki 52 
reklamowanie krzewienie, lansowanie 22 
rekomendacja konsultacja, opinia 60 
rekomendować chwalić, wychwalać 39 
rekompensata pokrycie, świadczenie 32 
rekordzistka gwiazda, supergwiazda 18 
rekreacyjnie fizycznie, kondycyjnie 
rekrutacyjny rekrut, poborowy 
rekrutowanie ustanawianie, desygnowanie 30 
rektyfikacja prostowanie, destylacja 
rekultywacja środowisko, czarowanie 23 
rekwirowanie łupienie, okradanie 20 
relacjonować oddawać, ciągnąć 191 
relaksacyjny kojący, relaksowy 20 
relaksowanie odtwarzanie, odnawianie 28 
religianctwo dewocja, bigoteria 
remontowanie doskonalenie, odtwarzanie 29 
renegocjacje dyskusja, obrady 
renegocjować rozmawiać, negocjować 11 
rentgenogram prześwietlenie, rentgen 
reorientacja rozwój, odmiana 37 
reorientować przestawiać, zmieniać 
repatriancki pionierski, kolonizacyjny 10 
repetytorium książka, podręcznik 
replikowanie postępowanie, harmonizowanie 12 
reportażysta pismak, eseista 16 
reporterstwo reporterka, praca reportera 
reporterzyna dziennikarz, sprawozdawca 
repozytorium skład, nagromadzenie 
reprezentant sportowiec, sportsmen 91 
reprodukować odbijać, imitować 26 
respektowany poczesny, majestatyczny 27 
restaurowany odtwarzany, modernizowany 13 
restrykcyjny sztywny, twardy 57 
restytucyjny restauratorski, remontowy 
restytuowany odtwarzany, odnawiany 
resuscytacja reanimacja 
retransmisja rozgłaszanie, rozpowszechnianie 11 
retroportret konterfekt 
retroregalik etażerka 
retrospekcja interpretacja, opis 25 
retrotatarak ajer