Sitemap

SlowoNp
labiedzić wyrzekać, biadać 81 
labilność nierówność, chimeryczność 51 
labirynty meandry, arkosolium 
lafirynda suka 
lagrowiec muzułmanin, kryminalny 20 
lakiernia pomieszczenie, emaliernia 
lakiernik malarz 
lakmusowy papierek 
lamentoso żałośnie 
laminować foliować 
lamowanie otoczka, kółko 28 
lampeczka lampa, ampla 
landrynek landrynka 
landrynka cukierek, pomadka 10 
landszaft obraz, portret 27 
lansowany pałaszowany, podjadany 32 
lapidarny dosadny, rubaszny 75 
latadełko maszyna, aeroplan 
latarenka lampa, jarzeniówka 
latarniki miodówkowate, pluskwiaki 
lateralny boczny 
latorośle młodzież, młódź 
laureatka gwiazda, supergwiazda 19 
lawirować naciągać, kręcić 82 
lądowanie markotnie, melancholijnie 29 
lądowisko lotnisko, aerodrom 
Lechistan Kraj nad Wisłą, Polska 
leciuchno lekko, swobodnie 10 
leciuchny lekki, leciutki 13 
lecznicze ziółka 
leczniczo kojąco, uzdrawiająco 
leczniczy kliniczny, kojący 20 
ledwie co słabo, nie więcej niż 30 
ledziutki leciutki 
legalista gryzipiórek, rutyniarz 17 
legalność jawność, moc 17 
legendowy fantastyczny, legendarny 
leggiardo wdzięcznie 
legowisko łoże, azyl 28 
leitmotiv myśl, osnowa 10 
lejkowaty stożkowaty, stożkowy 
lejtmotyw myśl, płaszczyzna 55 
lekarskie badanie, konsylium 
lekarstwo pomoc, rada 56 
lekkoduch playboy, lump 90 
lekkuchno lekuchno 
lekkuchny lekuchny 
lekomania uzależnienie, farmakomania 
lenić się wałęsać się, zaniedbywać 70 
leniuszek szumowina, sybaryta 31 
lepić się zahaczać, lgnąć 18 
lepiężnik margerytka, mlecz 
lepiszcze łącznik, ogniwo 15 
leporello harmonijka 
leserować obijać, życie 58 
leserstwo ospałość, lenistwo 18 
leszczyna drzewo, orzeszyna 
letniczka obozowiczka, turystka 
lewa ręka lewica 
lewe ręce ociężały, gnuśny 29 
lewicowcy lewica, komuniści 
lewitacja krążenie, lot 14 
lewitować wisieć, unosić 10 
leżakować spoczywać, dojrzewać 16 
lęgowisko skupienie, centrala 21 
lękać się lęk, czaić się 90 
lękliwość strach, niepewność 29 
libacyjka przyjęcie, impreza 24 
Libańczyk Algierczyk, Arab 19 
liberalny elastyczny, łagodny 55 
Libijczyk Algierczyk, Arab 18 
libroteka księgozbiór 
lichwiarz ciemięzca, złodziej 49 
licowanie koordynowanie, korespondowanie 20 
licytacja wyprzedaż, aukcja 
licytować ofiarowywać, przerzucać 
liczącymi liczące 
liczebnie ilościowo, liczbowo 
liczebnik liczba 
liczyć na opierać się, polegać 
liderować kręcić, kierować 46 
life hack porada, trick, ułatwienie życia 
likszpara szczelina, rowek 
lilipucio nisko 
liliputek karzeł, knypel 18 
liliputki krasnoludki, chochliki 16 
limitacja limit, ograniczenie 
limitować obcinać, redukować 42 
limnimetr wodowskaz 
linearnie ciągle, banalnie 
linijność banalność, linearność 
liniowiec okręt, pancernik 
liniowość banalność, linearność 
linownica dźwig, dźwignica 
lirycznie niezwykle, górnolotnie 40 
liryzować upiększać, gloryfikować 11 
lisowczyk husarz, kawalerzysta 
listonosz kurier, list 21 
listownie formalnie, na piśmie 15 
literacik autor, twórca 36