Sitemap

SlowoNp
pa cześć, na razie 22 
Pb ołów 
PC blaszak, komp 12 
Pd platynowiec, pallad 
pm peem, pistolet maszynowy 
po poza, Z 17 
Pr lantanowiec, prazeodym 
ps postscriptum 
Pt platynowiec, platyna 
Pu Pluton