Sitemap

SlowoNp
rachityczny chudy, bezsilny 194 
rachuneczek pokwitowanie, rachunek 
racjonalizm mądrość, odpowiedzialność 38 
racjonalnie uczenie, porządnie 151 
racjonowany potrącany, odmierzany 15 
raczkowanie inaugurowanie, inicjowanie 12 
rad nie rad półgębkiem, obowiązkowo 28 
rada miasta magistrat, zarząd miasta 
radioaparat radio, odbiornik radiofoniczny 
radioskopia prześwietlenie, rentgenoskopia 
radiostacja radio, stacja 15 
radować się uwielbiać, lubić coś pasjami 66 
radykalista awanturnik, opętaniec 23 
radykalność zaślepienie, wszechstronność 52 
radykałowie beton, reakcja 
raisefieber niepokój, rajzefiber 
ramifikacja rozgałęzienie 
rana kąsana ugryzienie, ukąszenie 
ranić kogoś ubliżać, uwłaczać 
raniusieńko wcześnie, rano 15 
rapsodyczny odrębny, urywkowy 
rasa ludzka ludzie, mieszkańcy 27 
rasistowski ksenofobiczny, nacjonalistyczny 
rasistowsko ksenofobicznie 
ratować się salwować się, ewakuować się 10 
ratownictwo pogotowie, służby ratownicze 
ratyfikacja uznanie, przyjęcie 16 
ratyfikować wykazać, przyjmować 55 
raz czy dwa niecodziennie, niepospolicie 25 
raz i drugi systematycznie, często 23 
raz jeszcze apiać, jeszcze raz 13 
razić wzrok olśniewać, oślepiać 
rdzewiejący podupadający, korodujący 
rdzoodporny nierdzewny, kwasoodporny 
rdzy zeżreć zniszczyć, przegryźć 11 
reakcjonizm konserwatyzm, tradycjonalizm 
reakcyjność tępota, reakcja 39 
reaktywacja powtarzanie, ponowienie 
reaktywować przywołać, przypomnieć 63 
realizowany robiony, planowany 54 
realizujący działający 
rebeliancki impertynencki, ostry 92 
rebeliantka awanturnica, rozrabiara 24 
recenzencki dziennikarski, komentatorski 
recenzentka cnotka, cięty język 23 
recenzowany interpretowany, klasyfikowany 15 
rechotliwie szorstko, piskliwie 12 
recydywista opryszek, apasz 38 
recytacyjny artystyczny, deklamatorski 11 
recytatorka deklamatorka, referentka 
recytowanie mówienie, deklamowanie 
redagowanie obmyślanie, koncypowanie 20 
redaktorski redakcyjny, dziennikarski 
redukowanie minimalizacja, lekceważenie 50 
redundancja nadmiar, nadmiarowość 
redundantny słaby, denny 73 
reemigracja emigracja, powrót 
reemigrować zawracać, nawracać 14 
referendarz arbiter, inkwizytor 11 
referowanie demonstrowanie, eksponowanie 21 
refleksyjny sztywny, delikatny 42 
refleksywny zwrotny 
reflektanci chętni, kupujący 
reflektorek szperacz, jupiter 
reflektować łamać, wybierać 108 
reformowany adaptowany, modernizowany 26 
refundowany wspomagany, odrabiany 16 
regenaracja odbudowa stanu psychicznego i fizycznego 
regeneracja odtworzenie, serwis 33 
regenerować aktywizować, pobudzać 34 
regionalizm prowincjonalizm 
regionalnie rzadko, z rzadka 
regulacyjny normalizacyjny, standaryzacyjny 11 
regularność fachowość, kompetentność 78 
regulowalny nastawny, nastawialny 
regulowanie doskonalenie, koordynowanie 62 
reisefieber niepokój, rajzefiber 
rejentalnie oficjalnie, legalnie 14 
rejestracja zapis, rejestrowanie 16 
rejestrator kronikarz, detektor 
rejestrować zakładać, rozkręcać 78 
reklamowany lansowany, promowany 
rekordzista mocarz, tytan 49 
rekreacyjny atletyczny, relaksowy 36 
rekrutowany pozyskiwany, powoływany 10 
rekuperator podgrzewacz 
rekwirowany zabierany, konfiskowany 
relatywność niejednoznaczność, względność 
relegowanie nagana, usunięcie 21 
religiancki święty, nabożny 16 
religiantka bigotka 
religijność wiara, bogobojność 11 
remontowany odnawiany, poprawiany 
remuneracja basarunek, wynagrodzenie 
rendez vous szczyt, zgromadzenie 16 
renesansowy humanistyczny, odrodzeniowy 
renomowanie ekskluzywnie, luksusowo 12 
renowacyjny ochronny, pielęgnacyjny 11 
repatriacja emigracja, powrót 
repatriować przesiedlać, dokonywać repatriacji