Sitemap

SlowoNp
paca skrzynia 
pach łup, stuk 16 
pacz poprawka, łata 
paka zespół, twierdza 100 
paki bagaż, tałatajstwo 22 
pakt orientacja, układ 61 
pała tyka, bomba 110 
pały pies, gliniarze 
pani babka, panienka 89 
papa stary, facjata 53 
papu aprowizacja, jedzenie 33 
para ciecz, płyn 41 
parę lekko, mało 43 
park rezerwat, ogród 
paru garść, nieliczni 
pasi zgoda, mowa 12 
pasy przejście, wypieki 
pasz pas, przełęcz 
paść opasać, przepasać 206 
paśń pastwa, pasza 
pawi zielononiebieski 
pąsy płomień, kolory 
pean uznanie, wyróżnienie 24 
peba pancernik, tatusja 
pech apokalipsa, licho 48 
peem automat, pepesza 
peja menda, wesz 
pełk czart 
perć ścieżka, alejka 
perz trawa, intruz 
pędy rózgi, odrosty 
pęta restrykcja, machina 53 
pęto lacha, dzida 24 
pfuj fe, fu 
piać chwalić, wychwalać 67 
piąć włazić, wspinać 
piec ognisko, twierdza 77 
pieg pieprzyk, przebarwienie 
pień słup, kłoda 24 
pies kot, pała 106 
pięć palić, parzyć 
pika dzida, kopia 
piła noga, maruda 42 
pion dyscyplina, dział 48 
pipa noga, krowa 124 
pirs platforma, pomost 11 
pisk huk, wycie 37 
pity pociągany, pochłaniany 10 
piwo browar, ful 38 
pjac kukiełka 
plac grunt, centrum 42 
plan filozofia, idea 219 
play obsługiwanie, podawanie 
pląs zabawa, podskoki 
pleć odchwaszczać, opielać 
pled przykrycie, dera 
plik paka, pudło 30 
plon wynik, wysyp 46 
pluć rąbać, tłuc 85 
plum chlup, plask 
plus wartość, znaczenie 38 
płat porcja, człon 25 
płaz podwalina, słup 128 
płeć facjata, lico 
płoć płotka 
płot balustrada, bariera 17 
płód kompozycja, wynik 37 
pług opór 
płyn substancja, substrat 25 
pływ rzeka, strumień 
pode pod, niżej 
poić spajać, nasycać 13 
pole platforma, płaszczyzna 153 
poły połowa 
pono pewnie, bodaj 21 
pons pąs 
pony kobyła, koń 37 
pool konsorcjum, pul 
pora termin, kolej 39 
port baza, centrala 28 
post wiadomość, ścisły 17 
poza filozofia, podejście 177 
póki zanim, do czasu 
póty dotąd, dopóty 
prać uderzać, ciąć 119 
praw kodeks, zbiór przepisów 
prąd napięcie, orientacja 49 
prek precz, a kysz 
pręt podpora, tyka 58 
pro- sprzyjający, popierający 
próg wstęp, praźródło 79 
pruć dążyć, pędzić 123 
pryk szkielet, trep 51 
prym królowanie, panowanie 16 
przy tuż, koło 57 
psię piesek, psiaczek 10 
psik precz, a kysz 
psor pan, nauczyciel 12 
psuć rozkładać, rozsadzać 174 
psuj chuligan, wandal 43