Sitemap

SlowoNp
na coś dezaprobować coś nie godzić się, krzywić się 
na dwadzieścia cztery fajerki fenomen, cud 92 
na dwoje babka wróżyła być może, chyba 13 
na którym można polegać spolegliwy, rzetelny 11 
na mocy niepisanego prawa zwyczajowo, nieoficjalnie 
na najwyższych obrotach błyskawicznie, biegiem 64 
na nieograniczoną skalę ogromny, potężny 
na oczach wszystkich otwarcie, głośno 
na pierwszy rzut oka od razu, pobieżnie 12 
na skrzypcach piłować piłować, rżnąć 
na sportowca kandydat materiał 
na stanowisko powołać powołać, mianować 
na studia rekrutacja kwalifikacja, rekrutacja 12 
na swoją odpowiedzialność samodzielnie, z własnej inicjatywy 
na świeżym powietrzu na dworze, poza domem 
na wariackich papierach żywiołowo, automatycznie 14 
na własnej skórze na własne uszy bezpośrednio, samemu 10 
na wysokich obrotach błyskawicznie, biegiem 64 
na zewnątrz kogoś lub czegoś naokoło, ze wszystkich stron 
na zwolnionych obrotach bez życia, apatycznie 56 
nabawić się odparzeń odleżeć, doznać odparzenia 
nabić kogoś w butelkę nabrać, zdezorientować 91 
nabierać jakiegoś wyrazu przyswajać sobie, nasiąkać 
nabierać przekonania stwierdzać, przekonywać się 
nabierać przyzwyczajenia wdrażać się, nawykać 
nabierać realnych kształtów spełniać się, konkretyzować się 10 
nabierać sympatii do kogoś przywiązywać się, zżywać się z kimś 
nabieranie doświadczenia udoskonalenie, doaktualizowanie 
nabijać się z czegoś lekceważyć, dowcipkować 20 
nabrać jakiegoś wyrazu nasiąknąć, przyswoić sobie 
nabrać przyzwyczajenia nawyknąć, przywyknąć 
nabrać realnych kształtów dojść do skutku, mieć miejsce 27 
nabywać doświadczenia nabywać wprawy, doskonalić się 
nacechowany artyzmem harmonijny, mistrzowski 15 
nacechowany geniuszem niezwykły, znakomity 
nachalnie przekonywać namawiać, nagabywać 
nachylać się ku czemuś skłaniać się, pochylać się 
naciągać na pieniądze skubać 
nacierpieć się w chorobie namęczyć się, namordować się 
naczelny organ władzy państwowej parlament, legislatywa 
naczelny organ władzy ustawodawczej parlament, legislatywa 
naczynie w laboratorium an 
nadać czemuś kształt oznaczyć, określić 83 
nadać czemuś rozgłos podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości 66 
nadać większy rozgłos wykreować, rozdmuchać 
nadający się do czegoś nadający się, dość dobry 
nadający się do jedzenia jadalny, nadający się do spożycia 
nadający się do picia do picia, pijalny 
nadający się do spożycia jadalny, nadający się do jedzenia 
nadający się do użytku dobry, sprawny 17 
nadaje się w ostateczności obleci, ujdzie w tłoku 
nadanie ludzkich cech antropomorfizm, uczłowieczenie 
nadawać czemuś kolor koloryzować, lakierować 20 
nadawać czemuś kształt przeprowadzać, zakładać 102 
nadawać czemuś połysk gładzić, picować 
nadawać czemuś rozgłos udostępniać, rozpuszczać 66 
nadawać kierunek czemuś kierować, prowadzić 
nadawać kierunek komuś kierować, prowadzić 
nadawać ludzkie cechy personifikować, uosabiać 
nadawać na tej samej częstotliwości przytwierdzać, uznawać 35 
nadawać na tych samych falach rozumieć się, mieć wspólny język 
nadawać odmienną postać przekręcać, zmieniać 14 
nadawać odmienną postać czemuś przekręcać, zmieniać 14 
nadawać się do czegoś służyć, być przeznaczonym do czegoś 
nadawać sobie godność mianować się, obwoływać się 
nadawać stopień naukowy lub wojskowy promować 
nadawać tytuł lub godność mianować, ustanawiać 
nadawać zamierzony kierunek kierować, nakierowywać 
nadawanie ludzkich cech humanizowanie, uczłowieczanie 
nadchodzić nadjeżdżać przybliżać się, zbliżać się 
nadciągnąć od morza pociągnęło chłodem pociągać, napłynąć 
nadepnąć komuś na odcisk zakłócić komuś spokój, dowalić 53 
nadmierna uczuciowość uniesienie, przewrażliwienie 
nadmierna wrażliwość nadwrażliwość, przewrażliwienie 
nadmierne rozrośnięcie się nadmiar, przerost 
nadmierne wykorzystanie nadużycie, użycie ponad miarę 
nadmiernie eksploatować piłować, obciążać 
nadmiernie eksploatujący rabunkowy, wyniszczający 
nadmiernie naświetlać prześwietlać 
nadmiernie oszczędny chytry, skąpy 
nadmiernie się wysilać forsować się, nadwerężać się 
nadmiernie wyrośnięty przerośnięty, poprzerastany 
nadszarpnąć reputację skazić, szkalować 11 
nadszarpnięty zębem czasu stary, skostniały 81 
nadużyć czyjegoś zaufania nabrać, nabić kogoś w butelkę 36 
nadużywać czyjegoś zaufania naciągać, kusić 42 
nadużywanie alkoholu nałóg, opilstwo 10 
nadzorować administrować zarządzać, gospodarować 
nadzwyczajne wydarzenie wydarzenie, uroczystość 
nadzwyczajne złagodzenie kary narodziny, akt łaski 
nadzwyczajny niezwykły cudowny, nieprzeciętny 
naganiać komuś strachu wystraszać, przerażać 
nagi jak go Pan Bóg stworzył goły, nagi 14 
naginać do swej woli przymuszać, zmuszać 
naginać do swej woli kogoś przymuszać, zmuszać 
naginać do swojej woli przymuszać, skłaniać 
nagle się zorientować spostrzec, zreflektować się 
nagłe wystąpienie objawów atak, napad 
nagonić komuś strachu przepłoszyć, spłoszyć 15 
naigrywać się z czegoś drwić, kpić 21