Sitemap

SlowoNp
obkopać osypać, spulchnić 
obkosić odciąć, ciachnąć 38 
obkucie obicie, zakucie 
obkuć obrobić, poobrabiać 71 
obkuć na blachę wyryć, wykuć 19 
obkuć się liznąć, powtórzyć 44 
obkupić się nabrać, sprawić 13 
obkurczać się kurczyć się, zniżać się 27 
obkurczyć się opaść, spaść 37 
obkuty gotowy, przygotowany 
obkuwać wygładzać, ryć 44 
obkuwać się ryć, kuć 37 
obkuwanie wkuwanie, przetwarzanie 14 
oblaci zakon 
oblacja ofiara 
oblać pousuwać, usunąć 81 
oblać coś fekaliami schlastać, potępić 10 
oblać kogoś fekaliami schlastać, potępić 10 
oblać się polać się, zlać się 18 
oblać się pąsem spłonąć, spiec raka 28 
oblać się purpurą spłonąć, spiec raka 28 
oblać się rumieńcem spłonąć, spiec raka 28 
oblader wycinek, skrawek 15 
oblamować obramować, obrębić 18 
oblamowanie otoczka, kółko 33 
oblamowany otoczony, obramowany 
oblamowywać obwodzić, okalać 11 
oblamowywanie otoczenie, krążenie 34 
oblamowywany otoczenie, ograniczanie 30 
oblanie połączenie, stłuczenie 53 
oblany skatowany, sprany 27 
oblatanie orientacja, przygotowanie 20 
oblatany stary, twardy 45 
oblatki zakon 
oblatywacz kamikadze, pilot 
oblatywać przejeżdżać, ogarniać 30 
oblatywanie lot 
oblec nasunąć, okrążyć 47 
oblec się założyć, powkładać 21 
oblec się w ciało dojść do skutku, mieć miejsce 20 
obleci do przyjęcia, dość dobry 11 
oblecieć obejść, ogarnąć 22 
obleczenie założenie, ubranie 
obleczony przyodziany 
oblegać otoczyć, ogarniać 25 
obleganie otoczenie, ograniczanie 12 
oblegnąć okrążyć, otoczyć 11 
oblejmurek drab, chuligan 35 
oblekać naciągać, zakładać 38 
oblekać się naciągać, zakładać 11 
oblekać się ciałem mieć miejsce, wypełniać się 27 
oblekać się w ciało mieć miejsce, wypełniać się 28 
oblekanie pokrycie, wkładanie 19 
oblekany zakładany, wkładany 11 
oblepiać nakładać, pokrywać 30 
oblepić wyłożyć, otoczyć 33 
obleśnie okropnie, potwornie 49 
obleśnik wszetecznik 
obleśność potworność, frywolność 43 
obleśny jędrny, obrzydliwy 94 
oblewać pokrywać, ścinać 76 
oblewać coś fekaliami krytykować, nicować 24 
oblewać kogoś fekaliami krytykować, nicować 24 
oblewać się zlewać się, moczyć się 15 
oblewać się pąsem płonąć, czerwienieć 16 
oblewać się purpurą płonąć, czerwienieć 16 
oblewać się rumieńcem płonąć, czerwienieć 16 
oblewanie przyjęcie, bal 80 
oblewany czyszczony, oczyszczany 21 
obleźć pokryć, obejść 70 
oblężenie otoczenie, konflikt zbrojny 26 
oblicować wyłożyć, pokryć 
oblicówka fasada, lico 13 
obliczać brać pod uwagę, kalkulować 54 
obliczać się opłacać, płacić 15 
obliczać wzajemne należności obliczać, liczyć się 
obliczający doniosły, liczący 
obliczalny pewny, konsekwentny 
obliczanie planowanie, liczenie 31 
obliczanie szans planowanie, wyrachowanie 
obliczanki zakon 
obliczany planowany, kalkulowany 19 
obliczanym liczyć się, być liczonym 
oblicze ocena, opinia 168 
obliczenia plany, rachuby 
obliczenie ocena, opinia 45 
obliczeniowy szacunkowy, kwalifikacyjny 10 
obliczony dodany, określony 33 
obliczony na efekt pokazowy, otwarty 10 
obliczony na zysk wyrachowany, interesowny 
obliczyć wskazać, wyznaczyć 45 
obliczyć się rozliczyć się, spłacić 20 
oblig uznanie 
obligacja odpowiedzialność, zaangażowanie 10 
obligatoryjnie koniecznie, zdecydowanie 38 
obligatoryjność wymóg, obowiązek 13 
obligatoryjny niezastąpiony, bezsprzeczny 23 
obligować nakładać, naciskać 49 
obligowanie kazanie, nakazywanie 11 
obligujący wymagający