Sitemap

SlowoNp
obietnica pewność zabezpieczenie, ubezpieczenie 
obietnice demagogia 
obieżyświat gość, łajza 42 
obijacz bumelant, obibok 
obijać pokrywać, słać 96 
obijać bruki błąkać się, chodzić 37 
obijać coś pokrywać, dawać obicie na coś 
obijać coś czymś pokrywać, powlekać 
obijać metalem okuwać, opancerzać 
obijać się zawadzać, uderzać 100 
obijać się o coś tłuc się, uderzać o coś 
obijanie łupanie, tłuczenie 28 
obijanie się lenistwo, nygusostwo 31 
obijanie się w pracy niesolidność, niesumienność 
obiór desygnowanie, mianowanie 19 
obity zbity, nabity 45 
objadać eksploatować, wykorzystywać 13 
objadać się rąbać, wpierniczać 43 
objadanie się brak umiaru, nieumiarkowanie 11 
objaśniacz cenzor, komentator 11 
objaśniać odciągać, wykładać 150 
objaśniać coś odkrywać, wyjaśniać 
objaśniać komuś coś wprowadzać, zaznajamiać 
objaśniający plastyczny, pokazowy 15 
objaśnianie eksplikacja, instruktaż 43 
objaśniany interpretowany, oddawany 21 
objaśnić wykazać, wyłożyć 66 
objaśnienia legenda, opis 
objaśnienie uwaga, adnotacja 109 
objaśniony dodany, dołączony 13 
objaw oświadczenie, wskazówka 56 
objaw tkliwości czułość, pieszczota 
objawiać oddawać, ujawnić 83 
objawiać się występować, wystąpić 57 
objawiać skłonność upodobać sobie, wykazywać tendencje 
objawiać uwielbienie hołdować, okazywać cześć 
objawianie pokazanie, omawianie 43 
objawiany udostępniany, podkablowywany 24 
objawiciel zwiastun, odkrywca 
objawić wykazać, odkryć 49 
objawić coś ujawnić, wyjawić 
objawić się wystąpić, wyrazić się 41 
objawienia zwidy, omamy 20 
objawienie widzenie, wizja 87 
objawienie się ukazanie się, pojawienie się 
objawiony pokazany, przedłożony 
objawniać przejawić, przejawiać 
objawy symptomy, oznaki 
objazd wycieczka, kolejność 43 
objazd miasta obwodnica, objazd 
objazdem okrężnie, naokoło 
objazdowy przesuwany, okrężny 21 
objazdówka wędrówka, podróż 
objąć porwać, unieść 175 
objąć coś brać, łapać 
objąć coś spojrzeniem przejrzeć, otaksować 84 
objąć coś wzrokiem przejrzeć, otaksować 57 
objąć kogoś brać, łapać 
objąć kogoś spojrzeniem przejrzeć, otaksować 81 
objąć kogoś wzrokiem przejrzeć, otaksować 57 
objąć patronat opiekować się 
objąć ręką chapnąć, chapsnąć 17 
objąć się przywrzeć, otoczyć się ramionami 18 
objąć spojrzeniem przejrzeć, obejrzeć 72 
objąć w dziedzictwie przejąć, wziąć w posiadanie 
objąć w posiadanie dostać, skasować 
objechać zarzucać, okrążyć 178 
objechać kogoś krytykować, gromić 18 
objechać kogoś na perłowo obrobić, poobrabiać 140 
objechałem objechać 
objechanie obrót, obejście 
objedzony naćpany, pełny 
objektywnie pozytywnie 
objeść oskubać, objadać 
objeść się dogodzić brzuchowi, podjeść 39 
objeździć zjechać, objechać 
objeżdżać przycinać, przejeżdżać 118 
objeżdżać coś omijać, obiegać 
objeżdżać kogoś wymyślać, łajać 
objeżdżanie unikanie, lekceważenie 18 
objeżdżany oblamowywany, omijany 
objęcia uścisk, ramiona 
objęcia Morfeusza spanie, sen 10 
objęcie pojęcie, przemyślenie 43 
objęcie w posiadanie przyjęcie, wzięcie 
objętościowy pojemny 
objętość masa, wielkość 31 
objęty przyciśnięty, przytulony 
objęty zakazem niedopuszczalny, zakazany 
objuczać nakładać, zawalać 21 
objuczać się obciążać się, obarczać się 
objuczanie podejrzewanie, obwinianie 11 
objuczany obciążany, obładowywany 
objuczenie obciążenie, przeciążenie 
objuczony obciążony, obładowany 
objuczyć nałożyć, ponakładać 20 
obkaszać ścinać, ciachać 27 
obkleić wyłożyć, pokryć 28 
obklejać pokrywać, wykładać 19 
obkładać nakładać, pokrywać 38