Sitemap

SlowoNp
leżenie zasnuwanie, lenistwo 25 
leżenie w łóżku lenistwo, bezruch 
lędźwian groszek 
lędźwie pośladki, polędwica 
lęg pomiot, rzut 
lęgnąć powstawać 
lęgnąć się kiełkować, powstawać 15 
lęgowisko skupienie, centrala 21 
lęk napięcie, troska 79 
lęk przed pająkami fobia, arachnofobia 
lęk wysokości fobia, akrofobia 
lękać trwożyć, niepokoić 
lękać się lęk, czaić się 90 
lęki bojaźń, popłoch 
lękliwie przygnębienie, smutno 54 
lękliwość strach, niepewność 29 
lękliwy słaby, sztywny 93 
lgnący przylepny, lepki 
lgnąć cisnąć, skłaniać się 91 
lgnąć do czegoś szukać czegoś, chętnie przebywać 
lgnąć do kogoś szukać czegoś, chętnie przebywać 10 
lgnąć do siebie garnąć się, mieć się ku sobie 
lgnięcie przywiązanie, kares 26 
Li lit 
liana TYKWA, aktinidia 
libacja przyjęcie, bal 59 
libacyjka przyjęcie, impreza 24 
Libańczyk Algierczyk, Arab 19 
libella paszkwil, poziomica 
libera waserwaga 
liberalista liberał, wolnościowiec 
liberalistycznie liberalnie, demokratycznie 
liberalistyczny liberalny, fair 21 
liberalizacja odprężenie, zmiękczenie 
liberalizm życzliwość, zrozumienie 21 
liberalizować rozluźniać, neutralizować 29 
liberalizować się rozluźniać się, demokratyzować się 
liberalizowanie relaksowanie, odwiązywanie 11 
liberalnie z przymrużeniem oka, życzliwie 35 
liberalno-demokratyczny liberalny, pluralistyczny 
liberalnodemokratycznie liberalnie, demokratycznie 
liberalnodemokratyczny liberalistyczny 
liberalność przychylność, życzliwość 24 
liberalny elastyczny, łagodny 55 
liberał libertyn, liberalny 17 
liberałowie konserwatyści, prawica 
Liberia lamówka, uniform 10 
libero impreza, stoper 10 
libertyn macho, playboy 39 
libertynizm zepsucie, znieprawienie 40 
libertyński bezecny, bezwstydny 78 
libertyńsko bezecnie, grzesznie 10 
libertyństwo lubieżność 
libido namiętność, inklinacja 24 
Libijczyk Algierczyk, Arab 18 
libra waga, bezmian 
libretto słowa, tekst 21 
libroteka księgozbiór 
lica rumieniec 
lice facjata, lico 11 
licealista głąb, adept 24 
licealistka uczennica, drugoklasistka 
licealny dydaktyczny, edukacyjny 
licencja sposób, przyzwolenie 45 
licencjonować potwierdzić, usankcjonować 19 
licencjonowanie homologowanie, koncesjonowanie 
licencjonowany prawny, jawny 19 
liceum szkoła, pensja 21 
liceum ogólnokształcące ogólniak 
lichawy słaby, denny 49 
lichenifikacja liszaj 
licho demon, duch 330 
lichość niefachowość, marność 
lichota szkielet, kościotrup 188 
lichszy pośledni 
lichtarz kandelabr, świecznik 
lichtarzyk świecznik, lichtarz 
lichutki chudy, słaby 62 
lichutko aby zbyć, byle jak 29 
lichwa złodziejstwo, prowizja 12 
lichwiarka spekulantka, paskarka 
lichwiarski kombinatorski, szachrajski 
lichwiarstwo lichwa 
lichwiarz ciemięzca, złodziej 49 
lichy chudy, dręczyć 400 
lico fasada, góra 77 
licować pokrywać, wykładać 40 
licowanie koordynowanie, korespondowanie 20 
licowy prawy, zewnętrzny 
licówka fasada, lico 13 
licytacja wyprzedaż, aukcja 
licytacyjny przetargowy, aukcyjny 
licytować ofiarowywać, przerzucać 
licytować się walczyć, mierzyć się 19 
licytujący zainteresowany, oferent 
liczące liczącymi 
liczący uważający, doniosły 15 
liczący krocie wielki, krociowy 
liczący się wybitny, rzetelny 28 
liczący się z faktami realistyczny