Sitemap

SlowoNp
na bakier z prawem nierzetelnie, nieuczciwie 24 
na coś odważyć się odważyć się, porwać się 
na dużych obrotach błyskawicznie, biegiem 64 
na kogoś obgadywać obgadywać, obrabiać 
na małych obrotach bez życia, apatycznie 56 
na odwrotną stronę na odwrót, na lewą stronę 
na prawo i na lewo naokoło, dookoła 12 
na sercu beztrosko lekko, wesoło 
na własne życzenie z własnej woli, dobrowolnie 
na własny rachunek jednostkowo, samemu 10 
na własnych nogach na nogach, per pedes 
na wszelki wypadek rozważnie, uważnie 20 
nabierać kształtów materializować, materializować się 
nabierać prędkości ożywiać, aktywować 
nabierać szybkości ożywiać, aktywować 
nabożeństwo majowe majówka 
nabrać wody w gębę przycichnąć, ścichnąć 51 
nabrać wody w usta przycichnąć, ścichnąć 51 
nabranie szybkości rozbieg, impet 
naczynie włosowate kapilara, włośniczka 
nadać ostry koniec zaostrzyć 
nadawać czemuś ton kontrolować, kierować 35 
nadawać gdzieś ton kontrolować, kierować 35 
nadawać moc prawną zatwierdzać, legalizować 
nadawać przezwisko przezywać 
nadawać sobie imię określać się, nosić imię 10 
nadawanie kształtu tworzenie, powstawanie 
nadejść nadchodzić zjawić się, pojawiać się 
nadmierna obfitość zbytek, nadmiar 
nadmiernie wysilać męczyć, forsować 
nadrukowywać deseń odbijać, odciskać 
nadstawiać grzbiet służyć, nadstawiać głowę 45 
nadstawić grzbietu narazić się, poświęcić się 28 
nadużywać alkoholu ciągnąć, zaprawiać się 38 
nadużywać przewagi panoszyć się, szarogęsić się 
nadzieje rozwiewać niweczyć, unicestwiać 
nagle zacząć padać obficie, lunąć 
najciekawsza część atrakcja, clou 
najeść się blekotu skołowacieć, zbaranieć 35 
najeść się do syta posilić się, poszamać 26 
najeść się strachu skamienieć, zlodowacieć 54 
najeść się szaleju skołowacieć, zbaranieć 35 
najeżdżać na kogoś przejeżdżać, rozjeżdżać 
najmłodsze dziecko faworyt, beniaminek 
najnowocześniejszy najnowszy, najbardziej postępowy 
najodpowiedniejszy najlepszy, bezkonkurencyjny 
najprawdopodobniej pewnie, być może 10 
Najświętsza Maryja niepokalana, Królowa Korony Poskiej 17 
najwyższej jakości najlepszy, kwalifikowany 12 
najwyższy jakością najwyższy, najwyższy rangą 
nakład gospodarczy inwestycja, lokata kapitału 
nakładać na siebie zarzucać, kłaść 
nakładać obowiązek przymuszać, zmuszać 14 
należący do rzeczy stosowny, celowy 
namawiać do czegoś korcić, kusić 18 
namawiać do kłótni judzić, napuszczać 42 
nanosić coś na coś pokrywać, obijać 11 
napawać niepokojem martwić, niepokoić 
napełniać smutkiem dręczyć, gnębić 12 
napełniać strachem wystraszać, przerażać 14 
naprawienie szkody zadośćuczynienie, odszkodowanie 
naprowadzać na coś inspirować, pobudzać 11 
naprzykrzający się chamski, obrzydły 15 
narażać dobre imię dyskredytować, autorytet 
narażenie na wstyd kompromitacja, śmieszność 
narodowy demokrata narodowiec, endek 
narodowy socjalizm faszyzm, hitleryzm 
Narodzenie Pańskie Boże Narodzenie 
naruszać bezkarnie obchodzić, omijać 
naruszać równowagę rozsadzać, mącić 15 
narzucać komuś coś czynić odpowiedzialnym, obciążać 
narzucać na siebie zasłaniać się, okrywać się 
narzucać się komuś nagabywać, narzucać się 14 
nastawić kogoś źle dotknąć, urazić 46 
następstwo zdarzeń kolej, bieg wypadków 
nasycony ekspresją plastyczny, dosadny 17 
nasycony erotyzmem zmysłowy, miłosny 
natarczywie prosić namawiać, nagabywać 
natrafiać na kogoś znajdować, stwierdzać coś 
natrzeć komuś nosa domówić, przyciąć 24 
natrzeć komuś uszu schlastać, osmarować 136 
natrzeć uszu komuś krytykować, gromić 18 
natykać się na coś trafiać, znajdować 15 
nauka inżynieryjna inżynieria 
nauka o moralności etyka 
nawiązać do czegoś oprzeć się, sięgnąć do czegoś 
nawiązać znajomość dobrać się, zapoznać się 
nawiązywać kontakt zapoznawać się, kontaktować się 
nawpierdzielać się nażreć się, obeżreć się 
nawracać do sprawy wracać 
nędzna egzystencja nędzne życie, wegetacja 
nic nie wyrażający mętny, zamglony 
nie brać pod uwagę oddalać, odrzucać 20 
nie brać w rachubę ignorować, bagatelizować 
nie być rozrzutnym odkładać, oszczędzać 
nie cierpieć kogoś brzydzić się, nie trawić czegoś 19 
nie dać za wygraną postawić na swoim, upierać się 
nie dawać oddychać dławić, dusić 
nie do naprawienia zepsuty, zniszczony 13 
nie do wytrzymania niedostateczny, przenikliwy 77