Sitemap

SlowoNp
na forum publicznym oficjalnie, otwarcie 20 
na niskich obrotach bez życia, apatycznie 56 
na pełnych obrotach błyskawicznie, biegiem 64 
na pierwszym planie najważniejszy, najistotniejszy 
na podstawie czegoś według, zgodnie z czymś 
na późniejszy okres na przyszłość, na potem 
na wolnych obrotach bez życia, apatycznie 56 
na wolnym powietrzu pod gołym niebem, pod chmurką 
na wszystkie strony naokoło, dokoła 30 
nabawiać się czegoś dostawać, chorować 
nabawić się choroby dostać, złapać 11 
nabawić się strachu przerazić się, przestraszyć się 
nabijać się z kogoś lekceważyć, dowcipkować 38 
nabijać sobie kabzę dorabiać się, bogacić się 11 
nabijanie w butelkę oszustwo, machinacje 20 
nabrać wody do gęby przycichnąć, ścichnąć 51 
naczynie krwionośne żyła 
naczynie urabiające naczynie, łyżka 
nadać czemuś połysk wygładzić, wyszlifować 
nadać komuś rozgłos spopularyzować, rozpowszechnić 15 
nadanie szlachectwa wyróżnienie, nobilitacja 
nadawać czemuś bieg popychać, przyśpieszać 
nadawać inną postać zmieniać, odmieniać 11 
nadawać ruch wirowy kręcić, obracać 
nadawać szlachectwo nobilitować, uszlachcać 
nadmiernie obciążyć przeładować, przeciążyć 
nadmiernie wyrastać przerastać 
nadstawiać grzbietu służyć, nadstawiać głowę 45 
nadużycie finansowe afera, defraudacja 14 
nadwerężać naruszać rozwalać, niszczyć 
nagimnastykować się przemęczyć się, zmęczyć się 58 
nagradzać oklaskami oklaskiwać, klakierować 
nagrodzić oklaskami podziwiać, ubóstwiać 
najdoskonalszy okaz wzorzec, ideał 
najlepsza uczennica olimpijka, prymuska 
najlepszego gatunku luksusowy, najwyższej jakości 
najwyższa instancja rada, centrala 11 
nakaz stawiennictwa wezwanie 
nakazany przepisami obowiązkowy, obowiązujący 
nakazywać coś komuś zniewalać, narzucać 
nakładać coś na coś wsadzać, nasadzać 
nakłaniać do czegoś inspirować, nakłaniać 18 
nakłaniać do roboty namawiać, zmuszać 
nakrywać się nogami zwalać się, upadać 17 
należność podatkowa ryczałt, akcyza 
naładować kieszenie dorobić się, zarobić 29 
nałożyć ekskomunikę potępić, napiętnować 
nałykać się strachu struchleć, potruchleć 24 
nanoszenie poprawek korekta, poprawianie błędów 
napełniać się czymś nabierać, wchłaniać 
napełniać zbiorniki tankować 
napełnić niesmakiem obrzydzić, odstręczyć 
napoić kogoś żółcią załamać, pognębić 23 
napotykać trudności wikłać się, gmatwać się 
napój z ziaren kawy napój, kawa 
narazić swoją skórę odważyć się, zaryzykować 16 
narażać się na trud trudzić się, fatygować się 
narażonym na szwank tracić, cierpieć 
narobić nieporządku zaśmiecić, napaprać 11 
narodowowyzwoleńczy narodowy, wolnościowy 
narodowy socjalista faszysta, hitlerowiec 
naruszenie harmonii niezgoda, niezgodność 
narząd przerośnięty nienormalny, niedorozwinięty 
narzucać dyscyplinę dyscyplinować, brać kogoś w obroty 11 
narzucać swoją wolę kręcić, posługiwać się 
narzucić dyscyplinę poustawiać, przywołać kogoś do porządku 10 
naskakiwać na kogoś zaczepiać, napadać 
nasuwać skojarzenie kojarzyć się, zalatywać 
natrafiać na siebie znajdować się, odnajdować się 
nauczyciel prywatny guwerner, tutor 
nauczycielka domowa nauczycielka, opiekunka 
nauka umoralniająca wniosek, konkluzja 
naukowo umotywowany ścisły, racjonalny 
nawiązywać kontakty poznawać, zapoznawać się 
nawiązywać łączność poznawać, kontaktować 
neapolitańskie sumy skarb, dostatek 25 
nerwy jak postronki opanowanie, opamiętanie 34 
nic dodać, nic ująć absolutnie, dokładnie 
nic nie brać do ust głodować, cierpieć głód 17 
nic sobie nie robić omijać, ignorować 54 
niczym nieosłonięty nieokryty, nagi 
niczym niezakłócony spokojny, niewzruszony 
nie bacząc na kogoś na przekór, mimo 
nie będący w stanie niezdolny, nieudolny 
nie będący w użyciu archaiczny, przestarzały 
nie chcieć zauważyć omijać, ignorować 31 
nie cierpieć czegoś brzydzić się, nie trawić czegoś 19 
nie do przecenienia zasadniczy, doniosły 
nie doceniać czegoś odtrącać coś, bagatelizować 27 
nie dosięgać czegoś omijać, chybiać 
nie dowierzać komuś kwestionować, wątpić 10 
nie interesować się nie pamiętać, zapomnieć 18 
nie ma o czym mówić nie, nic z tego 
nie mający szacunku lekceważący, pogardliwy 
nie móc się połapać głupieć, baranieć 
nie móc złapać tchu zachłystywać się, dusić się 
nie mówienie prawdy oszukiwanie, kłamanie 
nie nadążać z czymś pozostawać w tyle, spóźniać się 
nie niszczyć czegoś oszczędzać, pielęgnować 
nie okazywać czegoś pozorować, udawać