Sitemap

SlowoNp
o całe niebo dużo, bardzo 39 
o chrakterze nacechowany 
o coś wpadać zawadzać, wstępować 
o tyle o ile nie bardzo, częściowo 16 
obałamucenie podejście, omamienie 49 
obandażowany opatrzony, zabandażowany 
obarczać się angażować się, ofiarowywać się 22 
obciążać się brać, przedsiębrać 
obciążalność trwałość, moc 14 
obciążeniowy obciążający, balastowy 
obcierać się muskać, ocierać się 12 
obciosywanie struganie 
obcojęzyczny cudzojęzyczny, używajacy obcego języka 11 
obdarowujący darczyńca, ofiarodawca 
obdarowywany cedowany, przeznaczany 22 
obdziergiwać wykańczać, obrabiać 13 
obecne czasy dziś, teraźniejszość 
obejrzeć się odkryć, przejrzeć 48 
obejść kołem okrążyć, zatoczyć łuk 
obetrzeć się musnąć, otrzeć się 
obezwładniać rozkładać, kłaść 97 
obiekt ataku przedmiot, obiekt 
obiekt kultu pamiątka, świętość 
obiektywność uczciwość, trzeźwość 42 
obijać bruki błąkać się, chodzić 37 
obijanie się lenistwo, nygusostwo 31 
objaśniający plastyczny, pokazowy 15 
objawiać się występować, wystąpić 57 
objętościowy pojemny 
objuczać się obciążać się, obarczać się 
oblamowywany otoczenie, ograniczanie 30 
obliczać się opłacać, płacić 15 
obliczeniowy szacunkowy, kwalifikacyjny 10 
obliczyć się rozliczyć się, spłacić 20 
obluzowywany zastępowany, luzowany 
obluźnić się rozkurczyć się, rozkręcić się 14 
obładowywany obwiniany, obciążany 10 
obłaskawiony łagodny, stonowany 27 
obławiać się dorabiać się, zarabiać 17 
obmawiać coś obrabiać, gadać 10 
obmurowywany wzmacniany, podmurowywany 
obmyśliwanie kontemplowanie, obmyślanie 
obniżać cenę przeszacowywać, odstępować 
obniżyć cenę przecenić, zawyżyć 
obojętnie co byle co, cokolwiek 
obowiązująco prawomocnie 
obowiązujący poprawny, prawidłowy 54 
obóz składać zwijać 
obóz zagłady obóz, łagier 
obrachowanie podsumowanie, dodanie 11 
obrachowywać kalkulować, dodawać 21 
obrachunkowy krytyczny, analityczny 
obramowywany ograniczany, oblamowywanie 11 
obrazoburczo kpiarsko, prześmiewczo 19 
obrazoburczy niedobry, obelżywy 65 
obruszać się unosić się, rzucać się 50 
obruszyć się rzucić się, rozkurczyć się 45 
obryzgać się polać się, zlać się 28 
obryzgiwanie oblewanie 
obrzęknięcie nabrzmienie, napęcznienie 16 
obrzmiewanie nabrzmiewanie, puchnięcie 
obrzucić się osypać się, pokryć się 
obrzydlistwo monstrum, potwór 64 
obrzydliwiec chuligan, łobuz 94 
obrzydliwość koszmar, potworność 118 
obscenicznie niedobrze, źle 63 
obserwacyjny badawczy, naukowy 30 
obserwatorka felietonistka, komentatorka 
obserwowalny charakterystyczny, niewątpliwy 37 
obserwowanie dostrzeganie, obserwacja 64 
obsesjonalny nieprzytomny, chorobliwy 84 
obsesjonatka przyjaciółka, adoratorka 28 
obsesjonista awanturnik, obłąkaniec 56 
obsiepać się porwać się, poobrywać się 10 
obskakiwanie obsługiwanie 
obskuranctwo ignorancja, ogłupianie 
obskurantyzm bezmyślność, nieświadomość 75 
obsługiwanie opracowanie, załatwianie 29 
obsmarowywać nakładać, pokrywać 68 
obsmażyć się zarumienić się, podrumienić się 10 
obstalowywać zlecać, kontrahować 
obstawiający monitorujący, pilnujący 10 
obstrzelanie strzał, wystrzał 13 
obstrzeliwać rąbać, tłuc 22 
obstrzyc się obciąć się, obsmyczyć się 
obstrzyżenie strzyżenie, ostrzyżenie 
obsuszać się schnąć, suszyć się 12 
obsuszyć się wyschnąć, obeschnąć 14 
obszar wodny jezioro, akwen 
obszarpaniec wywłoka, łachudra 50 
obszczekanie wyzwanie 
obszczekiwać obgadywać, upokarzać 64 
obszczypywać ogałacać, oskubywać 
obsztorcować schlastać, osmarować 174 
obszukiwanie przeszukiwanie 
obściskiwany tarmoszony, miętoszony 20 
obtańcowywać przycinać, krytykować 116 
obtrząśnięty zrzucony, strącony 
obumierający omdlewający, słaby 17 
obustronność równość, obopólność