Sitemap

SlowoNp
obojętnie kiedy kiedykolwiek, byle kiedy 
obojętnie który dowolny, jakikolwiek 
obojętnieć męczyć, zniechęcać 82 
obojętności osłona pancerz, skorupa 
obojętność smutek, opanowanie 216 
obojętność uczuciowa zniechęcenie, niechęć 
obojętny bezsilny, bezwładny 332 
obojętny religijnie obojętny, niewierny 10 
obok podle, tuż 70 
oboknie futryna, ościeżnica 
obolałość boleści, zgnębienie 19 
obolały słaby, wycieńczony 60 
obopólnie wspólnie, równocześnie 10 
obopólność równość, obustronność 
obopólny wspólny, wzajemny 
obora stodoła 
obornik łajno, odchody 
obornik płynny gnojowica, gnojownica 
obosieczny arcygroźny, fałszywy 31 
obostrzać nasilać, natężać 16 
obostrzenia trudności, przeciwności 
obostrzenie restrykcja, zastrzeżenie 44 
obostrzony ograniczony, zależny 
obostrzyć nasilić, natężyć 16 
obowiazki obowiązek 
obowiązany przymuszać, wdzięczny 
obowiązek odpowiedzialność, stanowisko 53 
obowiązki stanowisko, zajęcie 40 
obowiązkowa służba wojskowa wojsko, wojo 
obowiązkowo porządnie, pilnie 82 
obowiązkowość odpowiedzialność, pilność 73 
obowiązkowy sztywny, zesztywniały 111 
obowiązków ciężar nawał, ciężar 
obowiązująco prawomocnie 
obowiązujący poprawny, prawidłowy 54 
obowiązywać zmuszać, działać 26 
obowiązywanie moc, życie 
obozować siedzieć, stać 13 
obozowanie przebywanie, rezydowanie 
obozowicz gość, latający Holender 20 
obozowiczka podróżniczka, autostopowiczka 
obozowisko stanica, obóz 13 
obópulną swoją 
obóz orientacja, organizacja 69 
obóz koncentracyjny obóz, łagier 
obóz kondycyjny trening, obóz treningowy 
obóz pracy przymusowej obóz, łagier 
obóz składać zwijać 
obóz sowiecki inny świat 
obóz treningowy trening, obóz kondycyjny 
obóz unicestwienia obóz zagłady 
obóz zagłady obóz, łagier 
obrabiać dręczyć, gnębić 160 
obrabiać komuś tyłek obgadywać, obrabiać 38 
obrabianie obmyślanie, obgadywanie 39 
obrabiany urabiany, ugniatany 42 
obrabiany cieplnie wzmacniany, hartowany 
obrabiarka półautomat, brzegarka 17 
obrabiarka do drewna laubzega, otwornica 
obrabować porujnować, puścić kogoś w skarpetkach 77 
obrabowanie zaiwanianie, kradzież 32 
obrabowany zwinięty, wyczyszczony 32 
obrabowywać plądrować, odbierać 29 
obracać poświęcać, przeznaczać 98 
obracać coś w perzynę tępić, niszczyć 12 
obracać coś w pustkowie tępić, niszczyć 12 
obracać językiem gadać, opowiadać 16 
obracać na kierować 
obracać na drugą stronę przewracać, odkładać 
obracać na nice przeorywać, przestawiać 21 
obracać się skłaniać się, kręcić 90 
obracać się gdzieś być, gościć 10 
obracać się ku czemuś skłaniać się, zwracać się 
obracać się towarzystwie stykać się, obcować 
obracać się towarzystwie w czyimś ocierać się, stykać się z kimś 
obracać się w ewoluować, rozwijać się 19 
obracać się w coś zamienić się, przechodzić 31 
obracać się w kogoś ewoluować, rozwijać się 17 
obracać się w pewnych kręgach przestawać, łączyć się 22 
obracać się wniwecz rozwiewać się, rozbijać się 
obracać w coś przeorywać, przestawiać 22 
obracać w koło kręcić, merdać ogonem 
obracać w niwecz niszczyć, niweczyć 
obracać w perzynę rozwalać, obalać 15 
obracać w proch burzyć, niszczyć 
obracać w przeciwną stronę odwracać, zawracać 
obracający wirujący 
obracający się kręcący się, wirujący 
obracanie kręcenie, odwracanie 
obracany indoktrynowany, przewracany 18 
obrachować dodać, pododawać 26 
obrachować się rozliczyć się, spłacić 19 
obrachowanie podsumowanie, dodanie 11 
obrachowany dodany, obliczony 25 
obrachowywać kalkulować, dodawać 21 
obrachowywać się opłacać, płacić 15 
obrachowywanie liczenie 
obrachowywany kalkulowany, liczony 14 
obrachunek ocena, podsumowanie 32 
obrachunkowy krytyczny, analityczny