Sitemap

SlowoNp
obmalowywać obgadywać, obrabiać 41 
obmawiać dręczyć, gnębić 134 
obmawiać coś obrabiać, gadać 10 
obmawiać kogoś obrabiać, gadać 10 
obmawiający oszczerczy 
obmawianie dyskutowanie, omawianie 35 
obmawiany obrabiany, szkalowany 18 
obmazywać brudzić, mazać 
obmiatać sprzątać, zgarniać 
obmierzać męczyć, mierzyć 31 
obmierzanie sprawdzanie, odstraszanie 11 
obmierzany badany, szacowany 
obmierzenie miara, mierzenie 
obmierzić obrzydzać, obrzydzić 
obmierzle okropnie, potwornie 17 
obmierzłość potworność, niechęć 40 
obmierzły obrzydliwy, antypatyczny 145 
obmierznąć nie móc na coś patrzeć, nie móc na kogoś patrzeć 34 
obmierzony antypatyczny, pomierzony 
obmierzyć odmierzyć, wymierzyć 
obmierźle podle, tandetnie 138 
obmieść oczyścić, pozgarniać 20 
obmowa zarzut, wymysł 51 
obmowa oszczerstwo fałsz, kłamstwo 
obmówca kłamca, oszczerca 
obmówić obrobić, poobrabiać 109 
obmówienie ustalenie, zdecydowanie 18 
obmówiony zdecydowany, omówiony 16 
obmurować obudować, osłonić 10 
obmurowanie wzmocnienie, wspieranie 13 
obmurowany otoczony, obudowany 
obmurowywać podmurowywać 
obmurowywanie wspieranie, wzmacnianie 
obmurowywany wzmacniany, podmurowywany 
obmycie oblanie, ablucja 20 
obmyć oczyścić, obryzgać 34 
obmyć się opluskać się, omyć się 10 
obmyślać rozwałkowywać, układać 77 
obmyślać w tajemnicy knować, knuć 
obmyślanie debatowanie, deliberowanie 29 
obmyślany planowany, przygotowywany 10 
obmyślenie sporządzenie, wykoncypowanie 19 
obmyślić wdrążyć się, zbadać 57 
obmyśliwać analizować, dochodzić czegoś rozumem 16 
obmyśliwanie kontemplowanie, obmyślanie 
obmyślony zmyślny, skombinowany 22 
obmyty wyczyszczony, odkażony 10 
obmywać oblewać, oczyszczać 15 
obmywać się opluskiwać się, myć się 
obmywanie rozmywanie, kąpanie 12 
obmywany przecierany, ścierany 28 
obnażać obnosić, rozwijać 56 
obnażać się zdejmować, zrzucać 29 
obnażanie demonstrowanie, eksponowanie 38 
obnażany eksponowany, udostępniany 24 
obnażenie odkrycie, ujawnienie 28 
obnażony nieokryty, goły 48 
obnażyć wykazać, odkryć 42 
obnażyć się pokazać się, zdjąć 33 
obnieść odkryć, odsłonić 14 
obniżać puszczać, odejmować 91 
obniżać cenę przeszacowywać, odstępować 
obniżać czyjś autorytet kompromitować, zdemaskować 32 
obniżać lot zniżać się, zanurzać się 
obniżać poziom opuszczać, obniżać poziom czegoś 
obniżać poziom czegoś degradować, spłaszczać 21 
obniżać się skłaniać się, zmniejszać 80 
obniżać swoją wartość pomniejszać się, deprecjonować się 
obniżać swój autorytet kompromitować się, narażać się na wstyd 18 
obniżać temperaturę przygotowanie, studium 12 
obniżać temperaturę czegoś ostudzać, mrozić 11 
obniżanie uszczuplenie, minimalizacja 55 
obniżanie się opadanie, zmniejszanie się 
obniżany redukowany, ograniczany 16 
obniżenie ulga, uszczuplenie 53 
obniżenie się uszczuplenie, obniżka 16 
obniżenie terenu kocioł, zagłębienie 11 
obniżenie wartości deprecjacja 
obniżka ulga, uszczuplenie 47 
obniżka cen przecena, bonifikata 
obniżony ograniczony, spowolniony 10 
obniżyć zwolnić, ograniczyć 114 
obniżyć cenę przecenić, zawyżyć 
obniżyć poziom czegoś zdegradować, pozbawić coś głębi 10 
obniżyć się zapaść się, opaść 71 
obniżyć swoją wartość pomniejszyć się, przedstawić się w gorszym świetle 
obniżyć temperaturę czegoś ostudzić, schłodzić 11 
obniżyć wartość zdeprecjonować, zdewaluować 
obnosić napinać, chełpić 20 
obnosić kogoś na językach dręczyć, gnębić 42 
obnosić się triumfować, chełpić się 51 
obnosić się z czymś chełpić się, popisywać się 19 
obnośny akwizycyjny, domokrążny 
oboczność zmiana, wymiana 
oboczny współwystępujący, wymienny 
oboje obydwie, obydwie d 
obojętnie bez czucia, oficjalnie 153 
obojętnie co byle co, cokolwiek 
obojętnie jak chociaż, jakkolwiek 
obojętnie jaki dowolny, jakikolwiek 14