Sitemap

SlowoNp
palić się do czegoś dążyć, skłaniać się 77 
palić za sobą mosty rozstawać się, zrywać 29 
palma pierwszeństwa panowanie, mistrzostwo 20 
pan życia i śmierci mocarz, ciemięzca 22 
panowanie nad czymś kontrola, wpływ na coś 
papiery wartościowe akcje 
partytura teatralna partytura 
partyzanckie wojsko partyzantka, chłopcy z lasu 
pasożytować na kimś eksploatować kogoś, żerować na czymś 
paść na polu chwały paść, zginąć 17 
patologiczny nacisk protekcja, kumoterstwo 11 
patrzeć jak w obraz lubować się, pasjonować się 46 
patrzeć jak w tęczę chwalić, adorować 87 
patrzeć przez palce akceptować, aprobować 14 
patrzeć z zachwytem podziwiać, zachwycać się 10 
pchać się do czegoś próbować, dobijać się 21 
pełen dobrych chęci ochoczy, rad 13 
perwersja seksualna zboczenie, perwersja płciowa 
pędzić się za czymś gonić, ganiać 
piekarnia, piekarka piekarz 
piętrzyć przeszkody zawadzać, paraliżować 64 
piractwo powietrzne przemoc, terror 
pismo ideograficzne hieroglify, ideogramy 
placówka detaliczna magazyn, interes 18 
placówka konsularna konsulat 
planować coś zrobić dążyć, chcieć 26 
planować potajemnie knować, knuć 
plany na przyszłość rachuby, aspiracje 
płaska powierzchnia płaszczyzna 
płochliwie z lękiem lękliwie, strachliwie 
pobudzać do śmiechu bawić, rozweselać 
pochodzący z antyku antyczny, dawny 
pochwała komplement apoteoza, panegiryk 
pociągać za sznurki kontrolować, kręcić 73 
pocztówka dźwiękowa krążek, płyta 
poczucie estetyczne smak, gust 
pod każdym względem zdecydowanie, absolutnie 26 
pod względem ilości ilościowo, liczbowo 
podać do wiadomości ujawnić, wyjawić 15 
podać kogoś do sądu obciążyć, pomówić 18 
podatność na bodźce wrażliwość, czułość 
podatny na infekcje słaby, nieodporny 11 
podawać kandydaturę proponować, wysuwać 
podążać się za kimś gonić, ganiać 
poddać coś kontroli przejrzeć, zbadać 14 
poddać kogoś próbie doświadczyć, potraktować 
poddać się kontroli dać znać, poinformować 
poddawać coś próbie doświadczać, traktować 
poddawać egzaminowi egzaminować 
poddawać próbie coś kontrolować, sprawdzać 15 
poddawać się czemuś poddawać się, wpadać 
podejmować ofensywę uderzać, nacierać 21 
podejmować starania dążyć, zabiegać o względy 59 
podejrzane interesy intrygi, knowania 14 
podejście do czegoś nastawienie, podejście 
podlegający kwestii niepewny, otwarty 
podłoże przyczynowe etiologia, zespół przyczyn 
podniecać się czymś ożywiać się, ekscytować się 
podnosić się szybko podrywać się, zrywać się 
podnoszący na duchu budujący, ożywczy 
podporządkowywujący dominujący, przeważający 
podupadać finansowo podupadać, upadać 13 
podupadać na siłach męczyć się, opadać z sił 
podupaść na zdrowiu chorować, cierpieć 14 
podzielać żal czyjś żałować, czuć litość dla kogoś 15 
poeta z bożej łaski poecina, bazgracz 18 
pofruwać po świecie pobłąkać się, pokręcić się 10 
poganiać po świecie pobłąkać się, pokręcić się 10 
pogląd zaskorupiały stary, skostniały 35 
pogrążony w zadumie zaabsorbowany, wyciszony 
pojawiać się gdzieś zbliżać się, nadchodzić 
pojazd jednośladowy motor, motocykl 
pojąć kogoś za żonę poślubić, ochajtnąć się 20 
pojedynczy człowiek indywiduum, jednostka 
pokaz segment część element, składnik 
pokazać komuś drzwi odwołać, zdymisjonować 57 
pokazywać dokumenty okazywać, legitymować się 
pokazywać fanaberie marudzić, przebierać 72 
pokaźnych rozmiarów mocny, liczny 
pokojowo nastawiony pokojowy, przyjacielski 
pokrewny znaczeniem bliskoznaczny 
pokryć się wilgocią spocić się 
pokrywać się rysami rysować się, pękać 
polegający na czymś wierzący, religijny 
połamać komuś gnaty pobić, wrąbać 141 
połamać komuś kości pobić, wrąbać 141 
połamać komuś żebra pobić, wrąbać 141 
połączenie w całość powiązanie 
połączenie wyrazowe wyrażenie, frazeologizm 
położonym na uboczu odosobniony, ustronny 
położyć kres czemuś ograniczyć, zablokować 95 
położyć się pokotem zwalać się, przewrócić się 
pomieszanie zmysłów zaburzenie, bzik 36 
pomniejszać wartość deprecjonować, przedstawiać w gorszym świetle 
ponowna dystrybucja redystrybucja 
ponownie rozdzielić przydzielić 
popadać w anoreksję głodzić się, morzyć się głodem 
popędzić komuś kota ponaglić, przynaglić 23 
popisywać się czymś afiszować się, obnosić się z czymś 
poprzeć dokumentami wykazać, uzasadnić 11