Sitemap

SlowoNp
parciany zgrzebny, płócienny 
parcie krytyka, sugestia 106 
parcieć gnić, przedzierać się 70 
parcjalnie cząstkowo, częściowo 16 
parcjalność fragmentaryczność, ogólnikowość 16 
parcjalny ograniczony, migawkowy 25 
parczek rezerwat, park 
pardon łaska, proszę 
pareczka para, partia 13 
paremia mądrość, reguła życiowa 17 
parenchyma miękisz 
parenetyczny budujący, krytykancki 21 
pareneza pouczenie 
parentela parantela 
parestezja odrętwienie, niedowład 
pareza niedowład 
parę lekko, mało 43 
parę dni temu wczoraj, świeżo 
parę godzin temu wczoraj, świeżo 
parę kęsów mało, minimalnie 21 
parę klecić kojarzyć, klecić 
parę osób na krzyż luźno, pustka 
parędziesiąt dziesiątki, kilkadziesiąt 
parias chłop, biedak 43 
park rezerwat, ogród 
park etnograficzny skansen, muzeum 
park krajobrazowy ostoja, park narodowy 
park narodowy ostoja, park krajobrazowy 
park samochodowy transport, tabor 
park sztywnych cmentarzysko, aleja sztywnych 11 
park transportowy transport, tabor 
parka para, partia 18 
parkać się gzić się, parzyć się 
parkan częstokół, siatka 15 
parkanik ogrodzenie, parkan 
parkiet mozaika, giełda 
parking miejsce postoju, postój 
parkingowy stróż, stróż parkingowy 
parkocić się gzić się, parzyć się 
parkotać rozpryskiwać się, chlupać 18 
parkotać się gzić się, parzyć się 
parkować dulczeć, stać 
parkować samochód stać 
parkować w garażu garażować 
parkowanie miejsce postoju, postój 
parkowanie równoległe koperta 
parlament urząd, rząd 21 
parlamentariusz reprezentant, przedstawiciel 15 
parlamentarnie elegancko, porządnie 50 
parlamentarność grzeczność 
parlamentarny taktowny, układny 48 
parlamentaryzm demokracja, system przedstawicielski 
parlamentarzysta reprezentant, przedstawiciel 
parmezan grana, ser 
parnas towarzystwo, top 33 
parne powietrze żar, war 11 
parnie duszno 
parno deszczowo, ciepło 11 
parność żar, war 15 
parny gorący, wilgotny 
parobas ciura, prostak 13 
parobczak ciura, pomocnik 12 
parobek chłop, ciura 55 
paroch ksiądz, pleban 
parochia parafia, probostwo 
parociąg rurociąg, ciepłociąg 
parodia krytyka, złośliwość 81 
parodiować rżnąć, odstawiać 47 
parodiowanie naśladowanie, przedrzeźnianie 
parodiowany imitowany, kopiowany 
parodysta klaun, aktor komediowy 14 
parodystycznie dowcipnie, humorystycznie 32 
parodystyczny dowcipny, ostry 48 
parokonka dorożka 
parokrotnie systematycznie, często 26 
parokrotność częstość, nagminność 
parokrotny powszechny, masowy 19 
paroksyzm poryw, afekt 10 
paroksyzmowy napadowy 
paroksyzmy konwulsje 
parol deklaracja, znak 17 
parolatek małolat, niedorostek 18 
parosetletni wiekowy, kilkusetletni 
parostatek czajnik, parowiec 
parować odpierać, wyjeżdżać 25 
parowanie wietrzenie, kopcenie 20 
parowiec parostatek, statek parowy 
parowiekowy wiekowy, kilkusetletni 
parowóz lokomotywa, ciuchcia 
parów rów, dolina 15 
parówka ogień, żar 27 
parposz fortel, podstęp 
parskać strzelać, furczeć 16 
parskać się śmiechem ryć, rżeć 31 
parskanie narzekanie, niezadowolenie 22 
parsknąć strzelić, wybuchnąć 13 
parsknąć śmiechem zaryczeć, roześmiać się 10 
parszywa owca śmieć, wyrzutek 10 
parszywe szczęście niepowodzenie, nieszczęście 15 
parszywie dennie, kiepsko 94