Sitemap

SlowoNp
nadanie ludzkich cech antropomorfizm, uczłowieczenie 
nadanie szlachectwa wyróżnienie, nobilitacja 
nadanie tonu przysposobienie, nastrojenie 
nadany przekazany, dostarczony 
nadaremnie bezsensownie, nonsensownie 52 
nadaremno bezsensownie, nonsensownie 46 
nadaremność niewydolność, próżność 
nadaremny akademicki, nieudany 39 
nadarzać dawać, zsyłać 18 
nadarzać się następować, powstawać 25 
nadarzyć nasunąć, wywołać 29 
nadarzyć się pojawić się, nasunąć się 26 
nadawać dawać, obdarowywać 213 
nadawać autonomię wyzwalać, uniezależniać 
nadawać barwę barwić, farbować 
nadawać czemuś bieg popychać, przyśpieszać 
nadawać czemuś kolor koloryzować, lakierować 20 
nadawać czemuś kształt przeprowadzać, zakładać 102 
nadawać czemuś połysk gładzić, picować 
nadawać czemuś rozgłos udostępniać, rozpuszczać 66 
nadawać czemuś ton kontrolować, kierować 35 
nadawać definicję definiować 
nadawać format zmieniać, formatować 
nadawać formę kształt, wygląd 
nadawać funkcję godność, mianować 
nadawać gdzieś ton kontrolować, kierować 35 
nadawać imię termin, określić 27 
nadawać inną postać zmieniać, odmieniać 11 
nadawać kierunek ustawiać, popychać 
nadawać kierunek czemuś kierować, prowadzić 
nadawać kierunek komuś kierować, prowadzić 
nadawać kolor koloryzować, podkolorowywać 15 
nadawać kształt urabiać, formować 
nadawać kształty formować, kształtować 
nadawać ludzkie cechy personifikować, uosabiać 
nadawać miano uznawać, ogłaszać 13 
nadawać moc prawną zatwierdzać, legalizować 
nadawać na tej samej częstotliwości przytwierdzać, uznawać 35 
nadawać na tych samych falach rozumieć się, mieć wspólny język 
nadawać nazwę nazywać, oznaczać 
nadawać odmienną postać przekręcać, zmieniać 14 
nadawać odmienną postać czemuś przekręcać, zmieniać 14 
nadawać połysk polerować, myć 
nadawać postać formować, kształtować 
nadawać przezwisko przezywać 
nadawać rozmach rozszerzać, rozwijać 
nadawać ruch wirowy kręcić, obracać 
nadawać się służyć, być przeznaczonym 61 
nadawać się do czegoś służyć, być przeznaczonym do czegoś 
nadawać sobie godność mianować się, obwoływać się 
nadawać sobie imię określać się, nosić imię 10 
nadawać stopień promować 
nadawać stopień naukowy lub wojskowy promować 
nadawać szlachectwo nobilitować, uszlachcać 
nadawać ton przewodzić, przodować 
nadawać trwałość utrwalać, konserwować 
nadawać twardość utwardzać, hartować 
nadawać tytuł obierać, kreować 19 
nadawać tytuł lub godność mianować, ustanawiać 
nadawać urząd mianować, nominować 
nadawać zamierzony kierunek kierować, nakierowywać 
nadawanie dukanie, narzekanie 104 
nadawanie kształtu tworzenie, powstawanie 
nadawanie ludzkich cech humanizowanie, uczłowieczanie 
nadawanie pozorów mistyfikacja, pozorowanie 
nadawany przekazywany, emitowany 15 
nadawcza antena, radiowa 
nadąć uwypuklić, poszerzyć 17 
nadąć się rozszerzyć się, rozdąć się 45 
nadąsać się obrazić, nadąć się 30 
nadąsanie grymasy, humory 40 
nadąsany nieuprzejmy, zły 61 
nadążać dochodzić, ogarniać 60 
nadążanie dążenie, zmierzanie 28 
nadążenie uniesienie, przebrnięcie 12 
nadążyć przejrzeć, zorientować się 62 
nadbić porysować, popsuć 35 
nadbiec podejść, dołączyć 54 
nadbiegać dochodzić, dosięgać 33 
nadbiegnąć podejść, zbliżyć się 26 
nadbijać odtrącać, obijać 12 
nadbrzerze brzeg, przymorze 
nadbrzeże port, przystań 20 
nadbrzeżny nadmorski, nabrzeżny 
nadbudowa aneks, powiększenie 23 
nadbudować rewaloryzować, zrewaloryzować 12 
nadbudowanie powiększenie, zwiększenie 13 
nadbudowany rozbudowany 
nadbudowywać dodawać, podwyższać 
nadbudowywanie dodawanie, dobudowywanie 
nadbudowywany dodany, podwyższony 
nadbudówka przebudowa, rozbudowa 
nadbutwiały stary, nieświeży 28 
nadbutwieć nadgnić, pobutwieć 26 
nadchodzący dalszoplanowy, dalszy 28 
nadchodzenie przychodzenie, zachodzenie 
nadchodzić ciągnąć, przeciągać 99 
nadchodzić nadjeżdżać przybliżać się, zbliżać się 
nadciąć zarysować, odciąć 48 
nadciągać ciągnąć, przeciągać 84