Sitemap

SlowoNp
o cal o włos, o krok 
o ile żeby, gdyby 12 
O O I bandyci 
obawa napięcie, troska 47 
obawy bojaźń, popłoch 
obiad przyjęcie, gotowanie 66 
obiec przeciągnąć, okrążyć 49 
obieg kurs, wędrówka 32 
obiór desygnowanie, mianowanie 19 
obity zbity, nabity 45 
objaw oświadczenie, wskazówka 56 
objąć porwać, unieść 175 
obkuć obrobić, poobrabiać 71 
oblać pousuwać, usunąć 81 
oblec nasunąć, okrążyć 47 
oblig uznanie 
obłąk załamanie, zakręt 17 
obłęd urojenie, odjazd 152 
obłok chmara, stado 19 
obmyć oczyścić, obryzgać 34 
oboje obydwie, obydwie d 
obora stodoła 
obrać usunąć, powybierać 44 
obraz obserwacja, ocena 146 
obręb płaszczyzna, dyscyplina 109 
obrok pokarm, pożywienie 
obrót kolejność, wędrówka 92 
obrus serweta, tisztuch 
obryć powtórzyć, obkuć 21 
obrys konstrukcja, układ 42 
obryw dziura, jama 14 
obuch czekan, obuszek 
obwód układ, dział 114 
obyty stary, twardy 70 
ocean ogrom, ćma 92 
ocena uwaga, enuncjacja 147 
ochra żółć, złoto 
ociec stary, ojciec 33 
ocieć odpłynąć, odcieknąć 14 
ocios zrąb 
oclić ekspediować, wyekspediować 
octan grynszpan 
oczep podwalina, kłoda 23 
Oczka punkt, gały 10 
oczko kamień, dół 76 
oczny naoczny, służący wzrokowi 
odbić zwolnić, odtrącać 110 
odbój ogranicznik, amortyzator 
odbyć pokonać, odfajkować 30 
odbyt kufer, dupa 28 
oddać dawać, dedykować 201 
odeon orkiestra, teatr 
odęty pulchny, puszysty 98 
odium ansa, antypatia 27 
odjąć odsunąć, poodsuwać 58 
odkąd skąd, jeśli 19 
odkuć zniszczyć, poznosić 75 
odkup kupowanie, kupno 
odlać pozlewać, zlać 31 
odlew przelewanie, odlewanie 
odlot odjazd, błogostan 37 
odłam orientacja, detal 84 
odłóg jałowizna, ugór 
odmęt rozpadlina, otchłań 120 
odmyć oczyścić, odmoczyć 22 
odpad rudyment, cień 34 
odpał odbicie 
odpić spić, upić 
odpis odtworzenie, przykład 18 
odpór osłona, obrona 24 
odrys przebitka, odwzorowanie 
odsyp łacha 
odtąd następny, teraz 22 
odwar esencja, ekstrakt 10 
odwet rozprawa, rozrachunek 29 
odwód rezerwa, zapas 
odwyk trzeźwość, abstynencja 11 
odzew następstwo, kontrargument 33 
odżyć odezwać się, powstać 34 
oflag obóz, gułag 
ogień pilność, uczucie 232 
ogier kobyła, macho 65 
ogląd obserwacja, ocena 23 
ognik ognisko, błyskotliwość 55 
ograć pobić, pokonać 70 
ogrom kolos, ćma 140 
ogród działka, parcela 10 
ohyda duch, koszmar 80 
okala otok 
okapi ssak, żyrafa 
okład gazik, dodatek 
okole otoczenie, krąg 
około podle, niedokładnie 43 
okopy fortyfikacje, umocnienia 
okowa pęto, okucie 
okowy restrykcja, machina 59 
okpić nabrać, nabić kogoś w butelkę 88 
okrąg zakres, krąg 23 
okres termin, kolej 55 
okręg ośrodek, ognisko 60