Sitemap

SlowoNp
ozłocić nagrodzić, wynagrodzić 
oznacza to czy, czyli 
oznaczać składać, obwodzić 121 
oznaczać epitetem uznawać, ogłaszać 14 
oznaczać jakość szeregować, wybierać 24 
oznaczać, wpływać na, oddziaływać na przekładać się na 
oznaczający znaczący, wskazujący 
oznaczało określało 
oznaczanie znaczenie, zapisywanie 24 
oznaczany konotowany, pokazywany 
oznaczenie idea, myśl 74 
oznaczenie czegoś zapis, notacja 
oznaczony dokładny, konkretny 22 
oznaczony dzień termin, czas 
oznaczyć wytknąć, obramować 91 
oznaczyć coś epitetem obwołać, nazwać 
oznaczyć epitetem ogłosić, uznać 13 
oznaczyć kogoś epitetem ogłosić, uznać 16 
oznaczyć piętnem oznaczyć, napiętnować 
oznajmać powiadać 
oznajmiać dawać, rozpuszczać 144 
oznajmiać coś komuś komunikować, przedstawiać 
oznajmiający asertoryczny 
oznajmiam informuję 
oznajmiany publikowany, ogłaszany 11 
oznajmić podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości 120 
oznajmić publicznie oznajmić, stwierdzić 
oznajmić wszem i wobec podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości 25 
oznajmienie uwaga, argument 93 
oznajmił powiedział 
oznajmiła powiedziała 
oznajmiony wyartykułowany, wygłoszony 17 
oznaka informacja, oświadczenie 90 
oznaka stanu insygnium, oznaka władzy 
oznaka władzy insygnium, oznaka stanu 
oznaką ujawnić, okazać 18 
oznaki słowa, symptomy 
oznaki czci honor, poważania 
oznakować nacechować, oznaczyć 38 
oznakowanie wyobrażenie, przedstawienie 31 
oznakowany zaznaczony, oznaczony 
oznakowywanie zaznaczanie, etykietowanie 
ozodba upiększenie 
ozorek język, jęzor 
ozór język, jęzor 
oztrzeżenie uwaga, monit 
ozwać się chlapnąć, wychlapać 61 
ozywać się występować, zagadywać 34 
ożaglowanie szmata, guari 
ożenek para, mariaż 17 
ożenić skojarzyć, żenić 
ożenić się poślubić, brać ślub 28 
ożeniony zajęty, żonaty 
ożłopać opić, nażłopać 
ożłopać się wlać się, zaprawić się 50 
ożoga pogrzebacz 
ożóg haczyk, głownia 
ożyć odezwać się, zmienić się na korzyść 36 
ożyrok lump, pijak 26 
ożyrok bejc pijak, alkoholik 
ożywać powstawać, poprawiać 44 
ożywczo rześko, rzeźwo 50 
ożywczy oryginalny, zachęcający 66 
ożywiacz animator 
ożywiać brać, nasilać 217 
ożywiać coś w pamięci odtwarzać, powtarzać 20 
ożywiać się występować, przyśpieszać 143 
ożywiająco zachęcająco, ożywczo 19 
ożywiający zachęcający, porywający 19 
ożywianie intensyfikacja, potęgowanie 57 
ożywianie się intensyfikacja, aktywizacja 14 
ożywiany popychany, inspirowany 41 
ożywić porwać, wyciągnąć 205 
ożywić coś w pamięci przywołać, wywołać 23 
ożywić się wzmocnić się, rozprzestrzenić się 133 
ożywienie napięcie, przypomnienie 151 
ożywienie gospodarcze bonanza, boom 12 
ożywienie gospodarki ożywienie, ruch 
ożywienie twórcze epifania, iluminacja 17 
ożywiony sprężysty, prężny 247