Sitemap

SlowoNp
kadra kierownicza kierownictwo, management 10 
kadra pracownicza obsada, obsługa 
kamień szlachetny klejnot, klejnocik 
kampania wyborcza reklama, propaganda 
kanał telewizyjny układ, porządek 18 
kapelmistrzowanie dyrygowanie 
kapitał finansowy dobra, kapitał rzeczowy 
kapusta cypryjska kapusta, warzywo 
kapusta liściasta kapusta, warzywo 
karabin maszynowy maszynka, kaem 
karetka pogotowia pogotowie, ambulans 
kazanie kościelne nauka 
kąpać się w czymś pławić się w czymś, obfitować 
kiepskiej jakości tandetny, zły 
kierować do kogoś kierować, zanosić 
kierować dyskusją przewodniczyć, przewodniczyć dyskusji 
kierować pojazdem prowadzić, latać 
kierowany ręcznie ręczny, kierowany przez człowieka 
kierowca taksówki złotówa, cierpiarz 
kierowca tramwaju motorowy, motorniczy 
kinematograficzny filmowy, ekranowy 
klejnoty rodzinne nabiał, męskość 14 
klient sprzedawca partner, kontrahent 
klimat tropikalny ciepły, gorący 
kłamać jak najęty naciągać, kręcić 73 
kłaniać się nisko korzyć się, czołgać się 34 
kłaść czemuś kres kończyć, zrywać z czymś 
kłaść kres czemuś zarzucać, zawieszać 105 
kłaść maskę kogoś pozorować, udawać 12 
kłaść się pokotem zwalać się, wywracać się 
kłopoty żołądkowe dyspepsja, niestrawność 
kłuć kogoś w oczy drażnić, podrażniać 27 
kobiecość męskość piękność, piękno 17 
kobierzec kwiatów gazon, klomb 
kobieta wyzwolona hetera, kokota 
kobieta zaręczona bogdanka, narzeczona 
kochać się w kimś wychwalać, miłować 41 
kolaboracjonistka agentka, kolaborantka 
kolacja wigilijna Wigilia, wieczerza wigilijna 
kolej wąskotorowa pociąg, kolejka 
kolekcja zwierząt menażeria, ogród zoologiczny 
komenderować kimś kręcić, narzucać swoją wolę 
komosa czerwonawa lebioda, komosa 
kompleks budynków zespół, grupa 
kompromitować się kalać, staczać się 34 
komputer osobisty komputer, pecet 
komunikowanie się relacja międzyludzka, kontaktowanie, 
kondycja fizyczna sprawność, moc 13 
konfidencjonalnie chyłkiem, dyskretnie 60 
konformistyczność prawomyślność 
koniecznie chcieć pragnąć, musieć 
koniunkturalistka konformistka, lawirantka 
konkretyzować się mieć miejsce, wypełniać się 30 
konkurować z kimś równać się, dorównywać komuś 
konopie indyjskie gówno, trawa 18 
kontradyktoryczny przeciwny, przeciwstawny 
kontrargumentacja dezaprobata, kontrargument 11 
kontrargumentować radzić, odrzucać 118 
kontrdemonstracja pochód, przemarsz 15 
kontrola nad sobą opanowanie, opamiętanie 20 
kontrola urzędowa rewizja 
kontroler biletów kanar, kanarek 
kontrolować formy kalibrować, wzorcować 
kontrolowanie się opanowanie, ogarnięcie 
kończyć wypowiedź dodać, dopełniać 
korespondencyjnie formalnie, na piśmie 15 
korona stworzenia stworzenie, umysł 27 
koronowany władca król, suweren 
korzystać z kogoś posiłkować się, wyręczać się 
korzystne warunki możliwość, możność 10 
korzyść majątkowa interes, wpływy 25 
koszty utrzymania utrzymanie 
kraina złotodajna raj, arkadia 11 
kręgosłup moralny kręgosłup, charakter 
królestwo Neptuna morze, akwen morski 
Królestwo Polskie Polonia, Polska 10 
królestwo szatana piekło, pandemonium 
królować nad kimś przewyższać, górować 10 
krótka informacja adnotacja, dopisek do tekstu 
krótko i na temat skromnie, esencjonalnie 31 
krystalizować się występować, powstawać 36 
krzepnąć od mrozu lodowacieć, marznąć 12 
krzewienie wiedzy nauczanie, oświata 
krzyczeć na kogoś krytykować, gromić 55 
krzywoprzysięstwo zdradzenie, oszustwo 45 
kształtowanie się krystalizacja, konkretyzowanie się 
ktoś tolerancyjny liberał, zwolennik liberalizmu 
kubeł zimnej wody zimny prysznic 
kurek na kościele przechrzta, chorągiewka na dachu 38 
kwitnący zdrowiem prężny, fertyczny 50